Arş. Gör. Elvan YILDIZ AKYOL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2017). Yıldız Akyol, Elvan (2017). Mizah. Ş.Işık (Ed.), Okulda pozitif psikoloji uygulamaları (ss.271-292). Ankara: Pegem.. Türkiye.
 • (2017). Yıldız Akyol, Elvan (2017). Kariyer gelişimine ilişkisel yaklaşımlar. F. Bacanlı & K. Öztemel (Ed.), Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması (ss.338-364). Ankara: Pegem.. Türkiye.
 • (2017). Yıldız Akyol, Elvan (2017). Mutluluk. Ş.Işık (Ed.), Okulda pozitif psikoloji uygulamaları (ss.293-314). Ankara: Pegem.. Türkiye.
 • (2016). Yıldız Akyol, Elvan (2016). Çözüm odaklı vaka kavramsallaştırma. Ş.Işık & B. Ergüner Tekinalp (Ed.), Vaka kavramsallaştırma (ss.159-182 ) Ankara: Pegem. . Türkiye.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2019). Yıldız Akyol, E. & Bacanli, F. (2019). Building a solution-focused career counselling strategy for career indecision. Australian Journal of Career Development. 28(1) 73–79. .
 • (2019). Öztemel, K. & Yıldız Akyol, E. (2019). The predictive role of happiness, social support, and future time orientation in career adaptability. Journal of Career Development. X (XX), 1-14. .

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2018). Yıldız Akyol, E. & Işık, Ş. (2018). Romantik ilişkilerde umut: Bağlanma stilleri ve olumlu-olumsuz duygu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(2), 139-156.,
 • (2018). Bacanlı, F , Yıldız Akyol, E , Kaynak, S , Özhan, M . (2018). Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği'ni Türkçeye Uyarlama Çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 19 (2), 389-407..
 • (2018). Yıldız Akyol, E. & Işık, Ş. (2018). Akademisyenlerde mutluluğun yordayıcıları olarak farkındalık ve stresle başaçıkma tutumları. Journal of Happiness and Wellbeing, 6(1), 1-17..
 • (2018). Kılıç, S., Yıldız Akyol, E. & Yoncalık, O. (2018). Üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri ve farkındalıklarının mutluluk düzeylerini yordaması. Journal of Happiness and Wellbeing, 6(1), 49-60. .
 • (2018). Yıldız Akyol, E. & Demir, A. (2018) Burnout as a predictor of senior students’ mindfulness. Journal of Human Behavior in the Social Environment. 28(6), 1-10. DOI: 10.1080/10911359.2018.1518741.
 • (2017). Güven, M., Aslan, B. & Yıldız Akyol, E. (2017). Türkiye'de psikolojik danışma ve rehberlik alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi (2000-2016). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 136-147..
 • (2015). Yıldız Akyol, E. (2015). Okul güvenliği ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1). 1-12..

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2018. Yıldız Akyol, E. & Boyacı, M. (2018). Üniversite öğrencilerinde kariyer geleceğinin yordayıcısı olarak bilişsel esneklik ve pozitiflik., 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Samsun
 • 2017. Yıldız Akyol, E. & Işık, Ş. (2017). Romantik ilişkilerde umut: Bağlanma stilleri ve olumlu-olumsuz duygu, 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.,
 • 2017. Güven, M., Aslan, B. & Yıldız Akyol, E. (2017). Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında psikolojik danışma ve rehberlik alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. 8th International Congress on New Trends in Education, Antalya.,
 • 2017. Öztemel, K. & Yıldız Akyol, E. (2017). Kariyer uyumluluğunda mutluluk, algılanan sosyal destek ve gelecek zaman yöneliminin yordayıcı rolü. International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya. ,
 • 2016. Kılıç, S., Yıldız Akyol, E. & Yoncalık, O. (2016). Üniversite öğrencilerinde değerler ile mutluluk ve farkındalık arasındaki ilişkinin incelenmesi, 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.,
 • 2016. Yıldız Akyol, E., Terzi, S. & Yoncalık, O. (2016). Üniversite öğrencilerinin duygusal okuryazarlıkları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Conference on New Horizons in Education,Viyana.,
 • 2015. Yıldız Akyol, E., Kayacı, Ü. & Terzi, S. (2015). Okul idarecilerinin rehberlik servisine yönelik algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi: Ankara ili örneği. 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde. ,
 • 2015. Yıldız Akyol, E. (2015). Türkiye'de yayınlanmış tezlerde ve makalelerde farkındalık (mindfulness) ile ilişkisi araştırılan psikolojik kavramlar ve demografik değişkenler. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.,