Prof. Dr. Gülfem Ergün

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

1.  Korozyonun, protetik  restorasyonlarda kullanılan bazı metal alaşımlarındaki yüzeysel etkisi ile açığa çıkan korozyon ürünlerinin in vitro olarak incelenmesi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 1997. (Tamamlandı)

2.  ”Tam seramiklerde farklı ışık kaynakları kullanılarak polimerize edilen dentin bağlayıcı ajanları ve yapıştırıcı rezin simanının dentine bağlanma direncinin değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi,  2005. (Tamamlandı)

3.  ”PRP (Platelet Rich Plasma) uygulanmış ve PRP uygulanmamış dental implantların osseointegrasyonlarının Rezonans frekans analizi (RFA) metodu ile değerlendirilip, erken yükleme yapılarak protetik açıdan uzun dönem klinik sonuçlarının incelenmesi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi,  2006. (Tamamlandı)

4.  “Farklı ışık kaynakları (QTH,LED,PAC) ile polimerize edilen bazı  kompozit rezin ve kor materyallerinin sitotoksisitelerinin değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2008. (Tamamlandı)

5.  “Bioaktif fiberle güçlendirilmiş kompozitin kemikte ve yumuşak dokuda uzun dönem histolojik ve histomorfometrik değerlendirilmesi: tavşanda deneysel bir çalışma”, Gazi Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu onaylı Gazi Üniversitesi, Türkiye-University of Turku, Finlandiya ortak çalışması, 2008.  (Tamamlandı)

6.  ”Farklı post ve kor materyalleri ile restore edilen dişlerin kırılma direncinin değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi”, Proje Yöneticisi, 2010. (Tamamlandı)

7.  “%3 Yitria ile Stabilize Hale Getirilmiş ve Spinel Oksit (MgAl2O4) ile Karıştırılmış Tetragonal Zirkonya Kompozit Seramik Biyomateryalinin Oluşturduğu Yumuşak Doku Cevabının Histolojik Ve Histomorfometrik Olarak Değerlendirilmesi: Ratlarda Deneysel Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2010. (Tamamlandı)

8.  “Farklı kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü ve speküler moddaki renk değişikliği arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2012. (Tamamlandı)

9.   “Antibakteriyel ve şelasyon solüsyonlarının adeziv rezin simanların dentine bağlanma direncine etkisi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2012. (Tamamlandı)

10.   "Farklı Estetik Post Sistemlerinin Dentine Bağlanma Direncine Farklı Siman Film Kalınlıklarının Etkisi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2012. (Tamamlandı)

11. "Zirkonya Seramik, Lityum Disilikat Cam Seramik ve Zirkonya ile Güçlendirilmiş Lityum Silikat Cam Seramiklere Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin, Kompozit Rezinlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi", Tübitak projesi, Proje Yöneticisi, 2015 ( Tamamlandı).

12. "Farklı tip braketlerin yüzey uygulamalarının seramik yüzeylere yeniden bağlanma kuvveti üzerine etkisi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2015 ( Tamamlandı )

13. 'Zirkonyum oksit (ZrO2) Nanopartikülleri ile Güçlendirilmiş PMMA Kaide Materyallerinin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi', Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2016 (Tamamlandı).

14. Farklı Yüzey Bitirme ve Polisaj Yöntemlerinin Polimer Yapılı Estetik CAD/CAM Materyallerinin Optik ve Fiziksel Özelliklerinin Etkisi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, (Devam Ediyor) (Proje Kodu: 03/2017-07).

15. Farklı Yüzey Uygulamalarının Lingul Braketlerin Tam Seramik Sistemlere Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, (Devam Ediyor) (Proje Kodu 03/2017-08).

16. Farklı Yüzey İşlemlerinin Estetik Post Sistemlerinin Dentine Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştımacı, 2016, (Devam Ediyor) (Proje Kodu 03/2016-09).

17. Düşük Enerji Seviyeli Lazer ve Ozon Terapisinin Dental İmplantların Başarısı Üzerindeki Etkilerinin Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, (Proje Kodu 03/2016-11).

18. Yumuşak astar materyallerine zirkonyum oksit nanopartikül ilavesinin bazı mekanik, fiziksel ve antimikrobiyal özellikler üzerine etkisi, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Proje Yürütücüsü, 2017, (Devam Ediyor). (Proje Kodu 2017-1-AP3-2181).

19. Floresan karbon nanopartikül ilavesinin yumuşak astar materyallerinin antimikrobiyal etkinliği, yüzey pürüzlülüğü, glikoz absorpsiyonu ve renk stabilitesi üzerine etkisi, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, (Devam Ediyor). (Proje Kodu 2017-1-AP1-1964).

20. Antifungal Özellikli Dental Yumuşak Astar Materyali Geliştirilmesi ve in vitro Olarak Değerlendirilmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projeleri Birimi, Araştımacı, 2017 (Devam Ediyor), (Proje Kodu 2017-16/144). 

21. Geleneksel yöntemlerle ve bilgisayar destekli tasarım ile üretilmiş Poli-eter-eter-keton ve poli metilmetakrilat esaslı protez kaide materyallerinin bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, (Tamamlandı). (Proje Kodu 2018-1-AP1-2831).

    22.Antibakteriyal Etkiye Sahip Karvakrol Ilaveli Yumuşak Astar Materyalinin Bazı Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerinin    Değerlendirilmesi,Tübitak 1002 Hızlı Destek       Projesi, Proje Yöneticisi, (2019-Devam Ediyor) (Proje Kodu 118S856).

    23. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Alt Yapısının İyileştirmesi, Klinik Kapasitesinin Artırılması ve Simülasyon Laboratuvarının Kurulumu, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Proje Yürütücüsü, 2018, (Tamamlandı).

    24. Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Klinikleri ve Ameliyathane için Gerekli El Aletleri ile Teçhizatlarının Sağlanması, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Proje Yürütücüsü, 2018, (Tamamlandı).