Prof. Dr. Göksel ÖZKAN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 1. Zeynel Öztürk, “Metal Organik Çerçeveli Hibrit Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Hidrojen Depolama Karakteristiği”, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, Kasım 2015.
 2. Özge Bildi, “Boran İçerikli Stiren Divinilbenzen Destekli Reçine Sentezi ve Karakterizasyonu”, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, Haziran 2015.
 3. Derya Özgür, “Amonyak Boran Sentezi, Dehidrojenasyonu ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi”, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, Aralık 2014.
 4. Esra İnce Özsoy, Süspansiyon Polimerizasyonu İle Gözenekli Stiren Divinilbenzen Kopolimeri Sentezi ve Karakterizasyonu, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, Ağustos 2014.
 5. Tayyibe Şimşek, “Amonyum Borandan Katı Ve Sıvı Fazda Seçici Hidrojen Üretimi İçin Katalizör Geliştirilmesi”, Şubat 2013.
 6. Şahbudak B., “Etanolden Buharla Yeniden Oluşturma Yöntemiyle Katalitik H2 Üretimi”, Y. Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, Haziran 2009
 7. Ergençoğlu V., “Erimiş Karbonat Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Katı Elektrolit Yapı Maddesinin Sentezi ve Karekterizasyon Çalışmaları”, Y. Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, Mayıs 2008.
 8. İyidir U.C., “Erimiş Karbonat Yakıt Hücresi Anod Malzemesi Sentezi ve Karekterizasyon Çalışmaları”, Y. Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, Ocak 2007.
 9. Gök S., “Aktif Karbon Destekli Ni, Ni-Cu, Ni-Cu-Pd Katalizörleri ile Etanolden Hidrojen Eldesi”, Y. Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens, Kimya Müh., Ankara, Eylül 2005.
 10. Özçelik E., “Erimiş Karbonat Yakıt Hücreleri (EKYK) için Katot Malzemesi Sentezi, Karekterizasyonu ve Taşınım Parametrelerinin Belirlenmesi”, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, 2004.
 11. Kaya, K., “ZSM-5 Destekli Monolitik Katalizörlerde Azot Oksitlerin İndirgenmesi ve Adsorpsiyonu”, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Kimya Müh., Ankara, 2003.
 12. Yücel, G., “Yatağan Termik Santrali Çevresinin SO2 Emisyonları Yönüyle Meteorolojik Değerlendirilmesi”, Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Çevre Bilimleri , 2002.