Prof. Dr. Yücel Gelişli

Eğitim Bilimleri > Eğitim Programları ve Öğretim

MEB, Ortaöğretimi Geliştirme Projesi, Anadolu Öğretmen Lisesi Pedagojik Formasyon Dersleri Program Geliştirme Çalışması, 2005-2009

MTEM Projesi Program Geliştirme Çalışmaları, Mesleki ve Teknik Eğitim Modernizasyonu Projesi, Representation of the European Commission to Turkey, 1 ve 2 Aşama, Proje üyesi. 2004–2006.

Leonardo Da Vinci A Tipi Projesi, Investigation Of Vocational Educational Programs In EU Countries, Proje üyesi, AM Transnational, İspanya, 22.06.2005–04.08.2005

MONE(MEB), Avrupa Birliği-Temel Eğitimi Destekleme Projesi, “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerinin Geliştirilmesi”, 7-18 June 2004, Ardahan.