Doç. Dr. Hüseyin Arbağ

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

TUBITAK

1. Dogu, G., Yasyerli, N., “Development of a Mesoporous Nanocomposite Catalyst for Dry Reforming of Methane for Hydrogen Production “, The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Projects, Project No:107M066, 2009-2011.

2. Dogu, G., Dogu, T., Yasyerli, N., Yasyerli, S., “Synthesis Gas From Biogas Through Carbon Dioxide Reforming of Methane”, The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Projects, Project No:111M499, 2012-2014.

3. N. Oktar, G. Doğu, S. Yaşyerli, N. Yaşyerli, H. Arbağ, Hydrogen Production from Biomass Derived Acetic Acid,  TUBITAK Projesi, Proje No:214M578, 2015-...

 

BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJESI

  1. Dogu, G, Arbag, H., “Catalyst Development for dry reforming of methane for hydrogen production ”, Gazi Üni. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06/2006-11, Araştırmacı, 2006-2007.
  2. Dogu, G., Yasyerli, S., Arbag H., Preparation Of Catalysts Containing Different Ratios Of Rh For Dry Reforming Of Methane With Carbon Dioxide Reaction, Gazi Üni. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06/2008-10, Araştırmacı, 2008-2010.
  3. Yasyerli, N., Arbag, H., Sarier, E., " The Investigation of Zr and Ce Metals Effect in Supported MCM-41 Including Co Catalysts for Dry Reforming Reaction ", Gazi Üni. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06/2009-39, Araştırmacı, 2009-2011.
  4. Yasyerli, S., Filizgok, S., Arbag, H., “Preparation and Characterization of Co/MCM-41 Catalysts for Methane Dry Reforming Reaction”, Gazi Üni. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:0 6/2009-31, Araştırmacı, 2009-2011.
  5. Yasyerli, N., Arbag, H., " Preparation of Al2O3 Supported Catalysts Containing Different Ratios Of Ni and W For Dry Reforming Of Methane”, Gazi Üni. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06/2010-38, Araştırmacı, 2010-2011.
  6. Oktar, N., Arbağ, H., Pekmezci B., HifuelR-120 Katalizörü Varlığında Asetik Asitten Buhar Reformlanma Reaksiyonu İle Hidrojen Üretimi, Gazi Üni. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06/2015-05, Araştırmacı, 2015-2015.
  7. Oktar, N., Arbağ, H., Nurbanu, Ç., Reformlanma Reaksiyonlarında Kullanılmak Üzere Farklı Metal İçerikli MCM-41 destekli Katalizörlerin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi, Gazi Üni. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06/2016-08, Araştırmacı, 2016-Devam ediyor.
  8. Arbag, H., Yasyerli, N., Gündoğar, B., SBA-15 Destekli Mono ve Bimetalik Ni-Co Katalizörlerin Metanın Kuru Reformlanma Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi, Gazi Üni. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06/2016-12,  Yürütücü, 2016-Devam ediyor.