Prof. Dr. Gülşen Doğu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 1. “Dynamic Studies for SO2 Removal by Activated Soda” NATO Collaborative Research 83/892, (Doğu, G., Doğu, T. and J. M. Smith (U.C. Davis)).
 2. “Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Kayaş Av Fişek Fabrikasıda Hava Kirliliğine Neden Olan Gazlar ve Bunların Giderilmesi - Air Pollutants Emitted form Kayaş Lead Shot Plant and Pollution Control” Project No. 86-04-1.
 3. “Investigation of the Causes of Air Pollution in Ankara and Measures for its Reduction”, NATO-TU Air Pollut. Project, NATO Science for Stability Programme (Gazi University, Chemical and   Mechanical Engineering Departments), 1988.
 4. “Production of Active Soda and Sodium Sulfite from Trona-Reaction Kinetics and Applications to SO2 Scrubbing”, (Doğu, G., (Gazi Üniv.) - Doğu, T., (ODTÜ)) Supported by Scientific and Technical Research Council of Turkey, 1991 - 1993.
 5. “Dynamic Study of Sorption and Transport of Organic Pollutants in Soil by Single Pellet Moment Technique”, Supported by State Planning Organization of Turkey through Gazi University Research Fund, 1991-1993.
 6. “Egzoz Emisyonlarının Kontrolunda Kullanılan Monolitik Katalizörlerde Kinetik ve Taşınım Parametrelerinin Belirlenmesi-Analysis of Kinetic and Transport Parameters in Monolithic Catalysts”, (Doğu, G., G. Özkan), Supported by Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK), 1995-1996.
 7. “Migration of Volatile Organic Pollutants in Soils, NSF Grant”, (Doğu, G., Doğu, T., Mc Coy B.J., Smith, J.M.) 1991-1995.
 8. “VOC Sorption and Migration in Moist Soils”, NATO Collaborative Research Grant (Doğu,G., Doğu,T., Mc Coy, B.J., Smith, J.M., Cabbar, C.) 1996-1998.
 9. “Kurşunsuz Benzin Katkı Maddeleri Üretimi Reaksiyon Kinetiği-Study of Reaction                                                                          Kinetics in the Production of Additives Used in Unleaded Gasoline”, DPT Projesi (Mürtezaoğlu K., Oktar N., Doğu G.) 1997-.
 10. “Eterifikasyon Reaksiyonları için Kompozit Membran Katalizör Geliştirilmesi-Development of Composite Membrane Catalysts for Etherification Reactions”, G.Ü. Araşt. Fonu Projesi (Doğu,G., Mürtezaoğlu,K., Oktar,N.),1999-2000.
 11. “Alüminyum Oksit  Tabletlerde Hidrojen ve Karbondioksitin Taşınım Parametrelerinin Karşılaştırılması”, G.Ü. Araşt. Fonu Projesi (Doğu,G., Doğan,M.), 2000-2001.
 12. “Hidrojenin palladyum Kaplanmış ve Kaplanmamış Aluminyum Oksit Tozlarından Elde Edilen Tabakalarda Taşınımı”, TÜBİTAK (Doğu, G., Doğan,M.), 2000-2001.
 13. “Palladyum Yüklenmiş Alümina Tozlarından Hazırlanan Tabletlerin Karakterizasyon Çalışmaları”, G. Univ. Research Fund (Dogu, G., Dogan M., ) 2001- 2002.
 14. “Bakır Esaslı Sorbentler ile H2S Gazının Uzaklaştırılması ve Rejenerasyon Şartlarının Belirlenmesi”. TÜBİTAK-MİSAG  (Doğu,G. Ar, I., Yaşyerli, S., ), 2002- 2004 .
 15. “Elektrolitik Olmayan Kaplama Yöntemi ile Kompozit Membran Hazırlanması”, G.Ü. BA Projesi, (Dogu, G., Doğan, M.), 2002- 2003 .
 16. “H2S Gazının Yüksek Sıcaklıkta Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi”, G.Ü. BAProjesi (Doğu,G., Yaşyerli, S.),2003- 2006 .
 17. “Hidrojen Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Destekli Paladyum Kompozit Malzeme Hazırlanması ve Diffüzyon Çalışmaları”, DPT Projesi, (Dogu, G., Doğan, M.), 2004 - 2007.
 18. “Karbondioksit Aktivasyonu ile Metandan Hidrojen Üretimi İçin Katalizör Geliştirilmesi”, G.Ü. BA Projesi, (Dogu, G., Arbağ,H.), 2006-2007.
 19. “Novel Catalysts for Producing Hydrogen From Biomass Derivatives” Bulgaristan Bilimler Akademisi ile TÜBİTAK tarafından Uluslararası Projeler çerçevesinde desteklenmektedir. (Doğu, T. (Yürütücü; ODTÜ), Arishdrova, K. (Yürütücü; BBA), Doğu, G. (Gazi Üniv.)), 2006-2009 .
 20. “Çevre Dostu Benzin için Biyoetanolden Etil Tersiyer Bütil Eter Üretimi” TÜBİTAK, (Oktar, N.(Yürütücü), Dogu, G., Değirmenci, L.), 2006-2008  .
 21. “Mezogözenekli Cu-MCM-41 ile Yüksek Sıcaklıkta Proses Gaz Desülfürizasyonu”, TÜBİTAK, (Yaşyerli,S.(Yürütücü), Dogu, G., Özaydın, Z.), 2005-2007.
 22. “Metanın Kuru Reformu ile Hidrojen Üretimi İçin Mezogözenekli Nanokompozit Yapıda Katalizör Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 107M066, (Doğu,G.(Yürütücü), Yaşyerli,N.), 2007-2009 .
 23. “Biyodizel Yan Ürünü Gliserinin Eterifikasyonu ile Yüksek Kalitede Oksijenli Yeni Yakıt Formülasyonu”, G.Ü. BAProjesi, (Doğu,G. (Yürütücü), Oktar, N., Özbay, N.), 2007-2009.
 24. “Yüksek Sıcaklık Proses Gaz Desülfürizasyonunda Mangan Esaslı Mezogözenekli Malzeme Geliştirilmesi”, G.Ü. BAProjesi, (Doğu,G. (Yürütücü), Özaydın, Z.), 2007-2008.
 25. N.Oktar (Yürütücü), G.Doğu, “Biyodizel Yan Ürünü Gliserinin Eterifikasyonu ile Yakıt/Yakıt Katkı Maddesi Üretimi” ,  TÜBITAK: 108M329, 2008- …
 26. S. Yaşyerli (Yürütücü), G. Dogu, S. Özkoçer, “Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Co/MCM-41 Katalizörlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP/06/2009-31, 2009-…...
 27. S. Yaşyerli (Yürütücü), G. Dogu, N. Yaşyerli, U. Harbili, “Yüksek Sıcaklık CO2 Adsorbenti Hidrotalsit Benzeri Malzemelerin Sentez Şartlarının Belirlenmesi ve Karakterizasyon Çalışmaları”, G.Ü.BAP/06/2008-19, 2008-2010.
 28. G. Dogu, S. Yasyerli (Araştırmacı), H. Arbağ, “Metanın Karbon Dioksit İle Kuru Reform Reaksiyonu İçin Yapısında Farklı Oranlarda Rh İçeren Katalizörler Hazırlanması”, G.Ü.BAP /06/2008-10, 2008-2010.
 29. S. Yaşyerli (Yürütücü), Ö. Aktaş, G. Doğu, “Katalitik Seçici Oksidasyon Reaksiyonları İçin Mezogözenekli V-SBA-15 Katalizörünün Sentezi ve Karakterizasyonu”, G.Ü. BAP/ 06/2007-59, 2007-2009.
 30.  “Nanomaterials as Catalysts for Bioethanol Transformation”Project No: 107M184 (TÜBITAK-Ukrayna Bilimler Akademisi Uluslararası İşbirliği Projesi), G.Doğu (Araştırmacı), 2008-2010.
 31. S. Yaşyerli(Yürütücü), G. Dogu, Ö. Aktaş, “Propanın Seçici Katalitik Oksidasyon Reaksiyonu İçin Al-SBA-15 Destekli V, Cr ve Mo içeren Katalizörlerin Hazırlanması ve Aktivitelerinin Karşılaştırılması”, G.Ü.BAP/06/2010-39, 2010-..
 32. G. Dogu (Yürütücü), S. Yaşyerli, , Ö. Aktaş, “Propanın Propilene Seçici Oksidasyon Reaksiyonu İçin Farklı Destek Malzemeler ile V-Cr içeren Katalizörlerin Hazırlanması”, G.Ü.BAP/06/2010-25, 2010-...
 33. Nalan Özbay, Nuray Oktar, Gülşen Doğu (Yürütücü), “Gliserinin Eterifikasyonu İçin Asidik Karakterli Katalizör Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Katalitik İncelenmesi”, BAP/06-2010-29.  2010-2011.
 34. Nalan Özbay, Nuray Oktar (Yürütücü), Gülşen Doğu, “SAPO (silicoaluminophosphates) Katalizörlerin Hazırlanması ve Gliserinin Eterifikasyon Reaksiyonunda Aktivitesinin İncelenmesi”, BAP/06-2010-31, 2010-…..
 35. Emine Kaya, Gamze Gündüz, Nuray Oktar (Yürütücü), Gülşen Doğu, ”Amberlit-35 Varlığında Esterifikasyon Çalışmaları”, BAP/06-2010-24, 2010-….
 36. S. Yaşyerli (Yürütücü), G. Doğu, Ö. Aktaş, “Propanın Seçici Oksidasyonu ile Propilen Eldesi İçin Al-MCM-41 Destekli V, Cr ve Mo İçeren Katalizörlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP/06/2011-08, 2011-Devam Ediyor.   
 37. G.Doğu (Yürütücü), S Yaşyerli, G. Yerlikaya, “Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Hidrotalsit Benzeri Katalizörlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP/06/2011-44, 2011-Devam Ediyor.