Öğr. Gör. Hatice BAYSAL

 ''Beypazarı özgün kıyafetleri''  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993