Doç. Dr. Saffettin Ferda Mutlu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Mutlu, S. F. (2010). İki Basamaklı Tepkime ile Sıvı Özütlemeli Yöntem Kullanarak Fındık Tohum Kabuklarından Furfural Üretimi İçin En Uygun Koşulların İstatistik Yöntem ile Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(21-26).
 • Ekinci, M. S., Mutlu, S. F. (2009). Tavuk Dışkılarının Anaerobik Arıtımında İstatistiksel Teknik Kullanarak En uygun Koşulların Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(687).
 • Ergun, M., Mutlu, S. F. (2000). Application of a statistical technique to the production of ethanol from sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae. Bioresource Technology, 73(251).
 • Nurdan Eken Saraçoğlu, S. Ferda Mutlu, Güneş Dilmaç, Hande Çavuşoğlu (1998). A Comperative Kinetic Study of Acidic Hemicellulose Hydrolysis in Corn Cob and Sunflower Seed Hull. Bioresource Technology, 65(29).
 • Mübeccel Ergun, Özlem Gürel (1997). Improved Ethanol Production by Saccharomyces cerevisiae with EDTA, Ferrocyanide and Zeolite X Addition to Sugar Beet Molasses. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 68(147).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gülsün AKTAŞ, S. Ferda MUTLU (2017). Optimization of Anaerobic Co-Digestion of Cattle Manure and Anaerobic Biological Wastewater Treatment Sludge. Gazi University Journal of Science PART A: ENGINEERING AND INNOVATION , 1(1-8).
 • Hatice AKTOSUN, Saffettin Ferda MUTLU (2017). IN ANAEROBIC TREATMENT OF CHEESE WHEY MODELLING OF LACTOSE CONVERSION IN PRE-TREATMENT TANK. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, 1(212-217).
 • (2003). Biyogazın Kırsal Kesimde Kullanımı ve Tasarımı Temelleri. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 27(39).
 • Nurdan Saraçoğlu, Güneş Dilmaç (1997). Kinetic Modeling of the Acid Catalysed Hydrolysis of Xylan in Corn Cob Hemicellulose. Chimica Acta Turcica, 25(171).
 • (1997). Evaluation of Pretreatments for Enzymatic Conversion of Sunflower Seed Hull. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(161).
 • Nurdan Saraçoğlu (1997). Kinetics of Dilute Acid Catalyzed Hydrolysis of Corn Cob zHemicellulose at 98 C.. Journal of Qafqaz University, 1(92).
 • (1994). Ayçiçeği Bitkisi Gövdelerinin Enzimatik Yöntemle Şekere Dönüşümünde Kimyasal Ön Hazırlama İşlemlerinin Etkisinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(39).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Tuğba Derici, S. Ferda Mutlu, 2019. ŞEKER PANCARI MELASINDAN TİCARİ KURU MAYA FERMENTASYONU İLE BİYOETANOL ÜRETİMİNDE ŞEKER DERİŞİMİ, AMONYUM DİHİDROJEN FOSFAT DERİŞİMİ VE ZEOLİT-X DERİŞİMİNİN ETKİLERİNİN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLE İNCELENMESİ, ULUSLARARASI ENERJİ EKONOMİ VE GÜVENLİK KONGRESİ İstanbul
 • Hatice Aktosun, S. Ferda Mutlu, 2017. PEYNİR ALTI SUYUNUN ANAEROBİK ARITIMINDA ÖN ARITIM TANKINDA LAKTOZ DÖNÜŞÜMÜNÜN MODELLEMESİ, Ulusal Su ve Sağlık Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ANTALYA
 • AKTAŞ, G., Mutlu S. F., 2010. Optimization of Biogas Production by co-digestion Cattle Manure with Biological Wastwater Treatment Sludge, 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Belek, ANTALYA
 • A. Pınar Tüzüm DEMİR, 2010. Yemek Atıklarından Biyogaz Üretimi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Fatma Eroğlu, 2010. Prinadan Özütlemeli Tepkime ile Furfural Üretimi İçin En Uygun Koşulların Belirlenmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara
 • A. Pınar Tüzüm DEMİR, 2008. Yemek Atıklarının Anaerobik Arıtımı, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Nurgül YİĞİT, 2008. Peyniraltı Suyunun Yukarı Akışlı Çamur Yataklı Anaerobik Reaktörde Arıtımında Çamur Granüllerinin Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Mutlu S. F., M. Serhat EKİNCİ, 2008. Tavuk Dışkılarının Anaerobik Arıtımı İçin En Uygun Koşulların Belirlenmesi, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Ergun, M., Yalçın, H., Uysal, B.Z., 1996. Kalsiyum Magnezyum Asetat Üretimi, II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İ.T.Ü., İstanbul
 • Gönenç Arın, Nurdan Saraçoğlu, 1994. Ayçiçeği Tohum Kabuklarından Asidik Hidrolizle Ksiloz Şekeri Eldesi, 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ODTÜ, Ankara
 • Mutlu, S. F., Gümüş, Ş., 1986. Trichoderma reesei RUT-C30 Selülaz Enzimi ile Ayçiçeği Saplarının Enzimatik Hidrolizine Kimyasal Ön işlemlerin Etkisi , 3. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu Ankara
 • Mete Enuysal, 1981. Yağmur Damlacıklarının Yeryüzüne Taşıdıkları Farklı Maddeler, 1. Ulusal Meteoroloji Kongresi İ.T.Ü. Temel Bilimler Fakültesi, İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kongre Salonları, Ankara(2004)
 • Design of an Automated Precipitation Collector for Precipitation Quality Studies and Study of Some Selected Properties of Ankara Rainwater, NATO Advanced Study Institute on Chemistry of Multiphase Atmospheric Systems, 26 Eylül - 8 Kasım Korfu Adası, Yunanistan(1983)
 • III. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongre ve Sergisi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
 • Türkiye Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ulusal Çalıştayı Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Akademi Salonu, Ankara.
 • Biyokütle enerjisi sempozyumu Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Akademi Salonu

Seminer

 • Biyogaz Eğitim Semineri Tubitak Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü Seminer Salonu Gebze/Kocaeli

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 2. Sabun, Deterjan ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi(2000)
 • Sabun Deterjan ve Yan Sanayileri Kongre ve Sergisi, ISBN 975-395-400-X Milli Kütüphane, ANKARA(1997)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Kimya Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı (2004)((2004-2009) - )

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Dr. F. Figen Ar, Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Prof. Dr. A. Ali Koç, Prof. Dr. Mustafa Acaroğlu, Yrd. Doç. Dr. S. Ferda Mutlu, Dr. Fatma Sarsu, Yurdanur Özsöyler, Gülden Bölük, Aslı İşler, Ömer Faruk Aygün. (2010). BİYOYAKITLAR. Biyoyakıtların Türkiye ve Dünyada önemi, üretimi ve tüketimi üzerine bir değerlendirme Turkey. World Energy Council Turkish National Committee.

Editörlük

 • (2018). KİMYA MÜHENDİSLERİ İÇİN TESİS TASARIMI VE EKONOMİSİ,
 • (2014). Kimya Mühendisliğinde Temel İlkeler ve Hesaplamalar ISBN: 9786051339306,
 • (2013). KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI ISBN: 9786051334967,
 • (2000). II. Soap Detergent and Auxiliary Products Industry Conference and Exhibition, ISBN 975-395-400-X,
 • (1997). Sabun Deterjan ve Yan Sanayileri Kongresi Bildiri Kitabı, ISBN 975-395-250-3,

Atıf

 • (2009). INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL, Optimization of fermentation conditions for the production of ethanol sucrose by Saccharomyces cerevisiae
 • (2009). JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, INVESTIGATION OF FERMENTING CONDITIONS FOR SUGARCANE (SACCHARUM OFFICINARUM L.) WINE USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY
 • (2009). PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, ENHANCED PRODUCTION OF ETHANOL FROM FREE AND IMMOBILIZED SACCHAROMYCES CEREVISIAE UNDER STATIONARY CULTURE
 • (2009). BIOTECHNOLOGY ADVANCES, Clean conversion of cellulose into fermentable glucose
 • (2009). PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, Application of a statistical technique to the production of ethanol sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae
 • (2009). JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, Application of a statistical technique to the production of ethanol sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae
 • (2009). DYNA-COLOMBIA, EVALUATION OF ETHANOL PRODUCTION USING RECOMBINANT STRAINS OF Saccharomyces cerevisiae FROM SUGAR CANE MOLASSES
 • (2008). BIORESOURCE TECHNOLOGY, A comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2008). ENERGY & FUELS, A comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2007). INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, : A comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2007). Process Biochemistry, Application of a statistical technique to the production of ethanol from sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae
 • (2006). BIORESOURCE TECHNOLOGY 97 (6): 862-867 APR 2006, : A comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2006). Applied Microbiology and Biotechnology, Application of a statistical technique to the production of ethanol from sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae
 • (2006). International Sugar Journal, Application of a statistical technique to the production of ethanol from sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae
 • (2006). Enzyme and microbial technology, Application of a statistical technique to the production of ethanol from sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae
 • (2005). Bioresource Technology, Application of a statistical technique to the production of ethanol from sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae
 • (2005). Bioresource Technology, Application of a Statistical Technique to the Production of Ethanol from Sugar Beet Molasses by Saccharamyces cerevisiae
 • (2004). JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 79 (5): 505-511 MAY 2004, A comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2004). JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 61 (2): 143-152 FEB 2004, A comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2003). APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 104 (1): 51-68 JAN 2003, comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2003). JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, Improved Ethanol Production by Saccharomyces cerevisiae with EDTA, Ferrocyanide and Zeolite X Addition to Sugar Beet Molasses
 • (2002). JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 55 (4): 309-318 DEC 2002, A comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2002). INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 41 (6): 1454-1461 MAR 20 2002, A comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull
 • (2002). Bioresource Technology, Application of a Statistical Technique to the Production of Ethanol from Sugar Beet Molasses by Saccharamyces cerevisiae
 • (2001). JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, Improved ethanol production by Saccharomyces cerevisiae with EDTA, ferrocyanide and zeolite X addition to sugar beet molasses
 • (2001). BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, Improved ethanol production by Saccharomyces cerevisiae with EDTA, ferrocyanide and zeolite X addition to sugar beet molasses
 • (2000). BIORESOURCE TECHNOLOGY , Application of a statistical technique to the production of ethanol from sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae
 • (2000). APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 84-6: 81-96 SPR 2000, comparative kinetic study of acidic hemicellulose hydrolysis in corn cob and sunflower seed hull

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Enerji ve Çevre Kategorisi Ankara Bölge Birinciliği (2019)
 • TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Çevre ve Enerji Dalında Türkiye 2.'si. (2019)
 • Sanayi Ve Teknoloji Tezleri Yarışması Mansiyon Ödülü “Yukarı Akışlı Çamur Yataklı Anaerobik Reaktörde(Yaçyar) Peynir Altı Suyunun Arıtılabilmesi Ve Biyogaz Üretimi İçin En Uygun Ön Arıtım Yöntemi ve Koşullarının Belirlenmesi” projesiyle Gökçen AKSELİ, Akademik Danışmanı Doç. Dr. S. Ferda MUTLU http://www.gaziteknopark.com.tr/tr/default.asp?id=687 (2014)

Proje

 • Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yataklı Reaktörde Peynir Altı Suyunun Arıtımında Granül Gelişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (2010) Gazi Üniversitesi
 • Yukarı Akışlı Anaerobik ÇamurYataklı Reaktörde Peyniraltı Suyu ve Tavuk Dışkılarından Biyogaz Üretimi İçin Uygun Koşulların Belirlenmesi (2009) Gazi Üniversitesi
 • Ayçiçeği Tohum Kabukları ve Fındık Tohum Kabuklarından Furfural Üretimi (2006) Gazi Üniversitesi
 • Şeker Pancarı Melasından Fermentasyonla Sitrik asit üretimi (2004) Gazi Üniversitesi
 • Atık Organik Maddelerden Metan Üretimi (2004) Gazi Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi Müh.Mim. Fakültesi Yemekhane Atıklarından Biyogaz Eldesi (2004) Gazi Üniversitesi
 • Kalsiyum Magnezyum Asetat Üretimi (1995) TÜBİTAK

Teknopark

 • AR-GE Projesinde Danışmanlık ve Araştırmacı, TÜBİTAK-TEYDEB Projesi “PEYNİRALTI SUYUNUN ARITILABİLİRLİĞİNİN VE BİYOGAZ VERİMİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK OPTİMUM KOŞULLARIN BELİRLENMESİ VE PROTOTİPİN KURULUMU” (2010)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • ŞEKER PANCARI MELASINDAN TİCARİ KURU MAYA FERMENTASYONU İLE BİYOETANOL ÜRETİMİNDE ŞEKER DERİŞİMİ, AMONYUM DİHİDROJEN FOSFAT DERİŞİMİ VE ZEOLİT-X DERİŞİMİNİN ETKİLERİNİN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLE İNCELENMESİ (2019)
 • Kuru Prinadan Zeytinyağı Özütlenmesinde Karıştırma Yöntemlerinin Geliştirilmesi ile Yağ Özütleme Veriminin Arttırılması (2017)
 • Yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı reaktörde peynir altı suyunun arıtımında ön arıtım reaktöründe laktoz dönüşümünün modellenmesi (2017)
 • Büyükbaş Hayvan Dışkısından Biyogaz Üreten Bir Reaktöre Peyniraltısuyu Eklenmesinin Reaktörün Biyogaz Üretim Verimine Etkilerinin İncelenmesi (2015)
 • Yukarı Akışlı Çamur Yataklı Anaerobik Reaktörde (YAÇAR) Peyniraltı Suyunun Arıtılabilmesi ve Biyogaz Üretimi İçin En Uygun Ön Arıtım Yöntemi ve Koşullarının Belirlenmesi (2012)
 • Türkiyenin Kömür Politikaları ve Temiz Kömür Teknolojilerinin Kullanılması Durumunda Ülke Ekonomisine Katkılarının ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2010)
 • Büyükbaş Hayvan Dışkılarından Biyogaz Üretimi (2008)
 • Yukarı Akışlı Havasız Çamur Yataklı Reaktörlerde Çamur Granüllerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (2008)
 • Peyniraltı Suyundan Sürekli Sistemde Biyogaz Üretimi İçin En Uygun Koşulların Belirlenmesi (2007)
 • Fındık Kabuklarından Tek kademeli Özütlemeli Sistemde Furfural Üretimi İçin Uygun Koşulların Belirlenmesi (2007)
 • Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretimi İçin En Uygun Koşulların Belirlenmesi (2007)
 • Peyniraltı Suyunun Anaerobik Arıtma Çamuru Reaktöründe Arıtımında En Uygun Koşulların Belirlenmesi (2007)
 • İki Kademeli Tepkime ile Şeker Pancarı Küspesinden Sıvı Özütlemeli Yöntemle Furfural Üretimi İçin En Uygun Sıcaklık ve Asit Derişiminin Belirlenmesi (2006)
 • "Prinadan Özütlemeli Tepkime ile Furfural Üretimi içim Uygun Koşulların Belirlenmesi (2006)
 • İki Kademeli Tepkime ile Ayçiçeği Tohum Kabuklarından Sıvı Özütlemeli Yöntemle Furfural Üretimi İçin En Uygun Sıcaklık ve Asit Derişiminin Belirlenmesi (2004)
 • Türkiyenin Deniz Çevresini Korumaya Yönelik Yapmış Olduğu Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar ve İlgili Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi (2003)
 • Yemek Atıklarının Anaerobik Arıtımı ve Biyogaz Eldesi (2003)
 • Aspergillus niger ( ATCC 6275 ve NRRL 599 ) Fermentasyonu ile Şeker Pancarı Melasından Sitrik Asit Üretiminde Optimum Koşulların Belirlenmesi (2002)
 • Ayçiçeği Tohum Kabuklarından Sıvı Özütlemeli Yöntemle Furfural Üretimi için Optimum Koşulların Belirlenmesi (2001)

Dersler

 • CHE 273 Engineering Thermodynamics (2018-2019 Güz)
 • CHE 364 Energy Technology (2018-2019 Güz)
 • KM 280 Kimya Mühendisliği Termodinamiği (2012-2013 Spring)
 • KM 280E Chemical Engineering Thermodynamics (2016-2017 Bahar)
 • CHE 364 Energy Technology (2019-2020 Güz)
 • CHE 273 Engineering Thermodynamics (2019-2020 Güz)
 • KM 222 Fluid Mechanics (2008-2009, Spring)
 • KM 501 Su ve Atık Su Teknolojileri (2008-2009, Spring)
 • KM 273 Mühendislik Termodinamiği (2008-2009 Summer School)
 • Mühendislik Termodinamiği (2006-2007, Güz)
 • Mühendislik Termodinamiği (2005-2006, Yaz)
 • Endüstriyel Atık Su Arıtımı (2005-2006, Yaz)
 • KM 364 Enerji Teknolojileri (2003-2004, Spring)
 • Mühendislik Termodinamiği (2004-2005, Güz)
 • KM 517 İleri Termodinamik (2007-2008, Spring)
 • CHE 282 Chemical Engineering Thermodynamics (2018-2019 Bahar)
 • KM 501 Su ve Atık Su Teknolojileri (2018-2019 Bahar)
 • Kimya Mühendisliği Termodinamiği (1986-1987, II. yarıyıl)
 • CHE 280 Chemical Engineering Thermodynamics (2017-2018 Bahar)
 • CHE 273 Engineering Thermodynamics (2017-2018 Güz)
 • CHE 364 Energy Technology (2017-2018 Güz)
 • Su ve Atıksu Teknolojileri (2007-2008, I. yarıyıl)
 • Mühendislik Termodinamiği (2007-2008, I. yarıyıl)
 • İleri Termodinamik (2007-2008, Spring)
 • Kimya Mühendisliği Termodinamiği (2004-2005, Bahar)
 • Endüstriyel Atık Su Arıtımı (2008- 2009 Fall)
 • Mühendislik Termodinamiği(ikinci Öğretim) (2008 2009)
 • KM 273 Mühendislik Termodinamiği (N.Ö.) (2008 2009 Güz)
 • KM 273 Mühendislik Termodinamiği (İ.Ö.) (20072008 Yaz Okulu)
 • KM 477 Endüstriyel Atık su Arıtımı (2007-2008 Yaz Okulu)
 • KM 481 Kimya Mühendisliği Lab. II (N.Ö.) (2008 2009 Güz dönemi)
 • KM 481 Kimya Mühendisliği Lab. II (İ.Ö.) (2008 2009 Güz)
 • CHE 280 Chemical Engineering Thermodynamics (2018-2019 Bahar)
 • ÇEV 521 Su Arıtımında Fizikokimyasal Süreçler (2010-2011 Spring)