Prof. Dr. Evrim Arzu Koçkaya

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

• Proje Adı : Fibronektin Dağılımının Tavuk Embriyoları ve Sıçan Timusunda İmmünohistokimyasal Boyama ile Belirlenmesi

Destekleyen Kurum ve Proje No : H.Ü. Araştırma Fonu, 95.01.007.004 Tarih : 1995-1997. Yürütücü : Prof. Dr. Dürdane Kolankaya

• Proje Adı : Sıçanlarda Bağışıklık Sistemi Üzerine Endosülfan, Dimetoat ve Karbarilin Birlikte Etkileri

Destekleyen Kurum ve Proje No : TÜBİTAK, VHAG-1073 Tarih : 1994-1997. Yürütücü : Doç. Dr. M. Turan Akay

• Proje Adı : Karbendazimin Sıçanlarda Endokrin Sistem Üzerine Etkisinin Biyokimyasal, İmmünohistokimyasal ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi.

Destekleyen Kurum ve Proje No : TÜBİTAK, TBAG-1687 Tarih : Ocak 1998-2000. Yürütücü : Doç. Dr. Nurhayat Barlas

• Proje Adı: Alkol Uygulanan Gebe Sıçanların Plasentalarında Büyüme Faktörleri ve Ekstraselüler Matriks Bileşenlerinin İmmünlokalizasyonunun Belirlenmesi.

Destekleyen Kurum ve Proje No : TÜBİTAK, TBAG- 1861 Tarih : 2000-2002. Yürütücü : Prof. Dr. M. Turan Akay

• Proje Adı: Transgenik Bt Mısırın Sıçanlar Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Destekleyen Kurum ve Proje No : T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, F.Bİ.P90 Tarih : 2002-2003. Yürütücü : Prof. Dr. M. Turan Akay

• Proje Adı: Patulinin Gelişmekte Olan Erkek Sıçanlarda Endokrin Sistem Üzerine Etkilerinin Tespit Edilmesi.

Destekleyen Kurum ve Proje No : TÜBİTAK, TBAG- 2048 Tarih : 2001-2003. Yürütücü : Dr. Güldeniz Selmanoğlu

• Proje Adı: Sıçanlarda Benzil Benzoat’ın Toksisitesinin Değerlendirilmesi.

Destekleyen Kurum ve Proje No : G.Ü., BAP, 21/2006-03 Tarih : 2006-2009 Yürütücü : Doç. Dr. E. Arzu KOÇKAYA

• Proje Adı: “Endokrin/Üreme Sistemini Bozucu Kimyasalların Balıklar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Destekleyen Kurum ve Proje No : G.Ü., BAP, 21/2007-02 Tarih : 2007-2010 Yürütücü : Yrd. Doç. Dr. Gamze Karakoç

• Proje Adı: Gelişmekte Olan Erkek Sıçanlarda Furanın Toksik Etkilerinin Araştırılması

Destekleyen Kurum ve Proje No : TÜBİTAK, 107T122 Tarih : 2007-2009 Yürütücü : Doç. Dr. Güldeniz Selmanoğlu

• Proje Adı: Vinclozolin’in Gebe Sıçanlardaki Toksisitesinin Değerlendirilmesi

Destekleyen Kurum ve Proje No : G.Ü., BAP, 21/2008-01 Tarih : 2008-2010 Yürütücü : Doç. Dr. E. Arzu KOÇKAYA

• Proje Adı: Biyolojik Çalışmalarda Yarı-İnce Kesitlerin Hazırlanması

Destekleyen Kurum ve Proje No : H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, 02.G.068 Tarih : 2003-2005. Yürütücü : Prof. Dr. Dürdane Kolankaya

• Proje Adı: Hayvan Kan ve Doku Analiz Laboratuvarlarının Kurulması

Destekleyen Kurum ve Proje No : H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, 03.G.075 Tarih : 2003-200 6. Yürütücü : Prof. Dr. M. Turan Akay

• Proje Adı: Öğrenci ve Araştırma Laboratuarlarının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi

Destekleyen Kurum ve Proje No : H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, 03.G.076 Tarih : 2003- 2006. Yürütücü : Prof. Dr. Nurhayat Barlas

• Proje Adı: Toksikoloji Laboratuvarının Geliştirilmesi

Destekleyen Kurum ve Proje No : H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, 04 A 601 008 Tarih : 2005- 2007. Yürütücü : Prof. Dr. Nurhayat Barlas

•Proje Adı: Öğrenci Laboratuvarlarında Mikroskobik İncelemelerin Yapılması

Destekleyen Kurum ve Proje No : G.Ü., BAP, 21/2006-01 Tarih : 2006 Yürütücü : Yrd. Doç. Dr. H. Cengiz Gülsayın

•Proje Adı: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Destekleyen Kurum ve Proje No : G.Ü., BAP, 21/2007-04 Tarih : 2007-2009 Yürütücü : Yrd. Doç. Dr. H. Cengiz GÜLSAYIN

Proje Adı: HT-29 ve CACO-2 Hücrelerinin Hiperesin İle Fotoaktivasyonunun Disaderin ve Aktin Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

Destekleyen Kurum ve No : H.Ü., BAP, 09 01 601 011 Tarih : 2010- Yürütücü : Prof. Dr. Güldeniz SELMANOĞLU

Proje Adı: Endokrin/Üreme Sistemini Bozucu Kimyasalların Balıklar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Destekleyen Kurum ve Proje No : G.Ü., BAP, 21/2007-02 Tarih : 2007-2010 Projedeki Görev: Yardımcı Araştırıcı

Proje Adı: ZP3 PROTEİN YAPISININ ÇEŞİTLİ ÇÖZELTİ ORTAMLARINDA FARKLI PARAMETRELER İLE MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Destekleyen Kurum ve Proje No : G.Ü., BAP, 21/2010-05 Tarih : 2010- Yürütücü : Doç. Dr. E. Arzu KOÇKAYA