Prof. Dr. Göksel ÖZKAN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

-Hava Kirliliği ve Kontrolü (Katalitik Konverterler, Akışkan Yataklar)

-Yakıt Hücreleri (Malzeme)

-Bor Teknolojileri (Bor kimyasalları sentez ve uygulama)

-Hidrojen Üretimi (Biyoetanol, Metan, Metanol)

-Bor Hidritler ve Hidrojen Üretimi

-Polimer ve Kopolimerler (yüksek yüzeyli adsorban ve İyon değiştirici reçineler)

-Proses Tasarım ve Uygulamaları