Prof. Dr. Yücel Gelişli

Eğitim Bilimleri > Eğitim Programları ve Öğretim

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Gelişli, Y., Kısaç, İ., Çetin, Ş., Filiz, Ç, Eğitim Bilimleri, 11.th International Conference Further Education in The Balkan Countries, Balkan Society for Pedagogy Education Konya
 • Yücel Gelişli, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, World Conference on Educational Sciences (New Trends in Educational Sciences Near East University 8211; North Cyprus
 • Gelişli, Y., Ersoy Y., Konokman.,G.B, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, World Conference on Educational Sciences (New Trends in Educational Sciences) Near East University 8211; North Cyprus
 • Gelişli, Y., Kısaç, İ., Çetin, Ş, Eğitim Bilimleri, 11.th International Conference Further Education in The Balkan Countries Konya
 • Yücel Gelişli, Okul Öncesi Eğitim, International Preschool Education Congress Trabzon
 • Gelişli,Y., Özkan, A., Çelebi. C, R, Mesleki Eğitim, Gösteri Sanatlarında Mesleki Eğitim Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir.
 • Gelişli, Y., Duman, T., Çetin, Ş, Eğitim Bilimleri, 18.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı İzmir
 • Gelişli,Y., Okur, A., Cuma, S, Eğitim Bilimleri, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı İzmir
 • Yücel Gelişli, Çocuk edebiyatı, Türk Halkları Edebiyatı (II) Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi Qafqaz Universiteti Bakı, Azerbaycan
 • Gelişli, Y., Duman, T., Çetin, Ş, Eğitim Bilimleri, XV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Muğla
 • Gelişli, Y., Duman, T., Çetin, Ş, Öğretmen Yetiştirme, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Çanakkale
 • Yücel Gelişli, Eğitim Programları ve Öğretim, I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Ayvalık/Balıkesir
 • Gelişli, Y., Duman, T., Çetin, Ş, Eğitim Bilimleri, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC
 • Yücel Gelişli, Eğitim araştırmaları, The Second International Congress of Educational Research ";Social Entrepreneurship, Democratic Participation and Educational Research"; Antalya
 • Gelişli, Y., Kayadibi, P.;Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik Tutumlarının Okul Başarılarına Etkisi, Eğitimde Yeni Eğilimler ve Uygulamalar, International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey Antalya/Turkey
 • Gelişli, Y., Kurt, G.;Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri, Eğitimde yeni Yönelimler ve Uygulamalar, İconte Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Uygulamalar Antalya/Turkey
 • Doç.Dr.Yücel Gelişli, Okul Deneyimi I Dersinin Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açılarına Etkisi, 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı Lefkoşa/Kıbrıs
 • Yücel Gelişl, Leyla Özgen, Assessment of Breakfast Habits of Elementary School Students and Their Participation Situation in Classroom, 12th Annual International Conference on Education Athens, Greece
 • Yücel Gelişli, The Effects of Teacher Candidate";s Point of Views Related to Teaching Profession After Practice of School Experience Course I, 12th Annual International Conference on Education Athens, Greece.
 • Yücel Gelişli, Eğitim Bilimleri, 12th International Basoped Conference Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practices Ohrid/Makedonya
 • Gelişli, Y., Erken, V., Çetin, Ş., Ayrıç, Ç., Deniz, A, Türk El Sanatları, Türkiye";de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu Bildirileri Ankara
 • Gelişli, Y., Kısaç, İ., Çetin, Ş, Eğitim Bilimleri, 11.th International Conference Further Education in The Balkan Countries Konya

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Mesleki Eğitime Öğretmen Yetiştirme G.Ü.Mesleki Eğitim Fakültesi
 • Darülmuallimden Günümüze Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Paneli Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 45.Yıl, Ankara.
 • Eğitimde Toplam Kalite-Öğrenci Başarılarını Artırma Yöntem ve Teknikleri Giresun
 • Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 157.Yıl Dönümü Etkinlikleri Paneli;16-17 Mart 2005 Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi, Ankara
 • Çoklu Zeka Teorisi ve Uygulamaları (Konferans) Aydınlıkevler Ticaret Lisesi, Ankara
 • Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Gelişmeler ve Sorunlar Paneli;20 Mart 2003 Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi, Ankara
 • İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim İle Paylaşılması Çalıştayı Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Antalya İlinde Bulunan Turizm ve Otelcilik Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
 • Kız Meslek Liseleri Cilt Bakımı ve Kuaförlük Bölümü Öğretim Programının Değerlendirilmesi
 • Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde, Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Yansıması
 • Yılları Arasındaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Tekstil Meslek Lisesi Mezunu Çalışanların Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
 • 2000-2008 Yılları Arasındaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Cilt Bakım Kozmetikleri ve Bakım Teknikleri I,II ve Uygulamaları Derslerinin İçeriğine İlişkin Öneriler
 • Ulusal Gazetelerin Haber Tasarım Cemiyeti(Society For News Desing) Ölçütleri İle Değerlendirilmesi
 • Türk El Sanatlarında Bitkisel Motifler ve Makine Halısı Baskı Desenlerinde Kullanımı
 • 1950 İle1960 Yılları Arası Tarih Ders Kitaplarında Yer alan Milli Kimlik Kavramlarının İçerik Analizi
 • Makyaj Dersi Bulunan Lisans Düzeyindeki Bölümlerde Eğitim Programlarındaki Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi
 • Köye Öğretmen Yetiştiren Okulların Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

Dersler

 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2010-2011)
 • Sınıf Yönetimi (2008-2009)
 • Program Geliştirme ve Öğretim (2010-20011)
 • Program Geliştirme ve Öğretim (2008-2009)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2003-2004)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2008-2009)
 • Sınıf Yönetimi (2007-2008)
 • Sınıf Yönetimi (2006-2007)
 • Sosyolojiye Giiriş (2002-2003)
 • Psikoloji (2003-2004)
 • Okul Deneyimi I (2008-2009)
 • Okul Deneyimi II (2009-2010)
 • Okul Deneyimi II (2010-2011)
 • Türk ve Batı Eğitimi Düşüncesinin Tarihi Gelişimi (2007-2008)
 • Türk Eğitim Tarihi (2010-2011)
 • Eğitim Programlarına İlişkin Güncel Tartışmalar (2010-2011)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2010-2011)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2006-2007)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2005-2006)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2010-2011)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2006-2007)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2003-2004)
 • Sınıf Yönetimi (2005-2006)
 • Özel Öğretim Yöntemleri II (2003-2004)
 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2004-2005)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2008-2009)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2007-2008)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2004-2005)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2002-2003)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2009-2010)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2005-2006)
 • Sınıf Yönetimi (2003-2004)
 • Okul Deneyimi I (2004-2005)
 • Türk ve Batı Eğitimi Düşüncesinin Tarihi Gelişimi (2004-2005)
 • Avrupa Eğitim Tarihi (2007-2008)
 • Okul Deneyimi I (2001-2002)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2002-2003)
 • Okul Deneyimi I (2002-2003)
 • Okul Deneyimi I (2006-2007)
 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2005-2006)
 • Okul Deneyimi I (2005-2006)
 • Türk ve Batı Eğitimi Düşüncesinin Tarihi Gelişimi (2003-2004)
 • Türk ve Batı Eğitimi Düşüncesinin Tarihi Gelişimi (2005-2006)
 • Avrupa Eğitim Tarihi (2009-2010)
 • Avrupa Eğitim Tarihi (2008-2009)
 • Avrupa Eğitim Tarihi (2006-2007)
 • Avrupa Eğitim Tarihi (2005-2006)
 • Avrupa Eğitim Tarihi (2004-2005)
 • Okul Deneyimi I (2006-2007)
 • Okul Deneyimi I (2007-2008)
 • Türk ve Batı Eğitimi Düşüncesinin Tarihi Gelişimi (2009-2010)
 • Türk ve Batı Eğitimi Düşüncesinin Tarihi Gelişimi (2006-2007)
 • Türk ve Batı Eğitimi Düşüncesinin Tarihi Gelişimi (2007-2008)
 • Eğitim Program Model ve Stratejileri (2010-2011)
 • Program Geliştirme ve Öğretim (2009-2010)
 • Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (2008-2009)
 • İnsan İlişkileri ve İletişim (2003-2004)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2010-2011)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2007-2008)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2004-2005)
 • Sınıf Yönetimi (2009-2010)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2001-2002)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Eğitimin İşlevleri Türkiye. Ekinoks Yayıncılık.
 • Yücel Gelişli. (2006). Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması. Ankara Yüksek Öğretmen Okulunun Kuruluşu ve Gelişimi Türkiye. Milli Eğitim Basımevi.
 • Yücel Gelişli. (2005). Türkiyede İlköğretimin Gelişimi. İlköğretim kurumlarının gelişimi ve programlarındaki değişimlerinin incelenmesi Türkiye. Sistem Ofset Matbaacılık.
 • (2004). Sınıf Yönetimi. Sınıf Yönetiminde Aile İle İşbirliği Türkiye. Asil Yayıncılık..
 • (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Eğitimin Tarihi Temelleri Türkiye. Asil Yayıncılık.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Yücel Gelişli (2005). The Development of Teacher Training in the Ottoman Empire 1848-1918. South East Europe Review, 3(131).
 • Yücel Gelişli (2005). Education of Women Ottoman Empire to Modern Turkey. Bulgarian Historical Review, 1(104).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Yücel Gelişli, Yasemin Ersoy,Gülbahar Bilge Konokman (2009). Determining the Impact of Nutrition Training Given to Woman on their Knowledge about Osteoporosis. ProcediaSocialBehavioral Sciences, 1(2528).
 • Yücel Gelişli (2009). The Effect of Student Centered Instructional Approaches on Student Success. Procedia Social Behavioral Sciences, 1(434).
 • Yücel Gelişli (2007). Effects of Teachers Attitudes Behavior on Students Attitudes, Behavior,Academic Success in Turkey. International Journal of Education Reform, 1(49).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yücel Gelişli (2011). Okul Deneyimi I Dersi Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açılarındaki Değişim. e-Journal of New World Sciences Academy(EDUCATION SCIENCES), 1(708-716).
 • Yücel Gelişli (2009). Mesleki Ve Teknik Eğitim Fakülteleri Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(76-89).
 • Gelişli,Y (2009). PowerPoint ile Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(155-165).
 • Gelişli, Y., Büyüktürkmen, M., Ortaç, S (2009). Tekstil Meslek Lisesi Mezunu Çalışanların Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş İli Örneği). G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(109-122).
 • Gelişli,Y., Okur, A., Cuma, S (2009). İlköğretim 6.Sınıf Teknoloji Ve Tasarım Dersi Programının Öğretmen Görüşlerine ile Değerlendirilmesi. G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(67-80).
 • Yücel Gelişli (2007). Öğretim Teknolojisi Kullanımı Açısından Bir Öğretim Kurumunun Değerlendirilmesi:Red Cedar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(49).
 • Yücel Gelişli (2007). ;Öğretim Teknolojisi Kullanımı Açısından Bir Öğretim Kurumunun Değerlendirilmesi: Red Cedar İlköğretim Okulu;. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(49-72).
 • Yücel Gelişli (2005). On Dokuzuncu Yüzyılda (Osmanlı Devletinin) Bağdat ve Yemen Vilayetlerinde Medreselerin Açılma Gerekçelerine İlişkin İki Belge. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(83).
 • Yücel Gelişli (2005). Osmanlı Devletinde Rüşdiye Açılması ve Bu Okullara Öğretmen Ataması ile İlgili Uygulamalar. Mesleki Eğitim Dergisi, 13(1).
 • Yücel Gelişli (2004). Yüksek Öğretmen Okullarının Kuruluşu ve Gelişimi. Mesleki Eğitim Dergisi, 6(27).
 • Tayyip Duman,Yücel Gelişli, Şaban Çetin (2004). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(281).
 • Yücel Gelişli (2002). Muallim Cûdî Efendi Öğretmenlik Hayatı Ve Eserleri. Mesleki Eğitim Dergisi, 7(83).
 • Yücel Gelişli (2002). Osmanlı Devleti İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri (Kuruluşu, Gelişimi, Dönüşümü. Türkler/Yeni Türkiye, c:15(35-43).
 • Yücel Gelişli (2001). Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması. Milli Eğitim Dergisi, 149(45).
 • Yücel Gelişli (2001). Türkiyede; Özel Türk, Azınlık, Yabancı Ve Milletlerarası Özel Okulların Gelişimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(35).
 • Yücel Gelişli (2000). Osmanlı Öğretim Kurumlarından İdadiler. Türk Kültürü Dergisi, s:444(196-208).
 • Yücel Gelişli (2000). Anadolu Öğretmen Liselerinin Kuruluşu ve Gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, s:146(56-69).
 • Yücel Gelişli (1999). Darülfünun Kuruluşu ve Gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, s:143(129-131).
 • Yücel Gelişli (1999). Siyasetnameler ve Eğitim. Milli Eğitim Dergisi, s:141(71-74).
 • Yücel Gelişli (1998). Postmodernizm ve Eğitim Anlayışı. Milli Eğitim Dergisi, s:137(150-153).