Öğr. Gör. Havva İSTIFOĞLU ORHON

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • H.Berna İstifoğlu Orhon, TÜRKİYE";DE MESLEKİ EĞİTİM VE YÜKSEK ÖĞRETİM";DE MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE YENİ DÜZENLEME, International New Horizontal Education Kongres Kıbrıs
 • H.Berna İstifoğlu Orhon, ";Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Sanat Eğitimi Öğretim Alanının Önemi ve Amaçları";, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Nisan, Tam Metni Basılmış Bildiri. Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • İSTİFOĞLU ORHON H.Berna,”Görsel Sanatlar Tasarımında Duyuşsal Etkileşim ve Yaratıcılık” 1. Sanat Başkent Üniversitesi Ankara(2011)
 • ";Bilgi Toplumunda Müzelerin Eğitim İşlevleri"; Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Bilgi Şöleni 2. Özel Meralcan Okulları, 08 Mayıs, Tam Metni Basılmış Bildiri. Samsun
 • 24 -30 Haziran , Bulgaristan-Türkiye Kültür ve El sanatları Sempozyumu , ";Türk El Sanatların da Kullanılan Sembollerin Bugaristan da Bulunan Örnekleri Üzerine Bir Araştırma";, Goren Dunav Vakfı Rusçuk. Bulgaristan
 • ,";Sanat Eğitiminin Gerekliliği" 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Eğitim Fakültesi GÖRSED MÜZED TÜMARGEM. Sanat eğitimi ve Şiddet 19 8211; 21 Kasım . Ankara

Seminer

 • ";Görsel Algı ve Temel Sanat Eğitimi"; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, SEMİNER, 27 Nisan. Ankara
 • ";Kız Meslek Liseleri Resim Bölümü Eğitim Öğretim Ders Programları ile ilgili Öğretmen Görüşleri ve Değerlendirme"; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, SEMİNER, 22 Nisan. Ankara
 • ";Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Dersi İncelemesi"; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, SEMİNER, 20 Nisan. Ankara
 • ";Temel Sanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ile Yeniden Düzenleme"; Sanat Eğitimcileri Derneği SEDER ve Alman Kültür Merkezi, 18-20 Mart, Estetik Eğitiminde Sanat Biliminin Rolü, Alman Kültür Merkezi. Ankara
 • ";Temel Sanat Eğitiminde Kolaj"; Sanat Eğitimcileri Derneği SEDER, 21-25 Haziran, Sanat Eğitimi ve Öğretimi Semineri, Türk Eğitim Vakfı. Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Teknik Resim I (2000-2001)
 • Teknik Resim II (2000-2001)
 • Aksesuar Tasarımı (2000-2001)
 • Temel Sanat Eğitimi II (2000-2001)
 • Temel Sanat Eğitimi I (2000-2001)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Doç.Dr.Canan Deliduman Öğr.Gör.H.Berna İstifoğlu Orhon. (2006). Temel Sanat Eğitimi. Temel Sanat Eğitimi İle ilgili temel kavramların verilmesi amaçlanarak, bireysel yaşantı ve deneyimleri yaratıcılığa dönüştürmek, özgün yaratma cesareti kazandırmak eğitimin esasını oluşturur. Türkiye. Gerhun Yayıncılık.

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Alpaslan T. Dilem, İSTİFOĞLU ORHON Berna (2009). ";Kültürel Öncü Olarak Yaratıcı Kişilik";. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi., 378(9-12).
 • İSTİFOĞLU ORHON Berna (2003). ";Görsel Algı ve Temel Sanat Eğitimi";. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi., 5(135-156).
 • ALP Özlem,İSTİFOĞLU ORHON Berna. (2001). ";Mesleki Eğitimde Uygulamalı Sanatların Yeri ve Önemi";. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi., 6(83-92).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • - Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, ";Gazi Üniversitesi Cumhuriyetin 80. yılında 81 İlde Kadın Sorunları için Toplanıyor Projesi"; Cumhuriyet Projesi. (2003) Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, T.C.Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Sanat Faaliyetleri

 • 17 – 21 October 2011, Faculty of Art and Design Exhibition of Art Symposium, Gazi Üniversity, Ankara. - Ankara (2011)
 • 20 Kasım 2003 G.Ü. Öğretmenler Günü Kutlama Programı, G.Ü. Rektörlük, Karma Sergi, Beşevler ANKARA - Ankara
 • 02- 09 Mayıs 2006 Uluslar arası Türk Kültürü Sempozyumu Karma Sergi, Üsküp MAKEDONYA - Makedonya
 • 23-25 Haziran 2006 13. Uluslararası Turistik Kilim Kültür ve Sanat Festivali Karma Sergi EŞME - Eşme
 • 24 -30 Haziran 2007, Bulgaristan-Türkiye Kültür ve El sanatları Sempozyumu ,Karma Dostluk Sergisi, "; Goren Dunav"; Vakfı Rusçuk BULGARİSTAN - Bulgaristan
 • 10-31 Ocak 1998 PiaooPiano Sanat Galerisi, Karma Resim Sergisi, ANKARA - Ankara
 • 11-25 Ocak 1998 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlileri, ";8 Mart Dünya Kadınlar Günü"; Karma Resim Sergisi, ANKARA. - Ankara
 • 17 Haziran- 01 Temmuz 1999, Nevşehir Devlet Güzel sanatlar Galerisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi NEVŞEHİR. - Nevşehir
 • 30 Mayıs-02 Haziran 2003 Özgün Baskı Resim Sergisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, Beşevler ANKARA - Ankara
 • 02-12 Mayıs 2006 Sanat Eğitimcileri Derneği Karma Sergi, Hacettepe Üniversitesi Sergi Salonu, Merkez ANKARA - Ankara
 • 12 - 18 Mayıs 2008, Hazeranlar Konağı Güzel Sanatlar Galerisi," Gövdeler" Karma Sergi, AMASYA. - Amasya
 • 01-10 Mayıs 1997 Trakya Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, EDİRNE. - Edirne
 • 23 Kasım- 16 Aralık 1998, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sanat Galerisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Öğretim Elemanları ";Cumhuriyetin 75. Yılı ve Öğretmenler Günü"; Karma Resim Sergisi, ANKARA - Ankara
 • 26 -03 Aralık 2007, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi,Karma Sergi Beşevler, ANKARA. - Ankara
 • 24 Nisan 2007, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,G.Ü.M.E.F. Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi, Merkez Kampus, KÜTAHYA - Kütahya
 • 24 8211; 31 Mart 2008, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi" Kadın İşleri 1" Karma Sergi, Beşevler, ANKARA - Ankara
 • 8 8211; 13 Mart 2009, GÖRSED , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi"; Anadolu Gösteri Merkezi Sanat Galerisi, ANKARA - Ankara
 • 24 8211; 31 Kasım 2009, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları ";24 Kasım Öğretmene Saygı"; Karma Resim Sergisi, ANKARA - Ankara
 • 23-30 Mart 1998, Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Öğretim Elemanları ";Dünya Ormancılık Günü"; Karma Resim Sergisi, ANKARA. - Ankara
 • 20 8211; 28 Ekim 2007, Ankara 13. Sanat ve El Sanatları Fuarı,Ortak Sergi, Atatük Kültür Merkezi, ANKARA. - Ankara
 • 18 8211; 27 Şubat 2008, Süleyman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Demiralay Konağı Sanat Galerisi,Karma Sergi, ISPARTA - Isparta
 • 14 Nisan 2004 G.Ü. M.E.F. Sanat Galerisi Açılışı Karma Sergi, Beşevler ANKARA - Ankara
 • 18 Kasım-02 Aralık 1997 Yaşar Sanat galerisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları ";24 Kasım Öğretmene Saygı"; Karma Resim Sergisi, ANKARA. - Ankara
 • 20-27 Kasım 2006 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları ";24 Kasım Öğretmene Saygı"; Karma Resim Sergisi, ANKARA - Ankara
 • 15 Kasım- 02 Aralık 1999, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sanat Galerisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Öğretim Elemanları ";Öğretmene Saygı"; Karma Resim Sergisi, ANKARA. - Ankara
 • , 8 8211; 12 Mart 2010 ";Dünya Kadınlar Günü II. Sanat Buluşması Sergisi"; Pamukkale Üniversitesi. - Pamukkale
 • 19 Nisan- 7 Mayıs 2010 SEDER - Çankırı
 • 8 8211; 14 Mart 2005 Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Sergi Salonunda Kişisel Resim Sergisi - Ankara