Arş. Gör. Dr. Gönül Dinçer

Lisans

  • Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi, SBE, İktisat Anabilim Dalı

Doktora

  • Gazi Üniversitesi, SBE, İktisat Anabilim Dalı

Yabancı Diller

  • İngilizce