Doç. Dr. Saffettin Ferda Mutlu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yükseliş Kolejinin lise bölümünden 1973 yılında mezun olan S. Ferda MUTLU aynı yıl A.D.M.M.A Kimya Mühendisliği Bölümünü kazanarak 1977 yılında lisans derecesini , 1978 yılında yüksek lisans çalışmalarına başladığı ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden 1981 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Doktora çalışmasını 1983-1990 yılları arasında A.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı.

1977-1999 yılları arasında ADMMA ve Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışan S. F. MUTLU, 1999 yılından beri Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve 2004-2009 yılları arasında bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odasında 1996-2000 yılları arasında Merkez yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu sekreterliği, 2000-2004 yılları arasında ise Ankara Şube Başkanlığı görevinde bulunmuştur.