Prof. Dr. Gökay UĞUR

Fen Fakültesi > Fizik

SOYALP  F.   ''Yoğunluk Fonksiyon Teorisi İle Bazı Bileşiklerin Elektronik Yapılarının  ve Titreşim Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi'' ,   Gazi  Üniversitesi,  Doktora,  Haziran 2006

ARIKAN N. ''MgAuSn Bileşiğinin Elektronik Yapısının ve Titreşim Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ile İncelenmesi'' ,Gazi Üniversitesi, Doktora, Nisan 2006

ŞAHMARAN M.D. ''Bazı Kristallerin Elastik ve Titreşim Özelliklerinin Varshni Potansiyel Fonksiyonu ile İncelenmesi'' ,Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans, Ocak 2007

AKKAYA U.N. ''Si Üzerine Büyütülmüş Au(111) Yüzeyinin Taramalı Tünellemeli Mikroskop ile İncelenmesi'' , Gazi Üniversitesi , Yüksek Lisans, Eylül 2006

ALTUNTAŞ A.H. ''AuAl2 Bileşiğinin Elektronik Yapısının Ve Titreşim Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi İle İncelenmesi'', Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans, Ağustos 2004

ALAŞALVAR  C. ''Si(111)-(7x7) Yüzeyinin Değişik Sıcaklıklarda STM ile İncelenmesi'', Gazi Üniversitesi,  Yüksek Lisans, Mayıs 2006

KARADUMAN A. ''NaCl ve CsCl Yapıdaki Zirkonyum Karbit ve Zirkonyum Nitrit Bileşiklerinin Yapısal, Elektronik, Elastik ve Titreşim Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile İncelenmesi'', Gazi Üniversitesi , Yüksek Lisans, Şubat 2011

CANDAN A. ''Kübik Yapıdaki Co2MnX (X=Al, Ga, Ge, Si)  Heusler Bileşiklerinin Yapısal, Elektronik,Elastik ve Titreşim Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi İle  İncelenmesi'',Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans, Haziran 2011
                        

ERKİŞİ A. ''Bazı Bileşiklerin LaY (Y : P, As, N, Sb) Elektronik ve Titreşim Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi İle İncelenmesi '' Gazi Üniversitesi , Yüksek Lisans, Aralık 2007