Prof. Dr. Habibe Canan Cabbar

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Öztürk Ş. ve Cabbar H., C., , 2015. ''Monolitik Silika Aerojel Karakterizasyonu ve Sentezi'', 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Baydar A., M., ve Cabbar H., C., , 2015. ‘’ Hidrofobik Silika Aerojel Eldesinde Kulllanılan Kimyasalların Etkisi’’, Uluslararası Katılımlı III. Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu Kuşadası
 • Balkabak, D., Öztürk, B., Aytaç, A. ve Cabbar H. C., 2010. Karbon Aerojel Üretimi ve Karakterizasyonu, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Alp E., Eserci D., ve Cabbar H. C., 2010. Alümina, Zirkonya ve Alümina-Zirkonya Kompozit Malzeme Üretimi, Karakterizasyonu ve Etkin Difüzyon Sabitinin Bulunması, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Karaçay E., Alp E., ve Cabbar H. C., 2010. Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Z. Şengel, E. Özçelik, H. C. Cabbar, 2008. Ayçekirdeği ve Fındık Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbonun Yüzey Özellikleri ve Adsorpsiyon Kapasiteleri, XXII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Mağusa-K.K.T.C.
 • Ö., Önal, E., Özçelik, S., Benli, H. C. Cabbar , 2008. Adsorption of Fe3+ and Cu2+ on Orange Skin and Sunflower Shell, 4th European BioRemediation Conference Chania, Crete, YUNANİSTAN
 • B. Fırat, E. Özçelik, H.C.Cabbar, 2007. Lead(II) and Copper(II) Uptake From Aqueous Solution by Adsorption onto Eggshell Using a Response Surface Methodology Approach, Optimization Porto-PORTEKİZ
 • Gürü, M., Ç. Çakanyıldırım, S.Tekeli, H.C. Cabbar, 2007. 'Processing of Cer-Met Composite Material from Zn and B2O3'', 3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, 3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers Budapeşte-MACARİSTAN
 • Ergu, Ö. B., H.C Cabbar, M.Gürü, 2007. Preparation and Characterization of Alumina-Zirconia Composite Material with Different Acid Ratios by Sol-Jel Method, 3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, Budapeşte-MACARİSTAN

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (2016)(2016 - )
 • Yönetim Kurulu Üyesi (2016)(Halen - )
 • Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü (2009)(2009 - )
 • Kimya Mühendisliği Bilim Alan Editörü, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi (2009)(2009 - )
 • Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2008)(2008 - )
 • Kimya Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Programı Tespit Komisyon Üyesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (1999)(2008 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • "Metal Katkılı Silika Aerojel Eldesi ve Karakterizasyonu" (2015)
 • Düşük Sıcaklıkta Bor Karbür Üretimi ve Karekterizasyonu (2011)
 • Karbotermal İndirgeme Yöntemi ile Bor Karbür Üretimi ve Karekterizasyonu (2009)
 • Karbon Aerojel Üretimi ve Karekterizasyonu (2009)
 • Karbon Aerojel ile Ağır Metal Adsorpsiyonu (2008)
 • Atık Sulardan Kurşun(II) ve Bakır(II) İyonlarının Yumurta Kabuğu ile Uzaklaştırılması ve Box Wilson Yöntemi ile Tasarlanması (2007)
 • Alumina, Zirkonya ve ZrO2-Al2O3 Kompozit Malzeme Üretimi, Karekterizasyonu ve Etkin Difüzyon Sabitinin Bulunması (2007)
 • Sol-Jel Yöntemi ile ZrO2-Al2O3 Seramik Kompozit Üretimi, Karekterizasyonu ve ZrO22nin Parametrik Etkilerinin İncelenmesi (2006)
 • Sol-Jel Yöntemiyle Farklı Asidite Oranlarında Alümina-Zirkonya Kompozit Malzeme Üretimi ve Karekterizasyonu (2006)

Dersler

 • Sayısal Analiz Yöntemler (2010-2011)
 • Matematiksel Modelleme (2009-2010)
 • Reaktör Tasarımı (2009-2010)
 • Taşınım Olaylarına Giriş (2008-2009)

Yabancı Dil

 • 1995 / 76

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Alp E., Karaçay E. ve Cabbar H., C., (2013). “Düşük Sıcaklıkta Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi, 2(293).
 • Balkabak, D., Öztürk, B. ve Cabbar H., C., (2013). “Karbon Aerojel Üretiminde Piroliz ve Aktivasyonun Etkisi” . “Karbon Aerojel Üretiminde Piroliz ve Aktivasyonun Etkisi”, 3(627).
 • Karaçay E., Alp E., ve Cabbar H., C., (2012). “Sol-jel Yöntemiyle Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi, 2(417).
 • Özgecan Barlay Ergu, Metin Gürü, Canan Cabbar (2008). Preparation and characterization of alumina-zirconia composite material with different acid ratios by the sol-gel method. Central European Journal of Chemistry, 6(3)(482-487).
 • M. Gürü, S. Tekeli, Ç. Çakanyıldırım, C. Cabbar (2008). Processing of Cer-Met Composite Material from Zn and B2O3. High Temperature Materials and Processes, 27(4)(243-248).
 • Çakanyıldırım Ç., ve H. C. Cabbar (2008). Adsorption of p-Xylene in Dry and Moist Clay. J. Int. Environmental Appl. & Science, 3(29-36 ).
 • Cabbar, H. C., ve U. Gündüz (2001). Henry Sabitinin Bir Taraflı Tek Hücre Tekniği ile Belirlenmesi. Turkish Journal of Engin. Environ. Sci., , 25(163-168 ).
 • Cabbar, H. C., and A. Bostancı (2001). Moisture Effect on Stationary Diffusion of Organic Vapors in Unsaturated Sand. Journal of Hazardous Materials, 82(313-322).
 • Cabbar, H. C (2000). Atık Sulardaki Nikelin Ponza Taşı İle Adsorpsiyonu. Journal of Institue of Sci. And Techn. of G.Ü., 13(517-524 ).
 • Cabbar, H. C. (1999). Effects of Humidity and Soil Organic Matter on the Sorption of Chlorinated Methanes in Synthetic Humic Clay-Complexes. Journal of Hazardous Materials, 68(217- 226 ).
 • Cabbar, H. C., N. Varol, B.J.McCoy (1998). Sorption and Diffusion of Chlorinated Methanes in Moist Clay. AIChEJ, 44(1351-1355).
 • Cabbar, H. C., and B.J.McCoy (1996). Nonconvective Movement of VOCsin Moist Soil. Environ.Progress, 15(159-165).
 • Cabbar, C., Doğu, G., Doğu, T., B.J.McCoy (1996). Single-Pellet Dynamics for the Soil Organic Matter Effect on Dichloromethane Sorption. AIChEJ. , 42 (2090-2093).
 • Cabbar, H. C (1995). Toprağın Etkin Termal Difüzyon ve İletkenlik Katsayısının Belirlenmesi. G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, , 10(1- 10 ).
 • Mürtezaoğlu, K., Oray, E., Doğu, T., Doğu, G., Saraçoğlu, N., C., Cabbar (1995). Effective Thermal Conductivity of Monolithic and Porous Catalyst Supports, by the Moment Technique. Journal of Chemical Engineering Data, 40 (720-725 ).
 • Cabbar, C., Doğu, G., Doğu, T., McCoy, B. J., J. M., Smith (1994). Analysis of Diffusion and Sorption of Chloronated Hydrocarbons in Soil by Single Pellet Moment Technique. Environ. Science Technology, 28 (7) (1312-1319 ).
 • Doğu, T., Cabbar, C., G. Doğu (1993). Single Pellet Technique for Irreversible and Reversible Adsorption in Soil. AIChEJ, 39(1895-1899 ).
 • Doğu, G., Cabbar, C., T. Doğu (1991). Thermal and Mass Diffusivity from Dynamic Single Pellet Experiments. Chem. Eng. Comm., 102(149-160 ).
 • Alpbaz,M.,ve H.C. Cabbar (1986). Su-Formik asidi Azeotropik Karışımının Destillendiği Dolgulu Destilasyon Kolonun Besleme Derişimine Verilen Pulse ve İmpulse Etkisinde Dinamiği. Doğa Bilim Dergisi TÜBİTAK, 10 (3)(179-194 ).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Düşük Sıcaklıkta Bor Karbür Üretimi ve Karekterizasyonu (2011) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Karbotermal İndirgeme Yöntemi ile Bor Karbür Üretimi ve Karekterizasyonu (2011) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Seramik Kompozit Malzeme Üretimi, Karekterizasyonu ve Gaz Geçirgenliğini Belirleme (2008) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Klorlu Hidrokarbonların Adsorpsiyon ve Desorpsiyon İzotermleri (2004) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Toprakta Uçucu Organiklerin Adsorpsiyonu ve Desorpsiyonu (2002) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Kirleticilerinin Doymamış Topraktaki Hareketi (1999) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Uçucu Organik Bileşik Davranışlarının Araştırılması (1999) Devlet Planlama Projesi
 • Nemli Toprakta Kirletici Adsorpsiyon Mekanizmalarının Belirlenmesi (1998) TUBİTAK
 • VOC Sorption and Migration in Moist Soils (1997) NATO Collaborative Research Grant
 • Toprak Kirliliğine Neden Olan İnsan Sağlığına Zararlı Organşk Maddelerin Toprakta Taşınım ve Tutunmasının Tek Tablet Yöntemiyle İncelenmesi (1993) Devlet Planlama Teşkilatı