Doç. Dr. Hüseyin Arbağ

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

2018-19 Dönemi için önerilen konular

Biyogazdan sentez gazı ve hidrojen üretimi için katalizör geliştirilmesi

Asetik asitten hidrojen üretimi

Formik asitten hidrojen üretimi

Etilen oksit üretimi

Etandan etilen ve hidrojen üretimi

Grafen ve grafen oksit sentezi