Prof. Dr. Galip Yüksel

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Hekimlerin sigara içme davranışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği)

Levent Özyurt (Yüksek lisans)

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören Kırgız öğrencilerin uyum düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Chinar Egemberdieva (YL)

Sosyal beceri eğitiminin lise 2. sınıf öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi

Murat Yıldırım (YL)

14-18 yaş grubu tutuklu olan ve olmayan ergenlerin reddetme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yahya Bozkurt (YL)

Lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini yordayan bazı değişkenler

Sevda Özlek (YL)

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin reddetme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yurdanur Yüce (YL)

Evlilik Doyumu: Cinsiyet Rolleri ve Yardım Arama Tutumu

Lütfiye ÇINAR YLT

Ergenlerin Çalışma Anlayışının İncelenmesi.

Kemal ÖZTEMEL (D.T)

Ortaöğretim Öğretim Öğrencilerinin Mükemmellik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.

Fatih CAMADAN (Y.L.)

Seviye Belirleme Sınavı’na Hazırlanan İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıf Öğrenci Velileri’nin Psikolojik Belirtileri ve Stresle Başa Çıkma Tutumları (Kızılcahamam Örneği)

YL Selda Sakızcıoğlu, 2010