Doç. Dr. Filiz Derekaya

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans

Hüseyin Baran Akınbingöl, “CeO2/ZeO2 Destekli Gümüş, Kobaltoksit, Manganoksit Nanokatalizörleri Üzerinden H2’ ce Zengin Gaz Karışımından Seçici CO oksidasyonunun Kinetiğinin İncelenmesi”, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Gülistan Yaşar, “Nanoboyutta Zeolit Destekli Metal Katalizör Sentezi, Karakterizasyonu Ve Karbonmonoksit İle Karbondioksitin Metanlaşması Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi”, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Derya Mercan, “MnO2, Co3O4, Ag ve Ni İçeren Farklı Destekli Katalizörlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu”, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans