Doç. Dr. Filiz Derekaya

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Tamamlanan BAP Projesi

Güldür Ç., Balıkçı F., “ Seryum Destekli Gümüş-Kobalt Kompozit Oksit Katalizörleri İle Seçici Karbon Monoksit Oksidasyonunun Reaksiyon Mekanizmasının İncelenmesi“,Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 06/2006-17.

Tamamlanan BAP Projesi

Filiz (Balıkçı) Derekaya, CeO2/ZrO2 Destekli Gümüş, Kobalttoksit, Manganoksit Nanokatalizörlerinin Sentezi ve Metanlaşma Reaksiyonu İçin Aktivitelerinin Test Edilmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 18/2008-01

Tamamlanan BAP Projesi

Filiz (Balıkçı) Derekaya, Gülistan Yaşar, Nanoboyutta Zeolit Destekli Metal Katalizör Sentezi, Karakterizasyonu Ve Karbonmonoksit İle Karbondioksitin Metanlaşması Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 18/2008-09

Tamamlanan TÜBİTAK Projesi

Güldür Ç., Balıkçı F., “Hidrojence Zengin Yakıtlardan Karbonmonoksidin Seçici Oksidasyonu İçin Gümüş-kobalt kompozit Oksit Katalizörünün Geliştirilmesi ve Mekanizmasının İncelenmesi”, TÜBİTAK Projesi, MİSAG 229, 2002-2005.

Tamamlanan TÜBİTAK Projesi

Güldür Ç., Çulfaz M., Balıkçı F., “Düşük Sıcaklıkta Karbonmonoksit Oksidasyonu İçin Gümüş-Kobalt Kompozit Oksit Katalizörünün Geliştirilmesi”, TÜBİTAK Projesi, MİSAG 136, 1999-2001.

Devam Eden TÜBİTAK Projesi

Derekaya Balıkçı F., “Hazırlama Yönteminin Ve Katalizör Destek Çeşidinin CO/CO2 Eşzamanlı Metanlaşması Reaksiyonu Katalizörlerinin Karakteristik Ve Katalitik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi”, TÜBİTAK Projesi, 109M230.