Prof. Dr. Galip Yüksel

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Türkiye Üniversiteleri Araştırması

Türkiye Üniversiteleri Araştırması, GÜ. BAP Projesi 04/2003-21, Proje başkan yardımcısı, 2004.

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili, GÜ. BAP Projesi, Proje başkan yardımcısı, 2003.

Dezavantajlı Çocukların Eğitime Etkin Katılımı

Zorunlu öğrenim çağında olup çeşitli nedenlerle okula hiç kayıt olmamış ya da kayıtlı olduğu halde devam etmeyen çocukların eğitime etkin katılımını sağlamak, 2006

Ergenlerde çalışma/iş anlayışı

BAP projesi (2009)