Prof. Dr. Gülşen Doğu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 1. Uluslararası dergilerde ve kitaplardaki yayın sayısı (ingilizce) 80
 2. Uluslararası kongrelerde sunulmuş ve/veya basılmış tebliğ sayısı 101
 3. Ulusal yayın sayısı (sunulmuş ve/veya basılmış) 71
 4. Yönetilen Lisansüstü tez sayısı 48
 5. SCI'da alınan atıf sayısı 1131
  (Mart 2013 itibariyle)
 6. SCI'da alınan atıf sayısı (kendisi haricinde) 898
 7. Uluslararası kitaplarda alınan atıf sayısı 10
 8. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje sayısı 7
 9. Toplam proje sayısı (yürütücü ve araştırmacı olarak) 42