Prof. Dr. Gülfem Ergün

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

 1. Gazi Üniversitesi (GÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Başhekim yardımcılığı (2009-2012)
 2. GÜ Diş Hek. Fak. İmplant ve Greft Membran Komisyon Üyeliği (2009-2012)
 3. GÜ Diş Hek. Fak. Stratejik Plan Komisyon Üyeliği (2009-2012)
 4. GÜ Diş Hek. Fak. Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlar Grubu Üyeliği (2009-2012)
 5. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanlığı (2016-2019)
 6. MEÜ Senato Üyeliği (2016-2019)
 7. MEÜ Rektör Yardımcılığı (2017)
 8. MEÜ Rektör Danışmanlığı (2017-2019)
 9. MEÜ Disiplin Kurulu Üyeliği (2016-2019)
 10. MEÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2019)
 11. MEÜ Son Soruşturma Komisyon Başkanlığı (2018)
 12. MEÜ Strateji Geliştirme Kurulu Üyeliği (2018-2019)
 13. Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2016-2018)
 14. MEÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Komisyon Başkanlığı (2017-2019)
 15. MEÜ KOSGEB Kurul Üyesi (Değerlendirme Rapor Hazırlama / İzleyici, 2018-2019)
 16. Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi  Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kurulu Başkanlığı, (2016-2019)   
 17. Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi  Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kurulu Üyeliği ,(2019-     )