Prof. Dr. Göksel ÖZKAN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

  • Amonyak Boran Sentezi ve Kinetik Parametrelerin  Belirlenmesi
  • Amonyak Borandan Hidrojen Üretimi
  • Yüksek Gozenekliliğe Sahip SDVB Kopolimer Sentezi
  • Boran ve Borazin Esasli Yüksek Gozenekliliğe Sahip Polimer Sentezi
  • Metal Organik Çerçeveli Hibrit (MOF) Kompozit Malzeme Geliştirilmesi Ve Hidrojen Depolama Karakteristiği
  • Bor Içeren Seramik , Polimerik Esasli Malzemer ile Reaktif Bileşiklerinin  Sentezi ve Uygulanabilirliği
  • Lityum-Ion  Pillerinde Elektrot ve Elektrolit Maddelerinin Sentezi ve Karekterizasyonu
  • Biyokütle ve/veya Biyoetanolden Buharla Yeniden Oluşturma Yöntemiyle Katalitik H2 Üretimi
  • Kalay Oksit Esaslı H2, CH4 Gaz Sensörü Geliştirmesi ve Gazların Kinetik Davranışlarının İncelenmesi
  • Monolitik  Zeolit (ZSM-5) Destekli Katalitik Konvertörlerde CO veya NOx Taşınım ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi

 

NOT: Yukarıda belirtilen çalışmaların çoğu deneysel ağırlıklı olup araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir.