Prof. Dr. Gökay UĞUR

Fen Fakültesi > Fizik

• Alüminyumun korozyon özelliklerine ısıl ve yüzey işlemlerinin etkisi, G.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, FEF. 05/2005-48, Yürütücü, 2005.

-

• Potansiyel enerji fonksiyonları ve fizikte kullanım alanları, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1362, Araştırmacı, 1998.

-

• -türü Fe-Mn, Fe-Mn-Ni ve Fe-Mn-Si alaşımlarının kristalografik, magnetik özellikleri ve örgü dinamiği, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF. 05/98-07, Araştırmacı, 1999.

-

• Metal-yarıiletken(MY), metal-yalıtkan-yarıiletken (MYY) güneş pillerinin yapımı ve elektriksel karakteristiklerinin incelenmesi, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF. 05/94-7, Araştırmacı, 1996.

-

• Yarıiletken fotoğrafik ionizasyon sistemi ile kızılötesi ışınların imajının görüntülenmesi, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF. 05/96-4, Araştırmacı, 1997.

-

• Yarıiletken materyallerde hall ölçümleri, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF. 05/97-14, Araştırmacı, 1999.

-

• Bazı şekil hatırlamalı alaşımların kristalografik, kinetik ve magnetik özelliklerinin incelenmesi, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF. 05/2000-06, Araştırmacı, 2003 .

-

• Bazı Fe-bazlı alaşımların kristalografik, magnetik ve elektriksel özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF. 05/2001-32, Araştırmacı, 2003.

-