Arş. Gör. Dr. Gönül Dinçer

Yüksek Lisans Tezi: Hizmetler Sektörünün Gelişimi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme (2008)

Doktora Tezi: Dış Ticaret Kuramında Çekim Modeli: Türkiye-AB Ticaretinin Analizi (2014)