Öğr. Gör. Dr. Emine YASSIBAŞ

Beslenme ve Diyetetik > Diyetetik

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Şanlıer, N., Bakırel, AN., Yassıbaş, E., Uyar, B. ve Sahin, G. (2012). Determination of anthropometric measurements and nutritional status of children with Phenylketonuria. . HealthMED, 6(2)(632-639).
 • Yassıbaş, E., Arslan, P. ve Yalçın, Ş. (2012). Evaluation of dietary and life-style habits of patients with gastric cancer: A case-control study in Turkey. . Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. , 13(2291-2297 ).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yassıbaş, E. ve Samur, G. (2011). Maternal D vitamini yetersizliğinin anne ve bebek sağlığı üzerine etkileri.. Beslenme ve Diyet Dergisi, 39(1-2)(47-57).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Bolluk, S., Ayhan, B., Şahin, G., Çelebi, F., Yassıbaş, E., Şanlıer, N. , 2014. Determination of anthropometric measurements and duration of playing game in children, 2nd International Conference on Nutrition & Growth Spain
 • Yassıbaş, E., Çelebi, F., Ayhan, B., Şanlıer, N., Şahin, G., Bolluk, S. , 2014. Evaluation of compliance with Mediterranean Diet Quality Index (Kidmed) in preschool children in Turkey , 2nd International Conference On Nutrition & Growth Spain
 • Çelebi, F., Sahin, G., Sanlier, N., Bolluk, S., Ayhan, B., Yassibas, E. , 2014. Evaluation of nutritional status and anthropometric measurements in adolescents who lives in Ankara. , 2nd International Conference On Nutrition & Growth Spain
 • Sanlier, N., Yassibas, E., Çelebi, F., Sahin, G., Bolluk, S., Ayhan, B., 2014. Evaluation of nutrient intakes and anthropometric measurements in adolescence girls: A sample from Turkey, 2nd International Conference On Nutrition & Growth Spain
 • Akbulut, G., Gezmen-Karadağ M., Yassıbaş, E., Çelebi, F., Barut-Uyar, B., Köktürk, N., Şanlıer, N. , 2012. Stabil dönem kronik obstrüktif akciğer hastalarında farklı biyoelektrik impedans yöntemleriyle vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi., VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Çanga, N., Yassıbaş, E., Gezmen-Karadağ, M., Yalçın, B. , 2012. Solid tümörlü çocuklarda oral enteral destek kullanımının değerlendirilmesi., VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya
 • Çelebi, F., Şahin, G., Önen, D., Yassıbaş, E., Şanlıer, N. , 2012. Yaşları 17-30 arası değişen bireylerin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi., VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Çanga, N., Yassıbaş, E., Şahin, G., Çelebi, F., Şanlıer, N., 2012. Uyku bozukluğu şikâyeti ile başvuran yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. , VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Yassıbaş, E., Önen, D., Çelebi, F., Şahin, G., Şanlıer, N. , 2012. Cinsiyete göre gençlerde beslenmeye ilişkin bilgi ve tutumların değerlendirilmesi. , VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Önen, D., Çelebi, F., Yassıbaş, E., Şahin, G., Şanlıer, N. , 2012. Otel işletmelerinin mutfak ve servis hizmetlerinde çalışan personelin cinsiyete göre hijyen ve besin güvenliği hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi. , VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Şahin, G., Çelebi, F., Yassıbaş, E., Önen, D., Şanlıer, N. , 2012. Gazi Üniversitesinde eğitim gören beslenme eğitimi alan ve almayan öğrencilerin beslenme bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. , VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Yassıbaş, E., Çanga, N., Çelebi, F., Şahin, G., Şanlıer, N. , 2012. Polisomnografi yapılan yetişkin bireylerin vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi, VIII. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Yassıbaş, E., Şahin G., Barut-Uyar, B., Üstel, Ö., Şanlıer, N. , 2011. G.Ü. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSAUM) Pediatrik Endokrinoloji Polikliniği’ne başvuran okul çağındaki çocuk ve adölesanların beslenme ve fiziksel durumunun değerlendirilmesi , 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Antalya
 • G. Şahin, E. Yassıbaş, B. Barut Uyar, N. Şanlıer. , 2011. Adölesanların Vücut Bileşimi, Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma , 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi
 • B. Barut Uyar, G. Şahin, E. Yassıbaş, N. Şanlıer, , 2011. 11-19 Yaş Arası Adölesanlarda Antropometrik Ölçümlerle Şişmanlık Durumunun Değerlendirilmesi, 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi Antalya