Prof. Dr. E. Rüya Özmen

Gazi Eğitim Fakültesi > Özel Eğitim > Zihinsel Engelliler Eğitimi

Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Sesli Okuma Hızlarının Artırılmasında Okuma Öncesi ve Okuma Sonrası Sağaltım Tekniklerinin Farklılaşan Etkililiği

Güngör Çevik

Çevrenin Yapılandırılmasına Dayalı Dil Öğretim Yönteminin Zihinsel Engelli Çocukların Sözcük Üretimlerinde Etkililiği

Işıl Şentürk

Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Hayat Bilgisi Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yöntemi İle Şematik Düzenleyiciyle Öğretimin Karşılaştırılması

Şuayip Vayiç

Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlam Becerisinde Okuma Öncesi Sırası ve Sonrası Uygulanan Okuduğunu Anlama Tekniklerinin Etkililiklerinin Karşılaştırılması

Özgül Güler

Özel Eğitim Sınıfları İle Birlikte Eğitim Ortamlarına Devam Eden, Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Ve Okuma Hızları Performanslarının Karşılaştırılması (Çorum İli Örneği)

Sinan Kalkan

Aile Eğitiminin Zihinsel Engelli Öğrencileri Ailelerine Uygulanan Aile Eğitiminin Ailelerin Doğal Dil İletişim Tekniklerin Kazanmalarında Etkililiği

Mehrizar Yakın

Kısa Deneysel Analiz ve Genişletilmiş Analizle Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuma Hızının Artırılmasında Ayrı ve Birleştirilmiş Olarak Sunulan Beceri Temelli Sağaltım Tekniklerinden Etkili Olanın Belirlenmesi

Mahmut Orçan

Çok Öğeli Strateji Öğretiminin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Bilgi Veren Metinleri Anlamalarında Etkililiği(doktora)

Arzu Doğanay Bilgi