Arş. Gör. Dr. Emel Can

Eczacılık Fakültesi > Temel Eczacılık Bilimleri > Biyokimya

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Fırat GÖKALP, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ, Bolkan ŞİMŞEK (2013). Lipid peroxidation and DNA damage in apnea patients with or without metabolic syndrome. Sleep and Biological Rhythms, 11(116-124).
 • Emel ÇALIŞKAN-CAN, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ, Bolkan ŞİMŞEK, Meral TORUN, Sevgi YARDIM-AKAYDIN (2008). Increased levels of 8-hydroxydeoxyguanosine and its relationship with lipid peroxidation and antioxidant vitamins in lung cancer. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 46(1)(107-112).
 • Yeşim ÖZKAN, Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Hikmet FIRAT, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Sadık ARDIÇ, Bolkan ŞİMŞEK (2007). Usefulness of homocysteine as a cancer marker: Total thiol compounds and folate levels in untreated lung cancer patients. Anticancer Research, 27(1185-1190).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ, Bolkan ŞİMŞEK (2014). Influence of gender on C-reactive protein, fibrinogen, and erythrocyte sedimentation rate in obstructive sleep apnea. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, 13(1)(56-63).
 • Ece MİSER-SALİHOĞLU, Galip AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Sevgi YARDIM-AKAYDIN (2013). Evalution of antioxidant activity of various herbal folk medicines. Journal of Nutrition & Food Sciences, 3(1-9).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ece Miser-SALİHOĞLU, Galip AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Sevgi YARDIM-AKAYDIN (2010). Evaluation of antioxidant activity of various herbal folk evaluation medicine. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 35(59-68).
 • Emel ÇALIŞKAN-CAN, Ece MİSER-SALİHOĞLU, Can ATALAY, Ülkü YALÇINTAŞ-ARSLAN, Bolkan ŞİMŞEK, Sevgi YARDIM- AKAYDIN (2010). DNA damage and lipid peroxidation in several types of cancer. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 35(125-132).
 • Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Hikmet FIRAT, Bolkan ŞİMŞEK (2009). Examination of the relationship between DNA damage and inflammation in primary non-small cell lung cancer patients. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 34(137-144).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Emel CALIŞKAN-CAN, Fırat GÖKALP, Hikmet FIRAT, Ece MİSER-SALİHOĞLU, Sadık ARDIÇ, Bolkan ŞİMŞEK, 2012. Oxidative stress in severe obstructive sleep apnea, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, Ankara-TÜRKİYE
 • Emel ÇALIŞKAN-CAN, Ece MİSER-SALİHOĞLU, Can ATALAY, Ülkü YALÇINTAŞ-ARSLAN, Bolkan ŞİMŞEK, Sevgi YARDIM-AKAYDIN, 2012. DNA damage and lipid peroxidation in several types of cancer, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, Ankara-TÜRKİYE
 • Ece MİSER-SALİHOĞLU, Galip AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Sevgi AKAYDIN, 2012. Evalution of antioxidant activity of various herbal folk medicine, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, Ankara-TÜRKİYE
 • Emel ÇALIŞKAN-CAN, Ece MİSER-SALİHOĞLU, M. Can ATALAY, H. Bolkan ŞİMŞEK, Sevgi YARDIM-AKAYDIN, 2012. Investigation of hTERT, pontin, reptin and dyskerin gene expressions in several types of cancer, First International Workshop on Pontin (RUVBL1) and Reptin (RUVBL2), October 17-19, Bordeaux-FRANCE
 • Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Ece MİSER-SALİHOĞLU, M.Can ATALAY, H.Bolkan ŞİMŞEK, 2012. The relationships of pontin and reptin with other genes associated with cancer, First International Workshop on Pontin (RUVBL1) and Reptin (RUVBL2), October 17-19, Bordeaux-FRANCE
 • Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Hikmet FIRAT, Meral TORUN, Bolkan ŞİMŞEK, 2009. Relationship between DNA damage and inflammation in primary non-small cell lung cancer, Europe Meeting 2009 of the Society for Free Radicals Research, August 26-29, Rome-ITALY
 • Hikmet FIRAT, Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN, Recai ERGÜN, Sadık ARDIÇ, Bolkan ŞİMŞEK, 2006. Impaired oxidant/antioxidant balance and relationships between inflammatory markers and antioxidants in patients with primary lung cancer, 16th European Respiratory Society-Annual Congress, September 2-6, Munich-GERMANY
 • Hikmet FIRAT, Sevgi YARDIM-AKAYDIN, Emel ÇALIŞKAN-CAN, Recai ERGÜN, Sadık ARDIÇ, Bolkan ŞİMŞEK, 2006. Primer Akciğer Kanserli Hastalarda Bozulmuş Oksidan/Antioksidan Denge ve Antioksidanlarla Enflamatuar Belirteçler Arasındaki İlişki, Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan, Kemer-Antalya-TÜRKİYE
 • Emel ÇALIŞKAN-CAN, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ, Bolkan ŞİMŞEK, Meral TORUN, Sevgi YARDIM-AKAYDIN, 2006. Investigation of Relationships Between Oxidative DNA Damage, Lipid Peroxidation and Antioxidants in Lung Cancer Patients, 31st FEBS Congress, Molecules in Health & Disease, June 24-29, İstanbul-TÜRKİYE

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Değişik kanser türlerinde diskerin ve leptinin gen ekspresyonlarının incelenmesi (Araştırmacı) (2014) Gazi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Değişik kanser türlerinde c-myc, beta-katenin ve Tip60 gen ekspresyonları (Araştırmacı) (2014) Gazi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Değişik kanser türlerinde telomeraz aktivitesinin düzenlenmesinde rol oynayan pontin ve reptinin gen ekspresyonunun incelenmesi (Araştırmacı) (2012) Gazi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Akciğer kanserinde 3-nitrotirozin düzeylerinin incelenmesi (Araştırmacı) (2012) Gazi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Çeşitli halk ilaçlarında antioksidan aktivitenin değerlendirilmesi (Araştırmacı) (2011) Gazi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Metabolik sendromlu ağır obstrüktif uyku apne hastalarında oksidatif DNA hasarı ve total antioksidan kapasitenin incelenmesi (Araştırmacı) (2010) Gazi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Metabolik sendromlu kişilerde oksidatif stres belirteçlerinin ve HDL- paraoxonaz 1 enzim aktivitesinin incelenmesi (Araştırmacı) (2010) Gazi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Akciğer kanserli hastalarda oksidatif DNA hasarı, lipid peroksidasyon ve antioksidan ilişkisinin incelenmesi (Araştırmacı) (2008) Gazi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi