Arş. Gör. Elvan İNCE AKA

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Fen Bilgisi Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Hümeyra Turgut Ayşe Sert Çıbık Elvan İnce Aka, 2016. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri , 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • SERT ÇIBIK AYŞE,İNCE AKA ELVAN, 2015. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi GaziÜniversitesi Örneği , 2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Elvan İNCE AKA , Ayşe SERT ÇIBIK, 2014. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 11. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ Çukurova Üniversitesi
 • GÜVEN YILDIRIM EZGİ,İNCE AKA ELVAN,FETTAHLIOĞLU PINAR,SERT ÇIBIK AYŞE,ÇETİN ALEV,AYDOĞDU MUSTAFA, 2010. The Effectiveness of the Computer Assisted Teaching Method on Students Achievement in Science Education, 12th Annual International Conference on Education Athens, Greece
 • AYDIN,NURCAN, AKIN BERİL,GÜVEN YILDIRIM EZGİ,İNCE AKA ELVAN,TAŞAR MEHMET FATİH, 2010. The Impact of Hands-on Activities in 6th Grade “Electricity in Our Lives” Unit on Students' Attitudes, The XIV IOSTE International Symposium on SOCIO-CULTURAL AND HUMAN VALUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION Slovenia
 • İNCE AKA ELVAN,GÜVEN YILDIRIM EZGİ,YAMAK HAVVA,YÜRÜK NEJLA,KAVAK NUSRET, 2008. The Effect of Portfolio Assessment on Students Science Achievement Attitudestoward Science, Conference on Asian Science Education TAYVAN
 • Elvan İNCE, Ezgi GÜVEN, Ayşe SERT ÇIBIK, 2007. Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Fen ve Laboratuara Yönelik Tutumları, 1. ULUSAL İLKÖĞRETİM KONGRESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Ezgi GÜVEN, Ayşe Sert ÇIBIK, Elvan İNCE, 2007. Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’ndeki Başarılarına Etkisi, 1. ULUSAL İLKÖĞRETİM KONGRESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Ayşe Sert ÇIBIK, Elvan İNCE, Ezgi GÜVEN, 2007. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri, 1. ULUSAL İLKÖĞRETİM KONGRESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İNCE AKA ELVAN (2016). An Investigation into Prospective Science Teacher Attitudes towards Laboratory Course and Self EfficacyBeliefs in Laboratory Use. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION, 10(3319-3331).
 • SERT ÇIBIK AYŞE,İNCE AKA ELVAN,KAYACAN KADRİYE (2016). Genel Fizik Laboratuvarı II Dersinde Kullanılan ProjeTabanlı Öğretim Yönteminin Öz Yeterlik Tutum ve Başarıya Etkisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi, 2(511-534).
 • İNCE AKA ELVAN,SERT ÇIBIK AYŞE (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine YönelikTutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi , 3(557-573).
 • İNCE AKA ELVAN,SARIKAYA MUSTAFA (2015). Fen Bilgisi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemine Yönelik Tutum Düzeyleri ve Görüşleri. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(25-36).
 • İNCE AKA ELVAN,SARIKAYA MUSTAFA (2014). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi, 3(455-467).
 • FETTAHLIOĞLU PINAR,GÜVEN YILDIRIM EZGİ,İNCE AKA ELVAN,SERT ÇIBIK AYŞE,AYDOĞDU MUSTAFA (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ÖğretimineYönelik Öz Yeterlik İnançlarının Akademik Başarı Üzerine Etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi, 3(159-175).
 • İNCE AKA ELVAN,GÜVEN YILDIRIM EZGİ,GÖKSU VOLKAN,AYDOĞDU MUSTAFA (2011). Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi . Gazi Eğitim Fakültesi, 1(231-246).
 • SARIKAYA MUSTAFA,GÜVEN YILDIRIM EZGİ, GÖKSU VOLKAN, İNCE AKA ELVAN (2010). Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrencilerin Akademik Başarı veBilgilerinin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. İlköğretim Online, 9(413-423).
 • İNCE AKA ELVAN,GÜVEN YILDIRIM EZGİ,AYDOĞDU MUSTAFA (2010). Effect of Problem Solving Method on Science Process Skills andAcademic Achievement. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 7(13-25).
 • İNCE AKA ELVAN,GÜVEN YILDIRIM EZGİ,AYDOĞDU MUSTAFA (2010). FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ. Çukurova Eğitim Fakültesi, 19(378-394).