Yrd. Doç. Dr. Gültekin Boran

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > İngiliz Dili Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Gültekin Boran, 2018. Similes and Vocabulary Teaching, 4th International Symposium on New Trends in Social Sciences Tallinn / ESTONIA
 • Gültekin Boran, 2015. Implicit Vocabulary Teaching: Two birds with one stone, GlobELT International Conference on Teaching English as a Foreign Language Antalya / TURKEY
 • Gültekin Boran, 2010. Similes in Turkish, Greek and English: Teaching English Similes, Turkish and Hellenic Perspectives on Intercultural Issues: Reflections in Education and Culture Ankara - Gazi University
 • Gültekin Boran, 2008. Using Feature Films in Speaking Classes More Effectively , INGED 12th International Congress on Teaching English as a Foreign Language Anadolu University - Eskişehir / TURKEY

Seminer

 • İngilizce Öğretmenlerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Semineri ADOCEP ve İngilizce Okuma Öğretimi (2013) Antalya / TURKEY
 • Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Öğretmenleri Hizmet içi Eğitim Semineri (Bağlamsal Gramer ve Kelime Öğretimi, Okuma Öğretimi, Yazma Öğretimi) (2011) Diyarbakır
 • Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Öğretmenleri Hizmetiçi Semineri "Bağlamsal Gramer ve Kelime Öğretimi", "Okuma Stratejileri Öğretimi", "Yazma Öğretimi". (2011) Sakarya

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • A Comparison of University Prep-School EFL Students’ Perceptions of Their Instructors’ Nonverbal Immediacy with Their Instructors’ Perceptions of Their Own Nonverbal Immediacy (Merve Erdoğan) (2018)
 • Washback Effects of Examinations on Teaching and Learning English in Gazi University Preparatory School (Sanem Köktürk) (2015)
 • An Evaluation of Gazi University English Preparatory Classes in Terms of Quantum Teaching Model (Ece Çiftçi) (2009)
 • Comparison of Computer Adaptive Individuaal Video Tutoring with Whole Class Video Lessons (Mehmet Yolcu) (2009)

Dersler

 • İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR-I (2012-2013)
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2012-2013)
 • SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ-I (2012-2013)
 • TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÇEVİRİ (2007-2008)
 • SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ-II (2012-2013)
 • DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-I (2013-2014)
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II (2013-2014)
 • OKUL DENEYİMİ (2013-2014)
 • KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ (2008-2009)
 • DİNLEME VE SESLETİM (2013-2014)
 • MATERYAL DEĞERLENDİRME VE UYARLAMA (2008-2009)
 • İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (2012-2013)

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2002). Medical Passages and Vocabulary,

Atıf

 • (2003). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Pragmatics in EFL Teaching

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Boran, G. (2018). An Analysis of Gerontion by T.S. Eliot. IJCI (International Journal of Curriculum and Instruction), 10/1(48/60).
 • Boran, G. (2018). Semantic Fields and EFL/ESL Teaching. International Online Journal of Education and Teaching , 5-2(391-399).
 • Boran, G. (2015). Information Structure in EFL Teaching. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 2/3(199-214).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Boran, G. (2013). Sense Relations. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, Özel Sayı (Prof. Dr. Azmi Yüksel Anısına)( 45-60).
 • Boran, G. & Emir, E. S. (2011). Beltek İngilizce Kursu Öğrencilerinin Güdülenme Biçimleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(115-129).
 • Boran, G. (2008). The Rationale for Using Reading Materials in Teaching Writing and Some Sample Applications. EKEV Akademi Dergisi, 36(267-280).
 • Boran, G. (2008). The Sociocultural Perspective and Language Teaching. EKEV Akademi Dergisi, 35(363-370).
 • Boran, G. (2005). A Study on Commonly Mispronounced Words by the EFL Teacher Trainees at the ELT Department of Gazi Education Faculty. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13( 81-90).
 • Boran, G. (2004). Motivation and Teaching English for Occupational Purposes. Mesleki Eğitim Dergisi, 12(57-64).
 • Boran, G. (2003). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Edimbilim Pragmatics in EFL Teaching. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(139 -154).