Doç. Dr. Göknur Güler Öztürk

Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Biyofizik

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi: SBE 11/94-12 : "Elektrik Alanın Doku Hidroksiprolin Seviyesine Etkisi" projesi tamamlandı.

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi: TF.01/95-4: " Protein Sentezinin Elektrik Alan Altında İncelenmesi: Spektrofotometrik Analiz" projesi tamamlandı.

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi: TF.01/2004-04: "Farklı Şiddet ve Uygulama Süreli Elektrik Alanların Dokulara Etkisi" projesi tamamlandı.

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi: TF.01/2005-07: " Radyo Frekans Alanların Hamile ve Yeni Doğan Tavşanların Göz Dokusuna Etkileri" projesi tamamlandı.

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi: TF.01/2010-14: " Radyo Frekans Alanın Biyolojik Etki Mekanizmaları: Hamile ve Yeni Doğan Tavşanların Dokularında Reaktif Oksijen Ürünleri ve Apoptozis" projesi devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi: TF.01/2010-62: " GSM-Edge Modülasyonlu Radyo Frekans Alanların Hepatosellüler Karsinom Hücrelerine Etkisi" projesi devam etmektedir. 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi: TF.31/2002-7: "Elektromagnetik Kirlilik Ölçüm Merkezi" projesi tamamlandı.