Doç. Dr. Göknur Güler Öztürk

Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Biyofizik

Elçin ÖZGÜR, " GSM-EDGE Modülasyonlu Radyo Frekans Alanların Hepatosellüler  Karsinom Hücrelerine Etkileri", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2011

 

Arın TOMRUK, " Radyo Frekans Radyasyonun; Hamile ve Hamile Olmayan Tavşanlarda DNA ve Oksidatif Hasara Etkilerinin HPLC ve Spektrofotometrik Yöntemlerle İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2008.

Elçin ÖZGÜR, " Cep Telefonu Radyasyonunun Farklı Frekans-Şiddetteki Ses ile Değişimi ve Doku Hidroksiprolin Seviyesine Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2006.