Doç. Dr. Alper Güzel

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Tengilimoğlu, D., Türe, M., Güzel A., Yılık P., Öztürk A., 2013. Rational Use Of Drugs In Turkey: A Case Study , 7th International Conference on Healthcare Systems and Global Business Issues Jaipur, India
 • Tengilimoğlu, D., Güzel A., Yılık P., Kalliecheran R., Omar M., 2013. Core Competences for Tommorrows Health Care Managers: A Study in Turkey, 5th International Conference: Management For Stable Economy Moscow, Russia
 • Tengilimoğlu, D., Atmaca, Z., Güzel, A., Toygar, Ş.A., 2013. Sağlık Politikalarının Belerlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi: Yönetici Perspektifi, 7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Konya
 • Tengilimoğlu, D., Güzel A., Kurtuldu, A., Yılık P., 2013. Tobacco Control within the Scope of Social Marketing a Study in Turkey , 12 th International Conferance Marketing Trends Paris, France
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU, Alper GÜZEL, 2012. The Knowledge, Attitude And Behaviors Of Adults Towards Alternative Medicine: A Study In Turkey, 11th Annual International Conference on Health Economics, Management & Policy, 25-28 June 2012, Atina
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU, Aysu KURTULDU, Alper GÜZEL, Ceyda ŞENGÖR, 2012. Geleceğin Sağlık Yöneticileri Ve Beklenen Yeterlilikler, 10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Mardin
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU, Alper GÜZEL, Aysu KURTULDU, Şerife KIBRIS, 2012. A Field Study on the Satisfaction Levels of Interior and Exterior Customers in a Private University Hospital, 11. International Marketing Trends Conference, 19-21 Ocak 2012, Venedik, İtalya
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU, Ümit NALDÖKEN, Umut BEYLİK, Alper GÜZEL., 2011. Hizmet Sunanların Sağlık Kampusları Hakkındaki Görüşleri Ve Değerlendirilmesi, III. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 24-26 Kasım 2011 Ankara, Türkiye
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU, Enver HASANOĞLU, Alper GÜZEL, Asuman ATİLLA, Pelin YILIK, 2011. Evaluation of the Knowledge, Attitude And Behaviors of the Individuals Living in Ankara Towards Alternative Medicine. , World Conference on Financial Crisis and Impact (WCFC 2011), 28 Eylül-2 Ekim 2011 Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Ümit NALDÖKEN, Alper GÜZEL, Nilüfer YÜCEDAĞ, Dilaver TENGİLİMOĞLU, 2010. Sağlık Bakanlığı Aşı Kampanyalarına Karşı Sivas Halkının Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, VIII. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ KONGRESİ Marmaris, Muğla

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Geleceğin Sağlık Yöneticileri Yeterlilikleri Neler Olacak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100.Yıl Konferans Salonu, Ankara(2012)

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Genel İşletmecilik Bilgisi (2010-2011)
 • Yönetici Sekreterliği (2010-2011)
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2009-2010 Bahar)
 • Mesleki Uygulama (2009-2010 Bahar)
 • Yaz Stajı-1 (2009-2010 Bahar)
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2010-2011)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (2010-2011)

Yabancı Dil

 • 2010 / 74

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Tengilimoğlu, D., Güzel, A.. (2013). Hastane Yönetimi . Hastanelerde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkiye. Nobel Tıp Kitabevi.

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dilaver TENGİLİMOĞLU, Alper GÜZEL (2011). Sağlık Sistemleri ve Ülke Örnekleri. Sosyal Güvenlik Dünyası, 73(13-26).
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU, Alper GÜZEL (2011). Sağlık Sistemleri ve Ülke Örnekleri-II. Sosyal Güvenlik Dünyası, 74(6-20).
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU, Alper GÜZEL (2010). Kurumsal İmaj Hastaneler İçin Neden Önemlidir. Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Dergisi (SAYED), Sayı:29(22-26).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Training Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business Succession Planning for micro-SMEs (InToGeneration) (2014) Erasmus+ KA2 Programı, Türkiye Ulusal Ajansı
 • Mobile Training for Home and Health Caregivers for People with Disabilities and Older People (M-CARE) (2014) Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, LDV Multilateral Projects for Development of Innovation
 • Ankara’da Yaşayan Bireylerin Alternatif Tıp Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi (2011) Gazi Üniversitesi
 • Determination of Professional Qualifications of Health Care Management and Revision of the Educational Programs (2010) EU Life long Learning Program Leonardo Da Vinci Partnership Project