Arş. Gör. Dr. Feride AYYILDIZ

Beslenme ve Diyetetik > Diyetetik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yıldıran Hilal,Gezmen Karadağ Makbule,Ertaş Öztürk Yasemin,Ayyıldız Feride,Şanlıer Nevin,Yücelan Girgin Özgül Bike,Mortaş Hande , 2017. Body weight and fat mass are not different among healthy individuals or migraine patients, EASO Portekiz
 • Gezmen Karadağ Makbule,Ertaş Öztürk Yasemin,Yıldıran Hilal,Ayyıldız Feride,Şanlıer Nevin,Yücelan Girgin Özgül Bike,Mortaş Hande , 2017. Determination of plasma leptin levels in migraine patients, EASO Portekiz
 • Ertaş Öztürk Yasemin,Yıldıran Hilal,Gezmen Karadağ Makbule,Ayyıldız Feride,Şanlıer Nevin,Yücelan Girgin Özgül Bike,Mortaş Hande , 2017. Attack frequency is related to plasma vitamin D levels in migraine, EASO Portekiz
 • Ayyıldız Feride,Karaçil Ermumcu Merve Şeyda, 2017. Is Algae Oıl Alternatıve To Fısh Oıl? , I. Internatıonal Congress On Medıcınal And Aromatıc Plants: “Natural And Healthy Lıfe Konya
 • Ayyıldız Feride,Karaçil Ermumcu Merve Şeyda , 2017. Goldenberry: Usage Of Functıonal Food And Its Effects On Health. , I. Internatıonal Congress On Medıcınal And Aromatıc Plants: “Natural And Healthy Lıfe Konya
 • Gezmen Karadağ M, Ağagündüz D, Yıldıran H, Ayyıldız F, 2017. Evaluation of food label reading habits in Turkish females, 6th International Congress on Food Technology Greece
 • Ayhan B, Karaçil Ermumcu MŞ, Ayyıdız F, Arslan S, 2016. The Relationship between Eating Behavior and Obesity, EOS 2016
 • Karaçil Ermumcu MŞ, Ayyıldız F,Ayhan B, Çakır Y, 2016. Association between Obesity and Depression in Adolescents and Children, EOS 2016
 • Ayyıldız F, Ayhan B,Karaçil Ermumcu MŞ ,Çakır Y, 2016. The Determination of Fecal Transplantation In Gastrointestinal Diseases, EOS 2016
 • Yıldıran H, Ayyıldız F, Arslan S, 2016. Does intestinal microbiota affect body weight?, EOS 2016
 • Yıldıran H,Kapucu D,Ayyıldız F,Arslan S, 2016. Effects of different enteral feeding methods on gastrointestınal system and hospitalization duration in neurologic patients in pediatric intensive care unit, EOS 2016
 • Yıldıran H, Gezmen Karadağ M, Ayyıldız F, 2016. Üniversite öğrencilerinin içecek tüketim alışkanlıkları ve obezite ilişkisi, 7. Ulusal Obezite Kongresi
 • Yıldıran H, Gezmen Karadağ M, Ayyıldız F, 2016. Kız öğrencilerde diyet posası ve vücut ağırlığı ile ilişkisi, 7. Ulusal Obezite Kongresi İstanbul
 • Akbulut G, Çelebi F, 2015. Türk Kadınlarda Bel/Boy Oranı Sınıflamasına Göre Kardiyovasküler Risk Parametrelerin Değerlendirilmesi: Pilot bir Çalışma., Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi Bilecik
 • Çelebi F, Akbulut G,, 2015. Bağırsak Hastalıklarında Güncel Diyet Yaklaşımı: Fermente Oligo-Di- ve Mono-Sakkaritler ve Polyol İçeriği Düşük Diyet, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi Bilecik
 • Gezmen-Karadağ M, Akbulut G, Türközü D, Çelebi F, Yassibaş E, Barut-Uyar B, Ertaş Y, Paşaoğlu ÖT, Toka O, Aktürk MJ, Şanlier N, 2015. Uyku Süresi&Kalitesi: Beslenme Durumu, Plazma Oreksin A ve Ghrelin Düzeyleriyle İlişkili midir?, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi Bilecik
 • Bolluk S, Deniz B, Yassıbaş E, Çelebi F, 2015. The effect of resistant starch on satiety and weight control. Abstract is available in Obesity Facts 2015; 8(suppl 1):78, 22nd European Congress on Obesity (ECO 2015) Prag
 • Akbulut G, Çelebi F, 2015. The effect of weight loss on body composition and serum lipid profiles in obese women. Abstract is available in Obesity Facts 2015; 8(suppl 1):81, 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) Prague
 • Akbulut G, Çelebi F, 2015. The evaluation of metabolic syndrome status at menopause. Abstract is available in Obesity Facts 2015; 8(suppl 1):213-214, 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) Prague
 • Bolluk S, Deniz B, Şahin G, Çelebi F, 2015. Resistant starch: can it be used for the treatment of diabetic patients?Abstract is available in Obesity Facts 2015; 8(suppl 1):78, 22nd European Congress on Obesity Prague (ECO 2015) Prague
 • Çelebi F, Toka O, Köktürk O, Rakicioğlu N , 2015. Is Obstructive Sleep Apnea Level Related with Anthropometric Measurements and Body Composition. Abstract is available in Obesity Facts 2015; 8(suppl 1):113, 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) Prague
 • Akbulut G, Ayyıldız F, 2015. The Evaluation of Some Anthropometric Measurements and Biochemical Parameters After a Weight Loss Program: A Pilot Study, 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy) İstanbul
 • Feride Ayyıldız, Arş. Gör. Onur Toka, Oğuz Köktürk,Neslişah Rakıcıoğlu, 2015. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ağırlığı ile Beslenme Durumu ve Bazı Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi (sözlü sunum), Solunum 20015 Çeşme/İzmir
 • Sanlier, N., Yassibas, E., Çelebi, F., Sahin, G., Bolluk, S., Ayhan, B., 2014. Evaluation of nutrient intakes and anthropometric measurements in adolescence girls: A sample from Turkey, 2nd International Conference On Nutrition & Growth Barcelona/Spain
 • Çelebi, F., Sahin, G., Sanlier, N., Bolluk, S., Ayhan, B., Yassibas, E., 2014. Evaluation of nutritional status and anthropometric measurements in adolescents who lives in Ankara. , 2nd International Conference On Nutrition & Growth Spain Barcelona/Spain
 • Yassıbaş, E., Çelebi, F., Ayhan, B., Şanlıer, N., Şahin, G., Bolluk, S., 2014. Evaluation of compliance with Mediterranean Diet Quality Index (Kidmed) in preschool children in Turkey , 2nd International Conference On Nutrition & Growth Barcelona/Spain
 • Bolluk, S., Ayhan, B., Şahin, G., Çelebi, F., Yassıbaş, E., Şanlıer, N. , 2014. Determination of anthropometric measurements and duration of playing game in children, 2nd International Conference on Nutrition & Growth Spain Barcelona/Spain
 • Gezmen-Karadağ M, Akbulut G, Yassıbaş E, Çelebi F, Barut-Uyar B, Ertaş Y, Türközü D, Paşaoğlu ÖT, Baha AD, Tetik H, Yıldıran H, Şanlıer N, Köktürk N., 2014. Relationship between plasma orexin-A, ghrelin levels, body composition assesment and the disease severity in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patients. , The Airway Vista 2014 (Symposium of Airway Diseases) Seoul, Korea
 • Gezmen-Karadag M, Akbulut G, Yassibas E, Celebi F , Barut-Uyar B, Ertas Y, Turkozu D, Pasaoglu OT, Baha AD, Tetik H, Yildiran H, Sanlier N, Kokturk N, 2014. Relationship Between Plasma Orexin-A, Ghrelin Levels, Body Composition Assessment And The Disease Severity in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients. Poster Abstract. , Airway Vista 2014
 • Yildiran H, Mercanlıgil SM, Şanlier N, Çelebi F., 2013. The Effects Of Alterations in Anthropometric Measurements on Metabolic Syndrome Related Biochemical Parameters on Weight Loss Diet Applied Overweight / Obese Subjects. Abstract is available in Obesity Reviews. 2014; 15;(3):227, 10. Metabolik Sendrom Sempozyumu Bodrum/Türkiye
 • Şanlier N, Yildiran H, Çelebi F. , 2013. Evaluation of metabolic syndrome criteria in young people living in Ankara. Abstract is available in Obesity Reviews. 2014; 15;(3):231, 10. Metabolik Sendrom Sempozyumu Bodrum/Türkiye
 • Akbulut G, Gezmen Karadağ M, Yassıbaş E, Çelebi F, Barut Uyar B, Korkut N, Şanlıer N, 2012. Stabil Dönem Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Farklı Biyoelektrik İmpedans Yöntemleriyle Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Yassıba, E., Çanga, N., Çelebi, F., Şahin, G., Şanlıer, N., 2012. Polisomnografi yapılan yetişkin bireylerin vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi, VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Şahin, G., Çelebi, F., Yassıbaş, E., Önen, D., Şanlıer, N. , 2012. Gazi Üniversitesinde eğitim gören beslenme eğitimi alan ve almayan öğrencilerin beslenme bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Önen, D., Çelebi, F., Yassıbaş, E., Şahin, G., Şanlıer, N., 2012. Otel işletmelerinin mutfak ve servis hizmetlerinde çalışan personelin cinsiyete göre hijyen ve besin güvenliği hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi., VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Yassıbaş, E., Önen, D., Çelebi, F., Şahin, G., Şanlıer, N. , 2012. Cinsiyete göre gençlerde beslenmeye ilişkin bilgi ve tutumların değerlendirilmesi., VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Çanga, N., Yassıbaş, E., Şahin, G., Çelebi, F., Şanlıer, N., 2012. Uyku bozukluğu şikâyeti ile başvuran yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi., VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Çelebi, F., Şahin, G., Önen, D., Yassıbaş, E., Şanlıer, N. , 2012. Yaşları 17-30 arası değişen bireylerin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi., VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Köksal E., Bilici S., Şanlıer N., Ertaş Y., Karaçil M.Ş., Ayhan B., Çelebi F., 2012. Yatarak Tedavi Alan Hastaların Besine Erişim Olanaklarının Değerlendirilmesi, , 2012. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya Antalya/Türkiye
 • Bilici S., Köksal E., Şanlıer N., Ayhan B., Ertaş Y., Karaçil M.Ş., Çelebi F., 2012. Yatarak tedavi alan hastaların hastane yemek hizmetlerinden memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi , VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Acar Tek N., Önen D., Çelebi F., Şanlıer N. , 2012. Lenf Ödem Tanısı Almış Mastektomili Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye
 • Acar Tek N., Önen D., Çelebi F., Şanlıer N. , 2012. Meme cerrahisi sonrası lenfödem gelişen hastaların antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya/Türkiye

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • AYYILDIZ FERİDE,ÜLKER İZZET,YILMAZ BİRSEN,ÇAKIR YASEMİN,AKBULUT GAMZE. (2017). Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Akbulut G, Ayyıldız F. . (2016). Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular –III. Bağırsak Hastalıklarınının Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Diyet Yaklaşımı: Fermente Oligo-, Di- ve Mono-Sakkaritler ve Polyol (Fodmap) İçeriği Düşük Diyet. Hatipoğlu Yayınevi.
 • Makbule Gezmen Karadag, Feride Çelebi, Yasemin Ertaş, Nevin Şanlıer.. (2014). Geleneksel Türk Mutfağından Seçmeler: Besin Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi. . Türkiye. Detay Yayın.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Akbulut G, Gezmen-Karadağ M, Ertaş Y, Barut Uyar B, Yassibaş E, Türközü D, Çelebi F, Paşaoğlu ÖT, Toka O, Yildiran H, Şanlier N, Köktürk N. (2014). Plasma Orexin-A And Ghrelin Levels In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Interaction With Nutritional Status And Body Composition. Experimental and Therapeutic Medicine , 7(1617-1624).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ayyıldız F, Toka O, Köktürk O, Rakıcıoğlu N (2016). Obstrüktif uyku apne sendromu ağırlıgı ile antropometrik ölçümler ve vücut bilesimi ilişkili midir?. Beslenme ve Diyet Dergisi, 44(2)
 • Totan B, Yıldıran H, Ayyıldız F (2016). Yetiskinlerde renal transplantasyon öncesi ve sonrasında tıbbi beslenme tedavisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 44(3)
 • Ayyıldız F, Köksal E (2016). Hastalık Riski, Beslenme ve Hidrasyon Durumunun Degerlendirilmesinde Güncel Yaklasım: Bioelektrik Impedans Vektör Analizi. Saglık Bilimleri Dergisi, 25(3)
 • Şanlıer N, Ayhan B, Ayyıldız F (2015). BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA SIKLIKLA KULLANILAN ÖLÇEKLER. ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 5(47-68).
 • Ayyıldız F., Yıldıran H. (2015). Demans için risk faktörü: Obezite . Gazi Medical Journal, 26(180-182).
 • Çelebi F, Şanlıer N (2015). Probiyotikler, Prebiyotikler ve Diabetes Mellitus. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, 6(15-21).
 • Çelebi F, Akbulut G (2014). Bağırsak Hastalıklarında Güncel Diyet Yaklaşımı: Fermente Oligo-, Di- ve Mono-Sakkaritler ve Polyol (Fodmap) İçeriği Düşük Diyet.. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi, 21(2):43-52
 • Özdemir G, Çelebi F (2011). Kalsiyum ve ağırlık kontrolü - Yayın özetleri.. International Journal of Human Sciences, 8(643-652).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı olan Hastalarda Metabolik Sendrom ve Beslenme Durumunun Saptanması (2016) TÜBİTAK
 • KOAH hastalarında Plazma Ghrelin Düzeylerinin ve Vücut Bileşimlerinin Saptanması (2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birim
 • KOAH Hastalarında Plazma Oreksin A Düzeylerinin ve Besin Tüketimlerinin Saptanması (2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi