Prof. Dr. Gülfem Ergün

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

 

1.     Yamaç, K., Ergün, G., ‘‘Bilimsel Toplantılarda Sunuş.’’ Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 3 (Aralık Özel sayısı), 52-58 (2000).

2.     Üçtaşlı, S., Bek, B., Ergün, G., “Farklı kor yapıya sahip, ısı ve basınçla şekillendirilen seramik inley sistemlerinin mikrosızıntı yönünden değerlendirilmesi”, A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg, 28, 65-71 (2001).

3.     Ergün, G., Sağesen, L.M., Özgünlük, İ., Bek, B, “Kron-köprü döküm alaşımlarının sitotoksisitelerinin in vitro değerlendirilmesi”, A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg, 28, 73-81 (2001).

4.     Üçtaşlı, S., Ergün, G., Korkmaz, T., Güllü, A, “Geleneksel ve düşük ısı porselenlerinin, glaze veya cilalama işlemlerinden sonra  yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi”, A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg, 29, 73-80 (2002).

5.     Ergün, G., Çekiç, I, “Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hareketli bölümlü protez hastalarının değerlendirilmesi”, GÜ Diş Hek Fak Derg, 22, 175–180 (2005).

6.     Ergün, G., Sağesen, L.M., Doğan, A., Özkul, A., Demirel, E, “Protez kaide materyallerinin biyolojik uyumlarının in vitro olarak değerlendirilmesi”,  GÜ Diş Hek Fak Derg, 23, 25 – 30 (2006).

7.     Ergün, G., Sağesen, L.M., Doğan, A., Özkul, A., Demirel, E, “Protez kaide materyallerinin sitotoksisitesinin agar difüzyon ve filtre difüzyon test yöntemleri ile incelenmesi”, GÜ Diş Hek Fak Derg, 23, 31 – 37 (2006).

8.     Ergün, G., Sağesen, L.M., Doğan, A., Özkul, A., Demirel, E, “Metilmetakrilat monomerlerinin primer insan gingival fibroblastları üzerine sitotoksik etkisinin in vitro değerlendirilmesi”, GÜ Diş Hek Fak Derg, 23, 97-103 (2006).

9.     Çekiç, I., Ergün, G., Lassila, L.V.J, “Farklı kompozit materyallerinin dentine bağlanma dayanımının farklı adeziv sistemler ile değerlendirilmesi”, GÜ Diş Hek Fak Derg, 23, 177-181 (2006).

10.  Çekiç, I., Ergün, G., “Dentin bağlayıcı ajanlarında son gelişmeler”, ADO Klinik Bilimler Derg,  1 (1), 41-47 (2006).

11.  Yılmaz, D., Ergün, G., “Dişsiz maksilla ve mandibulada implant destekli protez uygulamaları”, Dişhek. Derg,  69, 20-24 (2006).

12.  Eğilmez, F., Ergün, G., “İmplantların immediyat ve erken yükleme protokollerinin değerlendirilmesi”, ADO Klinik Bilimler Derg, 1 (2), 50-58 (2007).

13.  Eğilmez, F., Ergün, G., “Dental implantların değerlendirilmesinde rezonans frekans analizi yönteminin klinik önemi ve geçerliliği”, ADO Klinik Bilimler Derg, 1 (2), 68-79 (2007).

14.  Ergün, G., Çekiç, I., Bozkaya, S,  “Tam dişsiz alt ve üst çenede implant destekli sabit protez uygulaması: İki olgu bildirimi”, Türkiye Klinikleri J Dental Sci, 13 (1), 34-40, (2007).

15.  Çekiç, I., Ergün, G., “Diş hekimliğinde kullanılan görünür ışık kaynakları”, GÜ Diş Hek Fak Derg, 24 (2), 1-8, (2007) .

16.  Çekiç, I., Ergün, G., Yılmaz, D, “Aşırı rezorbe alt ve üst dişsiz arkların implant destekli protetik rehabilitasyonu: Bir olgu sunumu”, Türkiye Klinikleri J Dental Sci, 13, 71-77, (2007).

17.  Ergün, G., Eğilmez, F, “Dental implantlarda başarı kriterleri ve implant sağlığının sürdürülmesi”, ADO Klinik Bilimler Derg, 1 (3), 47-54 (2007).

18.  Ergün, G., Koç, D., Öztürk, M., “Alt aşırı rezorbe tam dişsiz bir krette protetik Tedavi yaklaşımı,” Türkiye Klinikleri J Dental Sci, 13, 139-145 (2007).

19.  Ergün, G., Çekiç, I., "In vitro color stability of soft denture liners after accelerated aging", HÜ Diş Hek Fak Derg, 4, 65-73 (2007).

20.  Ergün, G., Egilmez, F., Bozkaya, S., “Kısmi dişsiz bir olguda implant destekli sabit protez uygulaması: Olgu sunumu,” Türkiye Klinikleri J Dental Sci, 14 (1), 18-26  (2008).

21.  Çekiç, I., Ergün, G., " Zirkonya seramiklerin dental uygulamalardaki yeri ve geleceği," GÜ Diş Hek Fak Derg, 25 (3), 51-60 (2008).

22. Çekiç-Nağaş, I., Ergün, G., Heikkinen, T., Lassila, LVJ. “Lityum disilikat seramik yüzey yapısı üzerine farklı pürüzlendirme sürelerinin etkisinin tarama elektron mikroskobu ile değerlendirilmesi”, GÜ Diş Hek Fak Derg., 26 (2), 73-78 (2009).

23. Mekikoglu S, Bozkaya S, Karaca İ, Ergün G. Trombositten Zengin Plazma Uygulanan implantlarda Implant Çapı, Implant Boyu, hasta Cinsiyeti Ve Kemik Kalitesi Değişkenlerinin Rezonans Frekans Analizi Değerleri Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics., 1(1), 63-72 (2010).

24.  Eğilmez F, Çekiç-Nagaş I, Ergün G. Ağız İçerisindeki Sıcaklık Değişimlerinin Dental Restorasyonların Başarısızlığında Rolü. G Ü Diş Hek Fak Derg., 27, (3), 219-226 (2010).

25.  Eğilmez F, Yıldırım Biçer Z, Ergün G. Zirkonyumla Güçlendirilmiş Seramikler ve Dental İmplantolojide Kullanımı. Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Derg., 13, (2), 72-78, (2010).

26. Ergün G,  Kaya BM, Eğilmez F, Yıldırım Biçer Z. Sabit Bölümlü Protez Alaşımına Karşı Gelişen Oral Likenoid Lezyonlar: Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Dental Sci., 18, (1), 137-143 (2012).

27. Çakır M, Bozkaya S, Tümer K, Ergün G, Yılmaz D. Rezorbe atrofik mandibulada implant yumuşak doku arayüzünün düzenlenmesinde vestibuloplasti tekniğinin kullanılması. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., 21, (3), 356-361, (2013).

28Ergun G., İmplant Destekli Sabit Köprü Protezlerinde Başarısızlık Nedenleri.Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics ;1(2):38-45 (2015).

29. Ergun G,  Ataol A.S.,Seramik Tamir Sistemlerinde Güncel Yaklaşımlar: Derleme ,Cumhuriyet Dental Journal,19(1), 87-110, (2016). 

30. Ergun G, Ataol A.S. CAD/CAM ile şekillendirilen protetik restorasyonlarda komplikasyonlar (Derleme), Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 7tepe Klinik Dergisi, 1, 17-30, 2015. 

31. Ergun G, Sahin Z. Konvansiyonel ve implant üstü protezlerde kullanılan kaide materyallerinde güncel gelişmeler. Türkiye Klinikleri Protetik Diş Tedavisi Özel Dergisi,  2. Cilt 1. Sayı 2016.

32. Ergun G, Sahin Z. İmplant Tedavisinde Diagnostik Görüntüleme Tekniklerine Bağlı Komplikasyonlar, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, 28(3), 429-442, 2018.

33. Çekiç Nagaş, I , Eğilmez, F , Ergün, G , Vallittu, P , Lassila, L . (2017). Farklı yüzey bitirme ve parlatma uygulamalarının nano-hibrit ve polimer infiltre seramiklerin ışık geçirgenliğine etkisi. . Acta Odontologica Turcica, 34(98-103).

34. Ergün, G., Ataol, A.S. & Tekli, B. (2018). Diş hekimliğinde robotik uygulamalar: Bir literatür derlemesi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 39(3), 125-133.

35. Ergün, G., Sahin, Z., Kara İ. Diş Hekimliğinde Tamamlayıcı Bitkisel Tedaviler, Akdeniz Tıp Dergisi, 2019, doi: 10.17954/amj.2019.1809.