Arş. Gör. Dr. Gönül Dinçer

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Gönül Dinçer Muratoğlu, 2016. The Distinctive Features of Pharmaceutical Industry Trade: The Case of Leading European Countries, International Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDASS 2016) A Coruna, Spain
 • Gönül Dinçer, 2014. Turkey’s Rising Imports from BRICS: A Gravity Model Approach, The 67th Annual Meeting of the New York State Economics Association New York, USA
 • Gönül Dinçer, Yusuf Muratoğlu, 2014. Türkiye’den OECD Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli İle Analizi, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Artvin, Türkiye

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

 • 2017 / 97

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Gönül Dinçer Muratoğlu. (2017). İşçi Dövizlerinin Ekonomik Etkileri: Latin Amerika Örneği. Current Debates in Economics & Econometrics , United Kingdom.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ümit Bulut Gönül Dinçer Muratoğlu (2018). Renewable energy in Turkey: Great potential, low but increasing utilization, and an empirical analysis on renewable energy-growth nexus. Energy Policy, 123(240-250).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Gönül Dinçer Muratoğlu (2017). Does Pharmaceutical Industry Boost Economic Growth? A Competitiveness-Related Approach. E-Journal of Yaşar University,
 • Gönül Dinçer Muratoğlu (with E. Uğurlu and Y. Muratoğlu) (2017). Trade Flows Between Russia and Other Black Sea Economic Cooperation Countries: A Gravity Model Analysis. Gümüşhane University Electronic Journal of the Institute of Social Sciences,
 • Gönül Dinçer Muratoğlu (with Y. Muratoğlu) (2016). Determinants of Export Competitiveness: Evidence from OECD Manufacturing. Journal of Economics and Political Economy,
 • Gönül Dinçer Muratoğlu (with M. Songur and Y. Muratoğlu) (2016). Natural Gas Production and Economic Growth in Eurasian Countries: Evidence from a Panel ARDL Model. Bulletin of Energy Economics,
 • Eruygur, O., M. C. Kucuker, G. Muratoglu and Y. Muratoglu (2015). Challenges and Opportunities for Development of the Agriculture and Food Sector in Turkey and Trends in Agricultural Productivity. Consultant’s report prepared for the OECD Secretariat, unpublished. ,

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gönül Dinçer (2014). Kitap İncelemesi: Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri. Ekonomik Yaklaşım, 25 (93)(65-76).
 • Gönül Dinçer (2013). Dış Ticaret Kuramında Çekim Modeli. Ekonomik Yaklaşım, 24(88)(1-36).
 • Gönül Dinçer, Umut Çakmak (2008). GATS Çerçevesinde "Gerçek Kişilerin Geçici Hareketliliğinin Liberalizasyonu" Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (4)(135-154).