Prof. Dr. Elif Orhan

Fen Fakültesi > Fizik

WD-XRF SPEKTROMETRESİYLE JEOLOJİK NUMUNELERDEKİ ANA OKSİTLER ÜZERİNE MATRİS ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Y. Lisans Öğrencisi: G. Bilge ARKALI

Jeolojik Numunelerden Yayımlanan Karakteristik X-Işınları Üzerine Parçacık Büyüklüğü Etkisinin WD-XRF Spektrometresiyle Belirlenmesi

Y. Lisans Öğrencisi: Yasemin ÖZDEMİR

Düşük Kayıplı Mikro Rezonatörün Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu

Y. Lİsans Öğrencisi: F. Gonca ARAS

Yüksek Kaliteli Al(x)Ga(1-x)N tabakalarının Metal-Organik Buhar Fazı Epitaksisi Yöntemi ile Büyütülmesi ve Optik Karakterizasyonu

Y. Lisans Öğrencisi: Mustafa ÖZTÜRK

Boya katkılı/katkısız polimer dalga kılavuzlarının tasarımı, üretilmesi ve karakterizasyonu

Y. Lisans Öğrencisi: İlkay KAŞIK

Spin Kaplama Yöntemi ile BCB Polimer İnce Film Üretimi ve Karakterizasyonu

Y. Lisans Öğrencisi: İlker KARAÇALI