Prof. Dr. Gülşen Doğu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 1. Yayın Komisyonu Başkanı, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ankara, 1990-92.
 2. Editör, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1992-1995.
 3. Davetli Konuşmacı ve Organizasyon Kurulu Üyesi, NATO ASI, "Chemical Reactor Technology for Environmentally Safe Reactor and Products", University of Western Ontario, Kanada, 1991.
 4. Organizasyon Komitesi, 1. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ankara, 1991.
 5. Yönetmelik Komisyonu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1992.
 6. Stratejik Planlama Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1993.
 7. İleri Malzemeler Alanına Yönelik Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu Koordinatörü, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 1995.
 8. Ozona Zarar Veren Maddelerin Kademeli Olarak Kaldırılması Üzerine Çalışmalar, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 1995
 9. Yurt Dışı Doktora Takip Komisyonu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1995.
 10. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projeleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı,1995-1998.
 11. Gazi Üniversitesi Yayın, Yurt Dışı Doktora Takip, Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, Kütüphane Komiteleri Başkanı, 1995-1998.
 12. ATF/CRE (Academic Task Force-Assoc.European Universities) Bosna Hersek Üniversiteleri yeniden yapılanma çalışmaları Kimya Mühendisliği Program Geliştirme Grup Koordinatörü 1997-1998.
 13. Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu, İleri Malzemeler Alt Komisyonu Üyesi.
 14. Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik Mühendislik Temel Alanı Danışma Kurulu Üyesi, 2000-2010.
 15. Editörler Kurulu Üyesi; International Journal of Chemical Reactor Engineering, Berkeley Press, 2002- halen