Öğr. Gör. Göktuğ GÜL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • GÜL GÖKTUG,Gül Meryem Çagrı,DEMIR AYSE NILSUN, 2017. İstilacı bir tür olarn İsrail Sazanı'nın Dağılımı ve Biyolojik Özellikleri, Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi Adana
 • GÜL GÖKTUG,UZEL NURCAN,GÜL ALI, 2017. Manisa Ili Içsu Balıkları ve Çevresel Tehditler , XIII. Uluslararası Katılımlı Çevre ve Ekoloji Kongresi Edirne
 • SAYLAR ÖMER,GÜL GÖKTUG,YILMAZ MEHMET,GÜL ALI, 2017. Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Balık Faunası, XIII. Uluslararası Katılımlı Çevre ve Ekoloji Kongresi Edirne
 • SAYLAR ÖMER,GÜL GÖKTUG,YILMAZ MEHMET,GÜL ALI, 2017. Asartepe Baraj Gölü'nde Yaşayan Cyprinus carpio popülasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondüsyon Faktörü,
 • BENZER SEMRA,YILMAZ MEHMET,GÜL GÖKTUĞ,GÜL ALİ, 2017. The Biological Properties of Cobitis simplicispina Hanko, 1925 in Sakarya Basin, Ecology 2017 International Symposium Kayseri, Türkiye
 • Aysel Çağlan KARASU BENLİ, Seçil KAYIRAN TUNCA, Pınar ARSLAN, Göktuğ GÜL, Aylin SEPİCİ DİNÇEL, 2015. Determination of acute and sublethal effects of permethirn on narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823), 12. Croatian Biological Congress Sveti Martin na Muri, Croatia
 • Göktuğ GÜL, Aysel Çağlan KARASU BENLİ, Figen ERKOÇ, Ali GÜL, 2015. Can histopathological investigation be a marker of pollution impacts: A case study of some economically impartant fish species in the euthrophic lake Mogan Central Anatolia., 12. Croatian Biological Congress Sveti Martin na Muri, Croatia
 • Semra BENZER, Ömer SAYLAR, Sezin KUBİLAY, Göktuğ GÜL, Mehmet YILMAZ, 2015. Some biochemical blood parameters in Mogan Lake Economic Fish Species, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) Capadocia
 • Ömer SAYLAR, Semra BENZER, Sezin KUBİLAY, Göktuğ GÜL, Ali GÜL, Mehmet YILMAZ, 2015. Mogan Lake (ANKARA) Water Quality, International Conference on Civil and Environmental Engineering Capadocia
 • Burçin Aşkım GÜMÜŞ, Elif PAÇAL, Aysel Çağlan KARASU BENLİ, Belda ERKMEN, Feriha YILDIRIM, Göktuğ GÜL, Gülsüm BATMAZ, Figen ERKOÇ, 2015. Copper pritrione'nun Dressenia polymorpha (Zebra midyesi) üzerindeki akut toksisitesinin araştırılması , 2. Ulusal Biosidal Kongresi İzmir, TURKEY
 • Aysel Çağlan KARASU BENLİ, Belda ERKMEN, Selma KATALAY, Melike AYHAN, Göktuğ GÜL, Figen ERKOÇ, 2015. Antifouling bakır pritiyon'un Mytilus galloprovincialis'lerin toplam hemosit sayıları üzerine etkilerinin belirlenmesi, 2. Ulusal Biosidal Kongresi İzmir, TURKEY
 • Selim ATAK, Aysel Çağlan KARASU BENLİ, Göktuğ GÜL, 2015. Çinko pritiyon'nun Tatlısu İstakozlarında (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) toksik etkilerinin belirlenmesi, 2. Ulusal Biosidal Kongresi İzmir, TURKEY
 • Feriha Yıldırım, Aysel Çağlan KARASU BENLİ, Burçin Aşkım GÜMÜŞ, Belda ERKMEN, Göktuğ GÜL, Gülsüm BATMAZ, Elif PAÇAL, Figen ERKOÇ, 2015. Biosidal aktiviteli zinc pyrithione'un istilacı tür Dreissena polymorpha (Zebra midyesi)' ya akut toksisitesi , 2. Ulusal Biosidal Kongresi İzmir, TURKEY
 • Ömer SAYLAR, Semra BENZER, Mehmet YILMAZ, Ali GÜL, Sezin KUBİLAY, Göktuğ GÜL, 2015. Mogan Gölü egzotik balık türlerinden Carassius gibello, Bloch, 1782'nun morfometrik ve meristik özellikleri, 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Muğla, TURKEY
 • Semra BENZER, Ömer SAYLAR, Ali GÜL, Mehmet YILMAZ, Göktuğ GÜL, Nurcan UZEL, 2015. Mogan Gölü (ANKARA)'da yaşayan Alburnus orontis (Sauvage, 1882) morfometrik ve meristik özellikleri, 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Muğla, TURKEY
 • Ali GÜL, Mehmet YILMAZ, Ömer SAYLAR, Semra BENZER, Göktuğ GÜL, Sezin KUBİLAY, 2015. Mogan Gölü'nde yaşayan Cyprinus carpio'nun (L.,1758) morfometrik ve meristik özellikleri, 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Muğla, TURKEY
 • Semra BENZER, Ömer SAYLAR, Ali GÜL, Mehmet YILMAZ, Göktuğ GÜL, Nurcan UZEL, 2015. Mogan Gölü'nde yaşayan Tinca tinca (L., 1758)'nın morfometrik ve meristik özellikleri, 2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu Isparta, TURKEY
 • Mehmet YILMAZ, Ali GÜL, Ömer SAYLAR, Semra BENZER, Sezin KUBİLAY, Göktuğ GÜL, 2015. Mogan Gölü'nde ki egzotik balık türlerinden Pseudosbora parva'nın morfometrik ve meristik özellikleri, 2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sepozyumu Isparta, TURKEY
 • Aysel Çağlan KARASU, Göktuğ GÜL, 2014. Acute toxicity of syntetic pyretroid pesticide imiprothrin on Guppy (Poecilia reticulata), 1st. International Congress & Workshop of Forensic Toxicology Ankara, TURKEY
 • Aysel Çağlan KARASU, Göktuğ GÜL, 2014. Acute toxic effets of deltamethrin on narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823), 1st. International Congress & Workshop of Forensic Toxicology Ankara, TURKEY
 • Belda ERKMEN, Sibel HAYRETDAĞ, Figen ERKOÇ, Mahmut SELVİ, Aysel Çağlan KARASU BENLİ, Göktuğ GÜL, 2014. Denizkestanesi (paracentrotus lividus) ve Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında Lambda-cyhalothrinin ekotoksikolojik etkileri, 2. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu Antalya, TURKEY
 • Mustafa ÇALIŞKAN, E. Arzu KOÇKAYA, Bahtiyar BAKIR, Göktuğ GÜL, 2014. Cypermethrinin sinerjide edilmiş ve teknik formülasyonunun Poecilia reticulata’un solungaçları üzerine toksik etkilerinin karşılaştırılması, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir
 • A. Çaglan Karasu BENLI, Aylin Sepici DINÇEL, Göktug GÜL, Belda ERKMEN, Figen ERKOÇ, 2014. Mogan Gölü'nde yaşayan turna (Esox lucius) balıklarında troid fonksiyon testlerinin incelenmesi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir
 • A. Çağlan Karasu BENLİ, Göktuğ GÜL, 2013. Mogan Gölü'nde yaşayan Ekonomik Balık Türlerinde Eritrosit Mikronükleus Testi ile Genotoksik Etkilerin Belirlenmesi, III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi SAMSUN
 • Ramazan Mert, A. Çağlan Karasu Benli , Göktuğ Gül, Belda Erkmen, Ömer Saylar, Pınar Arslan, Figen Erkoç, 2013. Cyprinidae Familyasından Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Kadife (Tinca tinca L.,1758) balıklarının endokrin bozucu aktivite gösteren ksenobiyotiklerin biyobelirteci olarak elektroforetik incelenmesi, III. Sulak Alanlar Kongresi SAMSUN
 • Semra Benzer, Nurcan Uzel, Göktuğ GÜL, 2011. Kızılırmak Nehri Devres Çayı'nda yaşayan Albornoides bipunctatus (Bloch, 1782)'un Büyüme Özellikleri, FABA2011 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Samsun
 • Semra BENZER, Ali GÜL, Mehmet YILMAZ, Nurcan UZEL, Göktuğ GÜL, 2011. Sakarya Nehri Kirmir Çayı'nda Yaşayan Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)'un Büyüme Özellikleri, 16. Su Ürünleri Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi ANTALYA
 • YILMAZ MEHMET,GÜL ALI,SAYLAR ÖMER,GÜL GÖKTUG, 1960. Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Esox lucius Linnaeus, 1758 Populasyonunun Boy-Agırlık Iliskisi ve Kondisyon Degeri, 3. ULUSLARARASI ZOOLOJI VE TEKNOLOJI KONGRESI Afyonkarahisar

Seminer

 • Yaşlı Bakım Programı Koordinatörler Kurulu Toplantısı (2011) Yalova Üniversitesi
 • Yaşlı Bakım Programı Koordinatörler Kurulu Toplantısı (2010) Sütçü İmam Üniversitesi

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Atık Su Arıtımı ((2011- 2012) Güz Yarıyılı - (2012-2013) Güz Yarıyılı)
 • Hidroloji ((2010-2011), (2011-2012), (2012-2013) Bahar Yarıyılı)
 • Teknik Resim ((2011-2012), (2012-2013) Güz Yarıyılı)
 • Bilgisayar Uygulamaları ((2010-2011), (2011-2012), (2012-2013) Bahar Yarıyılı)
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ((2011-2012), (2012-2013) Güz Yarıyılı)
 • Katı Atıklar ((2012-2013)Bahar Yarıyılı)

Yabancı Dil

 • 13/09/2015 / 55
 • / 62,5

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2017). Ife Journal of Science, Assessment of Organosomatic Indices and Histopathological Changes in Vital Organs of Clarias Gariepinus Juveniles Fed Graded Levels of Boiled Sunflower (Helianthus Annuus) Seed Meal

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • A. Çağlan Günal, Selma Katalay, Belda Erkmen, Melike Merve Ayhan, Göktuğ Gül, Figen Erkoç (2018). Antifouling bakır pritiyonun midye (Mytilus galloprovincialis)’de toplam hemosit sayıları üzerine etkilerinin belirlenmesi. Su Ürünleri Dergisi, 35-1(15-17).
 • YILMAZ MEHMET,GÜL ALİ,SAYLAR ÖMER,GÜL GÖKTUĞ (2017). Asartepe BarajGölü (Ankara) Esox lucius Linnaeus, 1758 Popülasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Değeri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 10 (1)(1-5).
 • Göktuğ Gül, Mehmet Yılmaz, Ömer Saylar, Semra Benzer, Ali Gül (2017). Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13 (2)(163-172).
 • GÜL ALİ, BENZER SEMRA, SAYLAR ÖMER, GÜL GÖKTUĞ, YILMAZ MEHMET (2017). Mogan Gölü balık faunası. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1)(91-103).
 • Göktuğ GÜL, Aysel Çağlan KARASU BENLİ, Figen ERKOÇ (2016). Mogan Gölü’ndeki bazı balık türlerinde vitellogenin proteininin elektroforetik karşılaştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), 33(2)(151-156).
 • Ali Gül, Nurcan Uzel, Ayhan Özkul, Belda Erkmen, Sezin Düzel, Göktuğ Gül (2014). Effects of some physicochemical properities of water on histopathological and hematological picture of fish inhabiting Emet Stream . International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 2( 65-71).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜL ALİ, BENZER SEMRA, SAYLAR ÖMER, GÜL GÖKTUĞ, YILMAZ MEHMET (2017). Mogan Gölü Balık Faunası. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1)(91-103).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Su kirliliğinin tatlısu balıklarının üreme biyolojisi üzerine etkilerinin araştırılması (2011) Gazi Üniversitesi
 • Cypermethrinin sinerjide edilmiş ve teknik formulasyonunun Poecilia reticulata’un solungaçları üzerine toksik etkilerinin karşılaştırılması (2011) Gazi Üniversitesi
 • Mesleki Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (2011) AB Proje Koordinasyon Birimi