Prof. Dr. Yücel Gelişli

Eğitim Bilimleri > Eğitim Programları ve Öğretim

Karahüseyin, F., “Kız Meslek Liseleri Cilt Bakımı ve Kuaförlük Bölümü Öğretim Programının Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Kız Meslek Liseleri Cilt Bakımı ve Kuaförlük Bölümü Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Altıntaş, H., “Cilt Bakım Kozmetikleri ve Bakım Teknikleri I,II ve Uygulamaları Derslerinin İçeriğine İlişkin Öneriler”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Cilt Bakım Kozmetikleri ve Bakım Teknikleri I,II ve Uygulamaları Derslerinin İçeriğine İlişkin Öneriler

Özkan, A., “Makyaj Dersi Bulunan Lisans Düzeyindeki Bölümlerde Eğitim Programlarındaki Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi” Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.(II.Danışman)

Makyaj Dersi Bulunan Lisans Düzeyindeki Bölümlerde Eğitim Programlarındaki Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi

Aydıner, A., “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde, Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Yansıması”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde, Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Yansıması

Aslan, A.,“1980-1989 Yılları Arasındaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi” , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2007

Yılları Arasındaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi

Mustafa Büyüktürkmen; Tekstil Meslek Lisesi Mezunu Çalışanların Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi, (İkinci Danışman), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2008

“Tekstil Meslek Lisesi Mezunu Çalışanların Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi”

Oğuz Tunçel; Ulusal Gazetelerin Haber Tasarım Cemiyeti(Society For News Desing) Ölçütleri İle Değerlendirilmesi, (İkinci Danışman), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara:2008

Ulusal Gazetelerin Haber Tasarım Cemiyeti(Society For News Desing) Ölçütleri İle Değerlendirilmesi

Yeşim Uşak; Türk El Sanatlarında Bitkisel Motifler ve Makine Halısı Baskı Desenlerinde Kullanımı, (İkinci Danışman), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara:2008

Türk El Sanatlarında Bitkisel Motifler ve Makine Halısı Baskı Desenlerinde Kullanım

Mehmet Turan; 1950 İle1960 Yılları Arası Tarih Ders Kitaplarında Yer alan Milli Kimlik Kavramlarının İçerik Analizi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2009

1950 İle1960 Yılları Arası Tarih Ders Kitaplarında Yer alan Milli Kimlik Kavramlarının İçerik Analizi

Diremler, C; Antalya İlinde Bulunan Turizm ve Otelcilik Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. (İkinci Danışman)Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2009

Antalya İlinde Bulunan Turizm ve Otelcilik Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Cihan Durmuş Ali; “2000-2008 Yılları Arasındaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi” , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2010

2000-2008 Yılları Arasındaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi

Yüceer Nihal;”Köye Öğretmen Yetiştiren Okulların Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2010

Köye Öğretmen Yetiştiren Okulların Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi