Prof. Dr. Gülşen Doğu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

                                                                                           

 

2013-1014 I. Yarıyıl ÖNERİLEN TEZ KONULARI Prof. Dr.
Gülşen DOĞU 

 

 

  • Çevre dostu prosesler ve alternatif motorlu taşıt yakıtlarına yönelik katalizör geliştirme çalışmaları (Bu konudaki çalışmalar Doç. Dr. Nuray Oktar ile birlikte yürütülmektedir).
  • Katalitik proseslerde taşınım olayları (difüzyon ve ısı  transferi) çalışmaları.

  • Biyolojik atıklardan dizel yakıtı di-metileter üretimine yönelik kinetik çalışmalar (Bu konudaki çalışmalar Doç.Dr. Dilek Varışlı ile birlikte yürütülecektir).

  • Biyodizel yan ürünü olan gliserinin değerlendirilmesi - Gliserinin eterifikasyonu ile motorlu taşıt yakıt ve yakıt katkı maddesi üretimi

Gliserin, biyodizel üretiminde önemli bir yan üründür. Biyodizel sentezi sırasında toplam ürünün yaklaşık ağırlıkça %10’una eşdeğer gliserin oluşmaktadır. Ancak yan ürün olan gliserinin yüksek kalitede yakıt katkı maddeleri gibi değerli ürünlere dönüştürülebildiği durumda biyodizelin yakıt alternatifi olarak kullanımı değer kazanabilir. Doktora çalışması olarak önerilen çalışma kapsamında biyodizel yan ürünü olan gliserin (G) ile tert-bütil alkolün (TBA) reaksiyonu sonucunda yüksek kalitede motorlu taşıt yakıt/yakıt katkı maddesi üretimi için kinetik çalışmalar yürütülecektir.Bu konudaki çalışmalar bölümümüzde Doç.Dr. Nuray Oktar ile birlikte yürütülmektedir.

 
  • Biyogazdan sentez gazı üretimine yönelik olarak metanın kuru reform reaksiyonu için katalizör geliştirilmesi

Sentez gazı üretiminde önemi olan metanın katalitik kuru reform reaksiyonunda seçiciliği yüksek, kararlı, kok oluşumunun minimum düzeyde olduğu yeni katalizörler geliştirilmesi bu çalışmanın amacı olacaktır. Geliştirilen katalizörlerin karakterizasyonu yapılacak ve aktiviteleri test edilecektir. Çalışmalar, Doç.Dr. Sena Yaşyerli ile ortak yürütülmektedir.

 
  • Alkanların katalitik seçici oksidasyonu ile olefinlerin üretimi

Önerilen tez konusu, propanın seçici katalitik oksidasyon reaksiyonu ile propilen eldesi için katalizör geliştirilmesi, yapısal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve kinetik çalışmaları kapsamaktadır. Hazırlanacak olan katalizörlerle farklı reaksiyon şartlarında gerçekleştirilecek olan kinetik çalışmalar ile katalizörün aktifliğinin incelenmesi planlanmaktadır. Bu konudaki çalışmalar Doç.Dr.Sena Yaşyerli’nin ortak danışmanlığında yürütülmektedir.