Arş. Gör. Elvan YILDIZ AKYOL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yıldız Akyol, E. (2016). Burnout as a predictor of senior students' mindfulness. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayhan Demir)

Yıldız Akyol, E. (2016). Akademisyenlerde mutluluğun yordayıcıları olarak farkındalık ve stresle başa çıkma tutumları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şerife Işık)