Doç. Dr. Hüseyin Arbağ

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans: Karbondioksit Aktivasyonu ile Metandan Hidrojen Üretimi İçin Katalizör Geliştirilmesi

Doktora: Metanın Kuru Reform Reaksiyonu İle H2 Üretimi İçin Aktif Ve Yüksek Verimli Katalizör Geliştirilmesi (Devam etmektedir)