Uzman. Erhan Aydoğdu

Rektörlük

Kitap ve Editörlük

Editörlük

  • (2007). Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temelleri, (Yardımcı Editör),
  • (2007). Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil, Kültür, Eğitim (Yardımcı Editör),