Doç. Dr. Hüseyin Arbağ

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Pekmezci B., Çakıryılmaz N., Arbağ H., Oktar N., Doğu G., Doğu T., 2016. Steam Reforming of Acetic Acid Over Alumina Based Catalysts, 21st World Hydrogen Energy Conference 2016 Zaragoza, Spain.
 • Çakıryılmaz N., Arbağ H., Oktar N., Doğu G., Doğu T., 2016. Hydrogen Production via Steam Reforming of Acetic Acid over Mesoporous Structured MCM-41 Supported Catalysts , 7th International conference on Advanced Nanomaterials (ANM2016) Aveiro, Portugal.
 • Pekmezci B., Çakıryılmaz N., Arbağ H., Oktar N., Doğu G., Doğu T., 2016. Effect of Nickel Content on Acetic Acid Steam Reforming, 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 Prague, Czech Republic.
 • Arbag H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., 2016. Effect of Reaction Temperature on Coke Formation in Dry Reforming of Methane, 6. National Catalysis Conference (NCC-6) Bursa, Türkiye.
 • Çakıryılmaz N., Arbağ H., Oktar N., Doğu G., Doğu T., 2016. Synthesis and Characterization of MCM-41 Supported Ni Catalysts for Acetic Acid Steam Reforming, 6. National Catalysis Conference (NCC-6) Bursa, Türkiye.
 • Çakıryılmaz N., Arbağ H., Oktar N., Doğu G., Doğu T., 2016. Ni ve Cu Bazlı Katalizörlerle Asetik Asitten Hidrojen Üretimi, 12. National Chemical Engineering Congresses (UKMK-12) Çanakkale, Türkiye
 • Arbag H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., 2015. Comparison of Membrane and Fixed-Bed Reactor Performances of Ni-W-Mesoporous Alumina Catalysts in Dry Reforming of Methane, 12th Conference on Gas-Liquid & Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering (GLS12) New York, ABD.
 • Pekmezci B., Çakıryılmaz N., Arbag H., Oktar N., Doğu G., 2015. Hifuel 120 Katalizörlüğünde Asetik Asitin Buharlı Reformlanma Reaksiyonu, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale, Turkey.
 • Arbag H., Črnivec I.G.O., Yasyerli S., Pintar A., Yasyerli N.,Dogu G., Dogu T.,, 2014. From Bio-Waste to Synthesis Gas through Dry Reforming of Methane over W Enhanced Mesoporous Ni-Alumina Catalysts, EurAsia Waste Management Symposium 2014 Istanbul, Turkey.
 • Arbag H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., 2014. Synthesis Gas Through Dry Reforming of Methane over Mesoporous Alumina and MCM-41 Supported Ni Catalysts, Turkish-German Conference on Energy Technologies Ankara, Turkey
 • Arbag H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., 2014. Coke Elimination During Conversion of Biogas to Syngas by Tungsten Incorporated Ni Based Mesoporous Alumina by the One-Pot Route, 2014 AIChE Annual Meeting Atlanta, ABD.
 • Arbag H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., 2014. Effects of Reduction Temperature on Activity and Coke Resistance of Mesoporous Alumina Supported Ni Catalysts for Dry Reforming of Methane, 5. National Catalysis Conference (NCC-5) Adana, Turkey
 • H. Mustu, H. Arbag, S. Yasyerli, N. Yasyerli, G. Dogu, T. Dogu, 2013. Mesoporous Zirconia Supported Nickel Catalysts for Coke Minimization in Dry Reforming of Methane, CleanTech World 2013, 12-16 Mayıs 2013, Washington DC, ABD.
 • Hande Muştu, Hüseyin Arbağ, Sena Yaşyerli, Nail Yaşyerli, Gülşen Doğu, Timur Doğu, 2013. Mesoporous Zirconia Supported Nickel Catalysts for Coke Minimization in Dry Reforming of Methane, Porous & Powder Materials Symposium & Exhibition 2013 Çeşme, İzmir, Turkey.
 • Arbag, H. Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu, G., 2012. Activity Comparison of Nickel Incorporated Mesoporous Alumina Catalysts in Dry Reforming of Methane, Int. Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE22) Maastricht, Hollanda
 • Hüseyin Arbağ, Sena Yaşyerli, Nail Yaşyerli, Gülşen Doğu, 2012. Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Alümina Destekli Ni Katalizörler, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 10) İstanbul, Türkiye
 • H. Arbag, S. Yasyerli, N. Yasyerli, G. Dogu, 2012. Metanın Kuru Reform Reaksiyonda Nikel Emdirilmiş Mezogözenekli Alümina Katalizörünün Performansının Mg ve W ilavesiyle İyileştirilmesi, 4. Ulusal Kataliz Konferansı NCC-4 Kocaeli, Türkiye
 • Filizgök S., Arbag H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G, 2010. MCM-41 Supported Cobalt Catalysts For Dry Reforming of Methane, 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6) Antalya, Turkey
 • Arbağ H., Koyuncu D.D.E., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G, 2010. Effect of Ce in Mn-Ni@MCM-41 Catalysts for Dry Reforming of Methane, 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6) Antalya, Turkey
 • Huseyin ARBAG, Sena YASYERLI, Nail YASYERLI, Gulsen DOGU, 2010. Rh ilave edilmiş Ni-MCM-41 Katalizöründe Metanın Kuru Reform Reaksiyonu , Üçüncü Ulusal Kataliz Kongresi Zonguldak, Türkiye
 • Hüseyin Arbağ, Sena Yaşyerli, Nail Yaşyerli, Gülşen Doğu, 2010. Yapısında Farklı Oranlarda Rh-Ni İçeren MCM-41 Destekli Katalizörlerin Metanın Kuru Reform Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 9) Ankara, Türkiye
 • Arbağ,H., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Doğu, G., 2009. CO2 reformıng of Methane Over Nıckel & Rhodıum Incorporated MCM-41 Type Catalysts, GPE-EPIC 2009- 2nd International Congress on Green Process Engineering Venice, Italy
 • Hüseyin ARBAĞ, Sena YAŞYERLİ, Nail YAŞYERLİ, Gülşen DOĞU, 2008. Synthesis Gas Production by Dry Reforming Of Methane over Nickel Based Mesoporous Catalysts, 2. Ulusal Kataliz Konferansı NCC-2 Erzurum

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • ENF 102 Temel Bilgisayar Bilimleri ve Fortran Programlama Dili
 • KM 341 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
 • KM 377 Sayısal Analiz Yöntemleri
 • KM 244 Fizikokimya
 • KM 450 İnorganik Teknolojiler
 • KM 280 Kimya Mühendisliği Termodinamiği
 • KM 481 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
 • KM 380 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
 • KM 222 Akışkanlar Mekaniği
 • KM 452 Kimya Mühendisliği Tasarım II
 • KM 451 Kimya Mühendisliği Tasarımı I
 • KM 474 Kütle Aktarımı II

Yabancı Dil

 • 24.03.2017 / 93,75

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Huseyin Arbag (2018). Effect of impregnation sequence of Mg on performance of mesoporous alumina supported Ni catalyst in dry reforming of methane. International Journal of Hydrogen Energy, 43(6561-6574).
 • Nurbanu Cakiryilmaz, HuseyinArbag, NurayOktar, GulsenDogu, TimurDogu (2018). Effect of W incorporation on the product distribution in steam reforming of bio-oil derived acetic acid over Ni based Zr-SBA-15 catalyst. International Journal of Hydrogen Energy, 43(3629-3642).
 • Nurbanu Cakiryilmaz⁠, Huseyin Arbag⁠, Nuray Oktar⁠, Gulsen Dogu⁠, Timur Dogu⁠ (2018). Catalytic performances of Ni and Cu impregnated MCM-41 and Zr-MCM-41 for hydrogen production through steam reforming of acetic acid. Catalysis Today, x(x).
 • Erdogan B., Arbag H., Yasyerli N. (2018). SBA-15 supported mesoporous Ni and Co catalysts with high coke resistance for dry reforming of methane. International Journal of Hydrogen Energy, 43(1396-1405).
 • Arbag H., Yasyerli S. ,Yasyerli N., Dogu G., Dogu T. (2018). Metanın Kuru Reform Reaksiyonunda İndirgeme ve Reaksiyon Sıcaklıklarının Mezogözenekli Alümina Destekli Nikel Katalizörlerin Aktivitelerine ve Karbon Oluşumuna Etkileri. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(63-73).
 • Meric, G.G., Arbag, H., Degirmenci, L. (2017). Coke Minimization Via SiC Formation in Dry Reforming of Methane Conducted in The Presence of Ni-Based Core shell Microsphere Catalysts. International Journal of Hydrogen Energy, 442 (26)(16579-16588).
 • Karaman B.P., Cakiryilmaz N., Arbag H., Oktar N., Dogu G., Dogu T. (2017). Performance Comparison of Mesoporous Alumina Supported Cu & Ni Based Catalysts in Acetic Acid Reforming. International Journal of Hydrogen Energy, 42(42)(26257-26269).
 • Arbag, H. (2017). Ni-Co İçerikli Bimetalik Katalizörlerin Metanın Kuru Reformlanma Reaksiyonundaki Performanslarına Katalizör Sentez Sürecindeki Emdirme Sırasının Etkileri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(1)(39-52).
 • Arbag H., Yasyerli S. ,Yasyerli N., Dogu G., Dogu T. (2016). Enhancement of catalytic performance of Ni based mesoporous alumina by Co incorporation in conversion of biogas to synthesis gas. Applied Catalysis B: Environmental, 198(254–265).
 • Arbag H., Yasyerli S. ,Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., Črnivec I. G. O., Pintar A. (2015). Coke Minimization during Conversion of Biogas to Syngas by Bimetallic Tungsten−Nickel Incorporated Mesoporous Alumina Synthesized by the One-Pot Route. Ind. Eng. Chem. Res., 54(2290−2301 ).
 • Hüseyin Arbağ Sena Yaşyerli Nail Yaşyerli Timur Doğu Gülşen Doğu (2013). Coke Minimization in Dry Reforming of Methane by Ni Based Mesoporous Alumina Catalysts Synthesized Following Different Routes: Effects of W and Mg. Topics in Catalysis , 56(1695–1707).
 • Sena Yaşyerli, Selen Filizgök, Hüseyin Arbağ, Nail Yaşyerli, Gülşen Doğu, (2011). Ru incorporated Ni-MCM-41 mesoporous catalysts for dry reforming of methane: Effects of Mg addition, feed composition and temperature. International Journal of Hydrogen Energy, 36(4863-4874).
 • Hüseyin Arbağ, Sena Yaşyerli, Nail Yaşyerli, Gülşen Dogu, (2010). Activity and stability enhancement of Ni-MCM-41 catalysts by Rh incorporation for hydrogen from dry reforming of methane. International Journal of Hydrogen Energy, 35(2296-2304).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Biyogazdan sentez gazı üretimi için metan-karbon dioksit reformlama reaksiyonu (2015) TUBITAK
 • Hydrogen Production from Biomass Derived Acetic Acid (DEVAM EDİYOR) (2015) TUBİTAK
 • Kuru Reform Reaksiyonu için Co İçeren MCM-41 Destekli Katalizörlerde Zr ve Ce Metallerinin Etkisinin İncelenmesi (2011) Gazi Üniversitesi
 • Metanın Kuru Reform Reaksiyonu İçin Yapısında Ni ve W İçeren Al2O3 Destekli Katalizörlerin Hazırlanması (2011) Gazi Üniversitesi
 • Metanın Karbon Dioksit İle Kuru Reform Reaksiyonu İçin Yapısında Farklı Oranlarda Rh İçeren Katalizörler Hazırlanması (2010) Gazi Üniversitesi
 • Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Co/MCM-41Katalizörlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu (2010) Gazi Üniversitesi
 • Metanın Kuru Reformu ile Hidrojen Üretimi İçin Mezogözenekli Nanokompozit Yapıda Katalizör Geliştirilmesi (BURSİYER OLARAK GÖREV ALMIŞTIR) (2009) Tübitak
 • Karbondioksit Aktivasyonu İle Metandan Hidrojen Üretimi İçin Katalizör Geliştirilmesi (2007) Gazi Üniversitesi