Arş. Gör. Esra GÜNGÖR

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • 1, 2015. TELEVİZYON REKLAMLARINDA İNŞA EDİLEN HEGEMONİK ERKEKLİK: “Geçmişten Günümüze Televizyon Reklamlarında Erkeklik Temsili” , Ondördüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • Emrah Ayaşlıoğlu, Bahar Ayaz, Mahmut Bingöl, İ. Hakan Dönmez, Kamile Elmasoğlu, Feyyaz Fırat, Mehmet Ali Gazi, Esra Güngör, Demet Işık, Işkın Özbulduk Kılıç, Şeyda Koçak Kurt, Bilge Narin, Songül Omur, Özge Önenerk, Büşra Sönmez, Esra Serdar Tekeli, Ümit Terzi, Betül Kezziban Topaslan, Ceren Yegen, Aysel Yıldız, Mehtap Uyar. (2016). Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Yeni medyayı kullanıcılar açısından inceleyen bilimsel kitap. Türkiye. Ütopya.