Arş. Gör. Dr. Emine Ekinci

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Emine KAYA EKİNCİ, 2019. Adsorptive Removal of Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) from Water on Hydrophobic Metal-Organic Frameworks (MOFs), 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) Ankara
 • Emine Ekinci, Kırali Mürtezaoğlu, Nuray Oktar, 2018. Adsorption of NOx on Barium-based MCM-41 sorbents, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Ankara
 • Merve Oruç, Emine Ekinci, Hüseyin Arbağ, Nuray Oktar, Kırali Mürtezaoğlu, 2018. Ni Incorporated TUD-1 Synthesis, Characterization and Catalytic Performances in Hydrogen Production, EMCC-9 Ankara
 • Merve Oruç, Emine Ekinci, Hüseyin Arbağ, Nuray Oktar, Kırali Mürtezaoğlu, 2018. TUD-1 Destekli Ni Katalizörlerin Varlığında Asetik Asitten Reformlama Reaksiyonuyla Hidrojen Üretimi, Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-13 Van
 • Emine Ekinci, 2016. Synthesis Studies of the Promising Catalyst; MIL-101, The 6th Catalysis Conference Bursa
 • Emine Ekinci, Hilal Sürmelioğlu, Nuray OKTAR, 2015. Yeni Nesil Katalizörler; Relite-EXC8D Ve Smopex-101 Varlığında Esterleşme Reaksiyon Çalışmaları, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Gamze Gündüz, Emine Kaya Ekinci, Nuray Oktar, Gülşen Doğu , 2014. GLİSEROL İLE ASETİK ASİTİN ESTERLEŞMESİ: FARKLI ASİDİK REÇİNELERİN ROLÜ , Ulusal Kataliz Kongresi, NNC-5 Adana
 • Emine Kaya Ekinci, Nuray OKTAR, 2013. Production of Fine Chemicals From Glycerol, Byproduct of Biodisel, via Mesoporous MCM-41 Supported Catalysts , Porous and Powder Materials Symposium, PPM Çeşme, Turkey
 • Emine Kaya Ekinci, Nuray OKTAR, 2012. Asidik Yapılı Katalizörler Varlığında Gliserin Mono, Di ve Tri Esterlerinin Seçici Üretimi , Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-10 İstanbul
 • Emine Kaya Ekinci, Nuray OKTAR, 2012. EFFECT OF PRESENCE OF ZEOLITE/SILICA GEL IN THE ESTERIFICATION OF GLYCEROL OVER AMBERLYST-15, International Congress of Chemical Engineering, ANQUE ICCE Sevilla, Spain
 • Emine Kaya Ekinci, Nuray Oktar, 2012. Silikotungstik Asit İçerikli Mezogözenekli MCM-41 ve Zirkonyum Oksit Katalizörler Varlığında Gliserinin Asetik Asitle Esterleşme Reaksiyonu, 4. Ulusal Kataliz Konferansı (NCC-4) İzmit, Türkiye
 • Emine Kaya Ekinci, Nuray Oktar, 2011. Ion-exchange acidic resin catalysed esterification reaction of glycerol , 8. European Congress of Chemical Engineering (ECCE) Berlin, Almanya
 • Emine KAYA, Nuray OKTAR, Gurkan KARAKAS, Kirali MURTEZAOGLU, 2010. Synthesis and Characterization of Mesoporous Structured MCM-41 with Barium, EMCC-6 Antalya-TURKEY
 • Emine Kaya, Gamze Gündüz, Nuray Oktar, 2010. Asidik İyon Değiştirici Reçine Katalizörlüğünde Esterleşme Reaksiyon Çalışmaları, NCC-3 (Ulusal Kataliz Kongresi-3) Karaelmas Üni.,Zonguldak
 • Emine Kaya, Nuray Oktar, Kırali Mürtezaoğlu, Gürkan Karakaş, 2008. NOx Tutucu Mezogözenekli Adsorbentlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu, 8.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Nuray Oktar, Emine Kaya, Gürkan Karakaş, Kırali Mürtezaoğlu, 2008. Ba-incorporated Mesoporous MCM-41 Synthesis and Characterization, 5th International Conference on Environmental Catalysis Belfast
 • Emine Kaya,Nuray Oktar Kırali Mürtezaoğlu, Gürkan Karakaş,, 2008. Synthesis of NOx Trap Catalyst Using Impregnation Technique, NCC-2 Second National Catalysis Conference Erzurum
 • Emine Kaya, Nuray Oktar, Kırali Mürtezaoğlu, 2007. Synthesis, CharacterizationNOx Sorption Behaviour of BaMCM41, Somer Sempozyum ODTÜ ANKARA

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Akışkanlar Mekaniği (2018-2019-Bahar)
 • İş sağlığı ve Güvenliği (2018-2019-Güz)
 • İş sağlığı ve Güvenliği-II (2018-2019-Bahar)
 • İş sağlığı ve Güvenliği (2019-2020-Güz)
 • Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (2019-2020-Güz)
 • Bilgisayar Programlama Dilleri (2017-2018-Bahar)

Yabancı Dil

 • 2017 / 86,25

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Emine Kaya Ekinci, Nuray Oktar (2019). Production of value-added chemicals from esterification of waste glycerol over MCM-41 supported catalysts. Green Processing and Synthesis, 8(128-134).
 • Emine Ekinci, Gamze Gündüz, Nuray Oktar (2016). Activity Comparison of Acidic Resins in the Production of Valuable Glycerol Acetates. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 14(3009-3014).
 • Emine Kaya Ekinci, Gamze Gündüz, Nuray Oktar (2015). Production of valuable chemicals via esterification and acetylation of glycerol, by-product of biodiesel. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30 (3)(443-450).
 • Emine KAYA, Nuray OKTAR, Gürkan KARAKAŞ, Kırali MÜRTEZAOĞLU (2010). Synthesis and characterization of Ba/MCM-41. Turkish Journal of Chemistry, 34(935-944).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2017). Yeni Nesil MIL-101 Malzemesi Sentez ve Karakterizasyon Çalışmaları. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, Cilt:5 Sayı:4(179-185).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Nikel İçerikli TUD-1 ve Al-TUD-1 Destekli Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hidrojen Üretim Çalışmalarında Performanslarının Belirlenmesi (2019) Gazi Üniversitesi
 • Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Gözenekli Katılara Adsorpsiyonu ile Giderimi (2018) Gazi Üniversitesi
 • Yeni Nesil MIL-101 Malzemesi Sentez ve Karakterizasyon Çalışmaları (2016) Gazi Üniversitesi