Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir HAYBER

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

1949'da Pazarcık'ın Düzbağ (Helete) kasabasında doğan Abdülkadir Hayber, orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı (1967). Ankara Ünv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu (1971). Konya (İvriz) ve Malatya öğretmen okullarından sonra, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu görevdeyken Yugoslavya'ya gönderildi. Üsküp Filoloji Fakültesi bünyesinde yeni açılan Türkoloji Bölümü'nde Türk Dili ve Edebiyatı okutmanı olarak bulundu (1977-1981). 1982'den sonra Gazi Üniversitesi'nde Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Üsküp'teki Türkoloji Bölümü'nde bir kere daha görevlendirilen Dr. Hayber (1995-1998), halen Gazi Ünv. Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

Yazı ve şiirleri, Doğuş Edebiyat, Türk Edebiyatı, Töre, Hisar, Millî Kültür, Türk Dili, Türk Yurdu dergilerinde çıktı.

Hikâyeleri: Gün Ortasında Arakesme (1986), Bulunmuş Ölü (İlk hikâye kitabıyla birlikte, 1999). İncelemeleri: Ebubekir Hazım Tepeyran (1988), Necmettin Halil Onan (1988), Makedonya ve Kosova Türklerinin Edebiyatı (Üsküp, 1988), Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri'nin Romanlarında Nesil Çatışmaları (1993), Muallim Naci'nin Şiirleri (Hüseyin Özbay'la, 1997). Yeni yazıya çevirisi: Muallim Naci-Istılahat-ı Edebiye (Alemdar Yalçın'la, 1984).