Doç. Dr. Filiz Derekaya

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Derekaya Balıkçı F., Ay İ. (2018). 3DOM CeO2 ve 3DOM ZrO2 destekli nikel katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite çalışmaları. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(4)(1273-1284).
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Derya MERCAN ERMERGEN (2015). The selective CO methanation over NiO-Al2O3-ZrO2 and Co3O4-Al2O3-ZrO2 catalysts. Turkish Journal of Chemistry, 39(359-371).
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Hüseyin Baran AKINBİNGÖL (2014). The Selective Carbon Monoxide Oxidation in H2 Rich Gas Stream over the Co3O4/CeO2/ZrO2, Ag/CeO2/ZrO2, MnO2/ CeO2/ZrO2 Catalysts. Chemical Engineering Communications, 201(6)(737-750).
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Derya MERCAN ERMERGEN (2014). The Selective CO Methanation Over The CeO2/ZrO2 Composed NiO and Co3O4 Catalysts. Turkish Journal of Chemistry, 38(568-580).
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Gülistan YAŞAR (2011). The CO methanation over NaY-zeolite supported Ni/Co3O4, Ni/ZrO2, Co3O4/ZrO2 and Ni/Co3O4/ZrO2 catalysts. Catalysis Communications, 13(73-77).
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA; Çiğdem GÜLDÜR (2010). Activity And Selectivity Of Co Oxidation In H2 Rich Stream Over The Ag/Co/Ce Mixed Oxide Catalysts. International J. of Hydrogen Energy, 2247(2261).
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Çiğdem GÜLDÜR (2010). The CO Oxidation Mechanism Over Ag-Co And Co-Ce Mixed Oxide Catalysts. International Journal of Chemical Reactor Engineering, A 41(A 41).
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Cenk KUTAR, Çiğdem GÜLDÜR (2009). Selectıve CO Oxıdatıon Over Cerıa Supported Cuo Catalysts. Material Chemistry and Physics, 496(501).
 • Filiz BALIKÇI, Saba Buket YÜCEER, Çiğdem GÜLDÜR (2008). Comparatıve Study Of The Ag2OCo3O4 Catalysts Prepared By The SolGel And CoPrecıpıtatıon Technıque. Chemical Engineering Communications, 171(181).
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR (2007). Characterızatıon And CO Oxıdatıon Actıvıty Studıes Of Co Based Catalysts";, Journal of Chemistry. Turkish Journal of Chemistry, 31(465).
 • Çiğdem GÜLDÜR, Filiz BALIKÇI (2003). Catalytic Oxidation Of Carbon Monoxide By Low Loading Ag Co Alumina Catalysts: Effect Of Preparation. Chemical Engineering Communications, 190(986).
 • Çiğdem GÜLDÜR, Filiz BALIKÇI (2002). Selective Carbon Monoxide Oxidation Over Ag Based Composite oxides. International Journal of Hydrogen Energy, 27 (2)(219).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Derekaya Balıkçı F., Kılınç Y.S. (2018). The CO Methanation Over The Rh and Ru Promoted NiO-CeO2-ZrO2 Catalysts. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, 31(4)(1064-1077).
 • Filiz AYDIN, Filiz DEREKAYA (2016). Tekstil Sektörüne Bir FMEA Uygulanması. Türkiye Kimya Dergisi, 2 (7) (14-29).
 • Çiğdem GÜLDÜR, Filiz BALIKÇI (2004). Gümüşkobalt ve gümüşmangan kompozit oksit katalizörlerinin karşılaştırılmalı: hazırlama, karakterizasyon ve CO oksidasyonu için özellikleri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 17(113).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Hacıoğlu E., Derekaya Balıkçı F., 2019. Investigation of Synthesis, Characteristics And Electrocatalytic Properties of Different Carbon Type-Supplied Platinum Binary And Third Catalysts Using The Cathode of A PEM Fuel Cell, 2nd International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences Ankara
 • Derekaya Balıkçı F., Yıldırım Akyol S., , 2018. Cr(VI) Removal From Wastewater By Using SiO2, NaY-Zeolite and Molecular Sieve Supported NiO Composed Metal Oxides Adsorbents, International Congress On Engineering And Life Sciences (ICELIS 2018) Kastamonu
 • Derekaya Balıkçı F., Erkal Odabaşı S., 2018. Methanation Of Carbondioxide Over The NaY-Zeolite and Molecular Sieve Supported NiO Composed Catalysts, International Congress On Engineering And Life Sciences (ICELIS 2018) Kastamonu
 • Derekaya Balıkçı F., Köprülü A.B., 2018. Effect Of Carbon Support And Preparation Method On The Characteristic Properties Of Fe2O3 Composed Catalysts, International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Ankara
 • Derekaya Balıkçı F., Köprülü A.B., 2018. Characterization Studies Over The Different Carbon Supported NiO Composed Cataysts, International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Ankara
 • Derekaya Balıkçı F., Arasan N., 2018. CO Oxidation Activity Over The CuO-CeO2/Carbon Catalysts, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018)
 • Derekaya Balıkçı F., Arasan N., 2018. CO Methanation Over The NiO-Fe2O3/SiO2 Catalysts Prepared Surfactant Assisted Co-Precipitation Method, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), Karabük
 • Derekaya Balıkçı F., Arasan N., 2017. Emdirme Yöntemi İle Hazırlanmış CuO-CeO2/Karbon Katalizörlerinin Karakteristik ve CO Oksidasyonu Katalitik Aktivite Özelliklerine Çözücünün Etkisi, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi Isparta
 • Derekaya Balıkçı F. , 2017. CO Oksidasyonu için Ag2O/SiO2 ve Co3O4/SiO2 Katalizörlerinin Sentez ve Karakterizasyonu, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi Isparta
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, 2016. Effects of The Preparation Method And Calcination Temperature on The Characteristic Properties of NiO-Fe2O3-SiO2 Catalysts, NCC6, The 6th Catalysis Conference Bursa TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Yusuf SERKAN KILINÇ, 2015. The CO Methanatıon Over The Ru Promoted NiO-CeO2-ZrO2 Catalysts, International Porous Powder Materials Symposium and Exhibition İzmir TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, İkbal AY, 2014. Synthesıs Of 3DOM Supported Ni Catalysts, International Porous Powder Materials Symposium and Exhibition İzmir TÜRKİYE
 • Filiz AYDIN, Filiz BALIKÇI DEREKAYA, 2014. Effects of The Chemicals Used in Textile Sectors On The Human Health, 1st International Congress and Workshpo Of Forensic Toxicology Ankara TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Yusuf SERKAN KILINÇ, 2014. Rh ile Güçlendirilmiş NiO/CeO2/ZrO2 Katalizörleri Üzerinden CO Metanlaşması, NCC5, 5th National Catalysis Conference Çukurova Üniversitesi, Adana, TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Derya MERCAN , 2012. Katalizör Hazırlama Yönteminin Ni/Al2O3/ZrO2, MnO2/Al2O3/ZrO2 ve Co3O4/Al2O3/ZrO2 Katalizörlerinin CO Metanlaşması Aktivitelerine Etkisi, NCC4, 4th National Catalysis Conference Kocaeli TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Derya MERCAN , 2012. Hazırlama Yönteminin Ni/CeO2/ZrO2 ve Co3O4/CeO2/ZrO2 Katalizörlerinin CO ve CO2 Metanlaşması Aktivitelerine Etkilerinin İncelenmesi, UKMK10, Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Koç Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Derya MERCAN , 2012. Ni/CeO2/ZrO2, MnO2/CeO2/ZrO2, Co3O4/CeO2/ZrO2 ve Ag/CeO2/ZrO2 Katalizörlerinin Karakteristik Özelliklerine Hazırlama Yönteminin Etkisinin İncelenmesi, UKMK10, Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Koç Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Derya MERCAN , 2011. The Effects Of The Preparation Method On The Characteristic Properties Of The Al2O3/ZrO2 Composed Co3O4, MnO2, Ag and Ni Catalysts, 5th International FEZA Conference Valencia İSPANYA
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, H. Baran AKINBİNGÖL, 2010. CO Methanation Over Co3O4/CeO2/ZrO2, Ag/CeO2/ZrO2 and MnO2/CeO2/ZrO2 Catalysts, EMCC6, 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries Belek , ANTALYA
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, H. Baran AKINBİNGÖL, 2010. Selective Oxidation of Carbon Monoxide In The Presence Of Hydrogen Rich Fuels with Co3O4, Ag, MnO2 Based Catalysts Over CeO2/ZrO2, Üçüncü Ulusal Kataliz Kongresi NCC3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Gülistan YAŞAR, 2010. NaY-Zeolit Destekli Co, Ni, ZrO2 Katalizörleri ile CO Metanlaşmasının İncelenmesi, UKMK9, Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI DEREKAYA, Çiğdem GÜLDÜR , 2008. Ag-Co Ve Co-Ce Karışık Oksit Katalizörleri İle Co Oksidasyonunun Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK 8 Malatya TÜRKİYE
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR, 2008. Effect Of The Support On The Characterıstıc Propertıes Of The Sılver Based Nanoporous Catalysts, YUCOMAT 2008 Serbia, YUGOSLAVYA
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR, 2007. The Effect of The Support On The Sılver Based Catalysts For The Selectıve Carbon Monoxıde Oxıdatıon, EUROPACAT VIII Turko, FİNLANDİYA
 • Çiğdem Güldür, 2007. The CO Adsorption And Selective CO Oxidation In H2 Rich Stream Over Ag2O/Co3O4 and Co3O4/CeO2 Catalysts, 2nd International Hydrogen Energy CongressExhibition IHEC 2007 İstanbul, Türkiye
 • Filiz BALIKÇI, Saba Buket YÜCEER, Çiğdem GÜLDÜR, 2007. Comparative study of the Ag2O/Co3O4 catalysts prepared by the sol-gel and co-precipitation techniques: characterization and CO activity studies, Somer Symposium Series I ODTÜ, Ankara, Türkiye
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR, 2007. Characterization and CO Oxidation Activity Studies Of Co Based Catalysts, First National Catalysis Conference Güzelyurt, KUZEY KIBRIS
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR, 2006. Studies of pore structure, temperature programmed reduction and desorpstion performance of the CeO2 supported silver and cobalt catalysts, EMCC 4, 4th Chemical Engineering Conference for Collavorative Research in Mediterranean Countries Dead Sea, İsrail
 • Filiz BALIKÇI, Cenk KUTAR, Çiğdem GÜLDÜR, 2006. Selective Carbon Monoxide Oxidation From Hydrogen Rich Stream By The 5% CuO/CeO2 Catalysts, EMCC 4, 4th Chemical Engineering Conference for Collavorative Research in Mediterranean Countries Dead Sea, İsrail
 • Çiğdem GÜLDÜR, Filiz BALIKÇI, 2005. Promoting Effect Of The Cobalt On The Selective CO Oxidation Catalysts In Hydrogen Rich Stream, IHEC 2005, Uluslararası Hidrojen Enerji Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR, 2005. Low Temperature CO oxidation Of The Ceria Promoted Catalysts, 7. Dünya Kimya Mühendisliği Kongresi Glasgow,İSKOÇYA
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR, 2004. Seryum Destekli Gümüş-Kobalt Katalizörü İle Seçici CO Oksidasyonu, UKMK 6, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir, TÜRKİYE
 • Çiğdem GÜLDÜR, Filiz BALIKÇI, 2002. Catalytic activity of ceria-silver-cobalt composite oxide catalyst for the selective carbon monoxide oxidation, CHISA 2002, 15th Uluslararası Kimya Mühendisliği ve Proses Mühendisliği Konferansı Prag, Çekoslavakya
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR, 2002. Zeolit Destekli Farklı Metaloksit Katalizörler İle Karbonmonoksit Oksidasyonu, UKMK 5, Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara, TÜRKİYE
 • Çiğdem GÜLDÜR, Filiz BALIKÇI, 2001. Catalytic Oxidation Of Carbon Monoxide By Low Loading Ag- Co /Alumina Catalysts: Effect Of Preparation Techniques, EMCC 2, 2nd Chemical Engineering Conference for Collaborative research in Mediterranean Countries ODTÜ, Ankara, Türkiye
 • Filiz BALIKÇI, Çiğdem GÜLDÜR, 2000. Hidrojence Zengin Yakıtlardan Karbonmonoksidin Seçici Oksidasyonu için Katalizör Sentezi, UKMK 4, 4. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul, TÜRKİYE

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Karbonmonoksit Metanlaşması İçin Karbon Destekli Katalizörlerin Sentezi ve Karaterizasyonu (2018) Gazi Üniversitesi
 • Hazırlama Yönteminin ve Kalsinasyon Sıcaklığının NiO-Fe2O3-SiO2 Katalizörlerinin CO Metanlaşması Aktivitesine Olan Etkisinin İncelenmesi (2018) Gazi Üniversitesi
 • Üç Boyutlu Düzenli Makrogözenekli Malzeme Destekli Nikel İçeren Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi (2016) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Ru ve Rh Katkılı Katalizör Sentezi ve CO Metanlaşması Reaksiyonu İçin Aktivitelerinin İncelenmesi (2013) Gazi Üniversitesi
 • Hazırlama Yönteminin Ve Katalizör Destek Çeşidinin CO/CO2 Eşzamanlı Metanlaşması Reaksiyonu Katalizörlerinin Karakteristik Ve Katalitik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi (2011) TÜBİTAK
 • CeO2/ZrO2 Destekli Gümüş, Kobalttoksit, Manganoksit Nanokatalizörlerinin Sentezi ve Metanlaşma Reaksiyonu İçin Aktivitelerinin Test Edilmesi (2010) Gazi Üniversitesi
 • Nanoboyutta Zeolit Destekli Metal Katalizör Sentezi, Karakterizasyonu Ve Karbonmonoksit İle Karbondioksitin Metanlaşması Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi (2010) Gazi Üniversitesi
 • Serum Destekli Gümüş Kobalt Kompozit Oksit Katalizörleri İle Seçici Karbonmonoksit Oksidasyonunun Reaksiyon Mekanizmasının İncelenmesi (2008) Gazi Üniversitesi
 • Hidrojence Zengin Yakıtlardan Karbonmonoksitin Seçici Oksidasyonu İçin GümüşKobalt Kompozit Oksit Katalizörünün Geliştirilmesi Ve Mekanizmasının İncelenmesi (2005) TÜBİTAK
 • Düşük Sıcaklıkta Karbonmonoksit Oksidasyonu İçin GümüşKobalt Kompozit Oksit Katalizörünün Geliştirilmesi (2001) TÜBİTAK

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Nikel Oksit Katkılı Farklı Türde Gözenekli Malzeme ile Desteklenmiş Metal Oksit Adsorbentler Kullanılarak Atık Sulardan Krom (VI) Giderilmesi (2019)
 • Karbondioksit ve Karbonmonoksit Metanlaşma Reaksiyonu İçin Zeolit Destekli Katalizör Geliştirilmesi (2019)
 • Havacılık Sektöründe İş Güvenliği Uygulamaları (2019)
 • Risk Değerlendirme Yöntemi olan FMEA’ nın Bir Tekstil Fabrikasına Uygulanması (2016)
 • Üç Boyutlu Düzenli Makrogözenekli Malzeme Destekli Nikel İçeren Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi (2016)
 • Rh ve Ru Katkılı NiO/CeO2/ZrO2 Katalizörlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Seçici CO metanlaşması İçin Aktivitelerinin İncelenmesi (2013)
 • MnO2, Co3O4, Ag ve Ni İçeren Farklı Destekli Katalizörlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu (2012)
 • Seçici Karbon Monoksit Oksidasyonu Kinetiğinin Gümüş, Kobaltoksit, Manganoksit Katkılı Seryumoksit/ Zirkonyumoksit İçeren Katalizörler Üzerinden İncelenmesi (2011)
 • Nano Boyutta Zeolit Destekli Metal Katalizör Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonmonooksidin Metanlaşması Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi (2010)

Dersler

 • İLT 511 İleri Malzeme Hazırlama Teknikleri
 • KİM 215 Fizikokimya (MYO)
 • KİM 218 Stokimometrik Hesaplama
 • KİM 204 Aletsel Analiz Laboratuvarı
 • İLT 516 Metal Matriksli Kompozit Malzemelerin İşlenebilirliliği (i)
 • İSG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği 2
 • KM 273E Engineering Thermodynamics
 • KİM 202 Aletsel Analiz
 • KM482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III
 • KM 244E Fizikokimya
 • KM 325 Çevre Kimyası
 • KM 386 Çevre Yönetim Sistemleri
 • KM 481 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
 • KM 211E Kimya Mühendsiliği Temel prensipleri
 • KM 321E Isı Transferi
 • KM 486 Kimyasal Risk
 • İSG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I
 • KİM 211 İnorganik Kimya
 • KİM 219 Kimyasal Kinetik

Yabancı Dil

 • / 86,250